Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vintergatan: NASA:s Spitzer Space teleskop. Forskarna studerade med infraröda bilder för att se hur galaxen verkligen ser ut – utifrån.

 Foto: NASA

LEVANDE GALAX

Utomjordingar

Lika möjligt som jordingar

Människan finns – ett faktum! Platsen där vår planet är belägen har speciella egenskaper för existens. Vetskapen om lugnet i vår del av Vintergatan, och dess potential för liv, är ett vetenskapligt faktum. Planeten där vi finns är pytteliten i relation till galaxen i stort. Och ändå kan vi tänka stort om hela Universum.


Paul Lindberg: |2019-10-22Inom galaxen finns små potentiella platser för möjligt liv både här och där. Exoplaneterna har självklart öppnat portarna för eventuellt liv i bland annat vår del av galaxen. Några bevis finns ännu inte, men indicier finns med övertygande möjligheter. Jorden är däremot ett levande exempel och ett bevis – möjligheterna för liv i galaxen är stora. Galaxen tycks i sig vara intelligent och reglerande – vilket kan liknas med en kvantumprocessor i superlativomfattning. När det gäller Universum är det superlativen som gäller.

Universums programutveckling igångsatte ett utvecklingstillstånd för proton-proton-processen – väte förvandlas till helium. Den processen tog omkring tio miljarder år. Det är Universums största tillgångar, vilket möjliggjort tillkomsten av vatten, vilket det levande livet mest består av. Materian är troligtvis varierande i galaxen, men av samma grundsatser för hela universum.

Om människoliknande utomjordingar existerar så är förutsättningarna för likartade processer nödvändiga för jämförbart liv. Och förutsättningarna i hela vår galax finns faktiskt. Livet på vår planet är ju en indikation.

Mörk materia – galaxens konsensus

Mörk materia har nu vetenskapligt förklarats som energikraften för bland annat sammanhållningen av de enskilda galaxerna. Bland annat för regleringen av spiralarmarna med ändamålet för de mekaniska och minutiösa tillståndens upprätthållande av galaxen. Universum utvidgas i rasande fart, och galaxer föds, och galaxerna föder solsystem i massor. Galaxerna följer med i Universums utvidgning men håller samman i omkring 12 miljarder år. 

Allt detta handlar om avancerad intelligens och gigantism, samtidigt som reglerandet verkställs på kvantnivå. Det kan förklaras som medveten skapelse – eftersom det regleras mekaniskt och ändamålsenligt. Universum i sig anses av många tänkare som Orsaken till skapelsen och livgivandet. Eller, ett annat ord för Gud – och en intelligent kraft med ett medvetande.

Det handlar om differensen mellan "slump" och "intelligent skapande", vilket ger skapandekraften en större tillförlitlighet. Slump är i vetenskapssammanhang innehållslöst och utan någon egentlig andemening. Medan det skapade innebär någonting intelligent och ändamålsenligt. Slump och intelligens är antiteserna. Eller uttryckt som okunskapen mot vetenskapen.

Eftersom jag tänker finns jag. Och inte nog med det, de som inte tänker finns ändå. När vi tänker fel, så korrigeras erfarenheten genom framsteg och tillrättalägganden i en dialektisk kunskapsprocess. Ibland kan det ta evinnerliga tider. Det har ofta berott på en förändringsovilja, som bottnar med omedveten eller slapp bekvämlighet – vilket inte alls varit ovanligt i vår del av galaxen. Hur är det då med tänkandet i andra galaxer, undrar ni kanske. Ja, det ska jag berätta när jag har varit där – och kommit hem.

Vetenskapens medvetna kunskapande kan vara på gott och ont. Allt blir inte bra, men som kan justeras till ständig förbättring, och med mera övertygande resultat. Och då jämför jag det med den mörka materian, som tycks agera på samma vis. Människan deltar alltså på många sätt i denna skapandeprocess – ibland på gott, och ibland på ont. Det har inte varit så lätt för människorna med alla sina felsprång. Men man får väl inte vara så himla kräsen.

Människa mot människa

När planeten konstaterades vara platt, så fick det en ovetenskaplig inverkan som varade i några sekler. Med den totalitära dogmen var det makten som gällde. Eftersom planeten var platt så kunde den inte vara rund. Och när den platta planeten ansågs vara rund, så blev den centrum för universum med snurrande sol och planeter runt jorden. Makt och dogm har följts åt ända in i modern tid.

Den demokratiska uppenbarelsen har gett liv åt både hopp och vetskap om det som är av värde. Två tidspilar går åt varsitt håll: en går rakt i fördärvet, en annan går i riktning mot en möjlig och hoppfullare väg. Det kan förklaras på många olika sätt. Jag vill förklara den hoppfulla vägen med progressiv socialhumanism som alternativet för arternas kamp.

Och det vill säga: En verklighetens demokrati (folkmakt) innebar ett målsökande för ett förverkligande, men som fastnat i ett tillstånd av hokuspokus. Exempelvis: Parlamentarism, som scenen för striderna om makten, ersatte det öppna krigstillståndet. Medan följderna av den parlamentära arternas kamp visar sig som slaget om parlamentsmakten. Och det är vad som nu händer – medan isarna smälter.

Den socialhumanistiska delen av människorna, är de som nu engagerar sig för att hindra den globala uppvärmningen.

Parlamenten runt om i världen har problem och oförmåga med att stoppa klimatutvecklingen. Det beror mestadels på att de varken vill eller förmår att sätta sig emot det ekonomiska ägandets intressen. Dessa intressen har alltid fått gå före, istället för hotet med den globala uppvärmningen.

Och vad har det med utomjordingar att göra? Det finns kanske miljontals av bebodda planeter i vår galax, med både sämre och bättre förhållanden än på vår planet. Hos oss har driften till överlevnad varit grundläggande. Livet är värdefullt! Den ståndpunkten står socialhumanismen för och miljoner människor runt om i världen.

Med en progressiv socialhumanism tror jag att människor kan samlas för att lättare kunna segra för livet på denna planet. För det gäller verkligen livet på planeten, eftersom en tidspil går rakt i fördärvet på grund av total ansvarslöshet och trångsynthet, med tilltron till Mammons tillväxtdoktrin för ständig ökad konsumism.

Vår tid har ärvt förfäders leverne, egenskaper, kultur- och maktutveckling. Det har satt sina spår. Det handlar inte om något biologiskt arv utan istället om oförmågan att kasta av sig samhällsarvets dåliga traditioner som innebär "så har vi alltid gjort". Och det arvet måste vi avsluta.

Utomjordingar och jordingar

Slaveriet på vår planet kan vara kopplingen till hur "utomjordingar" behandlade de erövrade folken på olika delar av planeten. De erövrade folken hamnade i skräckförhållanden och tillintetgjordes. Imperialismen har funnits långt före antiken och satt sina tecken i människors medvetande fram till vår tid. Akta så inte utomjordingen kommer och tar dig, tycks resultatet ha blivit.

Utomjordingar i människans tankar, är mestadels något skrämmande. Hollywood har varit mästarna på att dupera mänskligheten med livsfarliga invasioner från yttre rymden.

I så fall kan väl president Donald Trump vara en utslängd utomjording som inte varit önskvärd. Kan månen sväva runt planeten, så kan väl presidenten vara hitslängd från platsen han inte platsade.

Negativister kring frågan om utomjordingar försöker ofta argumentera med att de aldrig hör av sig. Varför ringer de aldrig? Visserligen letar vi på den här planeten efter liv från rymden, och har ännu inte funnit några utomjordingar. Jag tror att vi måste ha större tålamod. Det tog faktiskt 10 miljarder tills vi fick lite vatten. Håll ut!

Som sagt vilken intelligent utomjording skulle våga ta kontakt med den här planeten? Om den kraschar blir det mycket stort ansvar att ta hand om. De kanske vet utgången för vår framtid. Det är ju faktiskt vad många anar på vår planet om ingenting större ansvar löser problematiken. Det görs inte mycket för att rädda det levande livet hos oss. Det görs däremot mycket för att rädda den tunga industrin – "för jobbens skull" – det vill säga för profitens skull. Totallösningen ligger istället med att ersätta skadlig verksamhet med oskadlig verksamhet. Att ersätta det skadliga med det oskadliga behöver inte alls var besvärligt och kostsamt – men oerhört nödvändigt.

Rädda klimatet! Felfri industri är räddningen!

 

Läs även artikeln av Paul Lindberg

RARE EARTH HYPOTES

 

  

Universum      & världsalltet

Det som räknas som Universum är allt som varit, och som finns och som kommer att vara. Det vill säga rumtiden, inklusive alla subatomära partiklar, vilket inkluderar all materia och energi. 

Universum eller världsalltet är allt som existerar – alla galaxer och solsystem med planeter och alla stjärnor. Det innebär all materia och energi och innehållet i den intergalaktiska rymden. Det allra minsta, de subatomära partiklarna som utgör grunden för det allra största. 

Universums utsträckning har beräknats till omkring 93 miljarder ljusår. Helheten har "styrts" av de intelligenta fysikaliska lagarna och konstanterna under hela sin omfattning och historia. 

Den Stora Expansionen (Big Bang) är den planenligt rådande kosmologiska modellen som beskriver den tidiga utvecklingen av universum, som uppskattningsvis ha inletts för ca 14 miljarder år sedan. 

Universum består av 4,9 procent atomisk materia, 26,6 procent mörk materia och 68,5 procent mörk energi. Observationer av supernovor har visat att universum expanderar i en accelererande takt.

Det finns många konkurrerande teorier om universums framtid. Fysiker är fortfarande osäkra på vad som föregick Big Bang. 

Men, Big Bang kanske kan likna födslarna av nya solsystem i en galax, med dess utslocknande i och med "svarta hål". 

Delade meningar på grund av tvivel (antiteser) har alltid funnits och är vetenskapligt nödvändigt för att kunna fastställa syntesen. Så har all information bearbetats för att tillstånden ska kunna kungöras. 

Det finns hypoteser om "multiversum", där vissa fysiker föreslagit att universum kan vara ett av många, eller till och med ett oändligt antal. Och så fortsätter forskningen, och bit efter bit kommer människan närmare sanningarna om vad livet innebär.

Paul Lindberg

 

RLC