IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Utveckling för livets bästa, istället för ekonomisk tillväxt.

Foto: NASA

STEG 3

Utveckling

Inte bara tillväxt

Vad man egentligen eftersträvade genom ekonomisk tillväxt var dock inte mer pengar och prylar. Vad man eftersträvade var en snabb och positiv samhällsutveckling som skulle leda till ett bättre liv för människan. Och vid industrialismens början var en ökad materiell standard det främsta utvecklingsbehovet. Så är det fortfarande i många fattigare länder, men i den rika delen av världen har vi redan passerat det stadiet.


Robert Höglund: |2014-10-22| Idag har samhällets främsta mål blivit att växa ekonomiskt. Det är inte så konstigt. Ekonomisk tillväxt, utveckling och ökat välstånd har nämligen gått hand i hand sen industrialismens genombrott.

Därför är det dags att börja skilja tydligare på tillväxt och utveckling. Det är utveckling i form av ökad livskvalitet som människan alltid strävat efter och ekonomisk tillväxt har tidigare givit denna utveckling. Men det betyder inte att utveckling och tillväxt är samma sak.

Utveckling kan ibland vara kvantitativ i form av tillväxt, men lika ofta kvalitativ och ge förbättringar utan att något växer. Tillväxt kan i sin tur vara positiv och leda till önskvärd utveckling, men lika ofta vara negativ och leda till försämringar. Normal tillväxt hos ett litet barn är positivt, men tillväxt av en cancersvulst är negativt. Samma gäller för ekonomisk tillväxt. Om den leder till bättre sjukvård eller teknik som förenklar livet är det något positivt, men om den leder till ökade sociala spänningar eller allvarliga miljöproblem är det förstås negativt. Därför går det aldrig att generalisera och säga att tillväxt är bra.

Ekonomisk tillväxt mäter ökningen av BNP

Bruttonationalprodukten (BNP) är ett mått på den ekonomiska aktiviteten i ett land. Ekonomisk tillväxt är ett kvantitativt begrepp som mäter ökningen av BNP från år till år. De flesta bedömare, från höger till vänster, från ekonomer till politiker, är överens om att BNP inte är ett bra mått på ett samhälles utveckling. Dessutom är det ganska trubbigt även som rent ekonomiskt mått. Men ändå fortsätter vi i praktiken att sätta ekonomisk tillväxt, dvs ökning av BNP, som främsta mål för samhällets utveckling. Såväl i Sverige som EU och resten av världen.

Det borde vara ointressant om vi har ekonomisk tillväxt eller inte. Fokus borde istället vara på ett antal kvalitativa utvecklingsmått som kan mäta hur väl samhället mår. Att utvecklingen är långsiktigt hållbar ur miljösynpunkt är ju en given grundförutsättning. Annan önskvärd utveckling kan till exempel vara förbättrad vård, skola och omsorg eller att alla har goda förutsättningar till egen försörjning. Man kan även tänka sig ökade möjligheter att göra vad man vill med sitt liv som ett tecken på utveckling eller ökad jämlikhet och mindre diskriminering. Vilken typ av utveckling samhället ska sträva efter är givetvis något som vi tillsammans måste bestämma i demokratisk anda. Men att på 2000-talet se ekonomisk tillväxt i sig som det viktigaste måttet på utveckling känns förlegat.

ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp av växthusgaser

Den mest uppenbart negativa effekten av ekonomisk tillväxt är den ökade påverkan på miljön och klimatet som den medför. Det finns på global nivå en tydlig koppling mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp av växthusgaser. Men även om ekonomisk tillväxt inte skulle ha några negativa effekter alls så är det svårt att se varför det skulle vara det mest intressanta utvecklingsmåttet att styra samhället utifrån.

Vi förstår varför de flesta politiker och beslutsfattare inte vågar delta i diskussionen om hållbarheten i den rådande tillväxtmodellen och om BNP-måttet kanske borde överges. Det är fruktansvärt jobbigt att vara den förste som erkänner att kejsaren inte har så fina kläder som man trodde. Framförallt när man inte har några nya kläder färdigsydda.

Men vi tycker att det är dags att släppa rädsla och prestige för att på alla samhällsnivåer börja diskutera frågan om vad som kommer efter tillväxt- och konsumtionssamhället. Att hävda att vi inte kan överge den nuvarande tillväxtmodellen för att vi inte vet hur samhället skulle se ut annars är inte en särskilt konstruktiv approach. Hur får vi utveckling, välfärd och bättre liv utan att vara beroende av ständig ekonomisk tillväxt?

RLC