Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

I Sverige finns cirka 395 vargar, enligt forskarna. Foto: Staffan Widstrand/WWF

Foto: Staffan Widstrand / WWF

WWF

Beslutet om vargjakt djupt olyckligt

Den 2 januari startade licensjakten på 27 vargar som pågår till och med 15 februari. Beslutet är djupt olyckligt eftersom inaveln är hög och spridningen söderut går långsamt, menar WWF.

Marie von Zeipel: |2022-01-03| Vargstammen är liten, sårbar och hotas av inavel och illegal jakt. Den behöver därför hanteras med försiktighet. Någon plan för hur vargen ska få en livskraftig population i Sverige finns inte, menar WWF.

– WWF beklagar beslutet. Det är ett politiskt misslyckande att ingen kunnat lösa frågan om en långsiktig förvaltning av varg under de senaste 15 åren – och inte ser ut att kunna göra det framöver heller, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

WWF efterlyser ett samordnat arbete för att öka toleransen för varg och minska den illegala jakten som är ett långsiktigt hot. Hoppet står till den nya förvaltningsplan för bland annat varg som nu arbetas fram av Naturvårdsverket. För att den ska bli praktiskt användbar krävs dock politiska beslut med ändrad lagstiftning.

Dödläget behöver brytas

–Som läget är nu gynnas varken människor eller djur. Få människor har förtroende för vargförvaltningen och konflikterna är stora. Dödläget behöver brytas. Därför vill WWF att den svenska licensjakten prövas av EU-domstolen, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF.

WWF har inte överklagat årets licensjakt (som pågår 2 januari till och med 15 februari), men vill att frågan om att vargjakten ska avgöras på EU-nivå. 2010 initierade Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF ett så kallat överträdelseärende hos EU-kommissionen för att få den svenska licensjakten prövad.

Fakta resultaten från inventeringsperioden 2020/21

Fakta resultaten från inventeringsperioden 2020/21 visar att det finns cirka 395 vargar i Sverige, en ökning från omkring 365 individer året dessförinnan.  Trots ökningen kvarstår problemen med inavel, då många familjegrupper härstammar från samma individer. Regeringen införde allmän licensjakt på varg i januari 2010, för första gången på 45 år.

Läs mer om WWFs arbete med varg och de andra stora svenska rovdjuren här.

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF

www.wwf.se