Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Förra omgången vann Uppsala även den internationella finalen och tog hem titeln Världens klimatstad 2018.

Foto: WWF

VÄRLDSNATUR FONDEN

Uppsala 2020

Årets svenska klimatstad

Uppsala har utsetts till Årets klimatstad 2020 i WWF:s One Planet City Challenge. Det är andra året i rad som Uppsala tar hem titeln i Sverige. Uppsala belönas för sina breda åtgärdspaket och höga ambitioner. Nu jobbar Uppsala för att accelerera omställningen och hoppas kunna minska utsläppen med 10-14 procent årligen.


Sabina Andrén: |2020-05-12| En internationell expertjury har utsett Uppsala till Årets klimatstad i Sverige i tuff konkurrens med de andra finalisterna Helsingborg och Växjö. Att en stad, som Uppsala, vinner WWF:s stadsutmaning en andra gång och dessutom blev global vinnare 2018, är ovanligt. Staden belönas för sitt starka helhetsgrepp i klimatarbetet. Uppsalas mål är att bli fossilfri välfärdskommun 2030 och att hela kommunen ska vara klimatpositiv senast 2050 för att bidra till global ekologisk återhämtning.

– Vi behöver ha långsiktiga mål, som inkluderar ambitiösa åtgärder. De ska vara i linje med de minskningar som enligt vetenskapen är nödvändiga. Uppsala bedriver sitt klimatarbete just på det sättet och stadens modell för samverkan är en förebild för andra städer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Tillsammans tacklas klimatutmaningen

Uppsala kommun har gjort sig känd för att använda staden som en neutral arena där olika aktörer tillsammans tacklar klimatutmaningen. Genom Klimatprotokollet har 40 organisationer i Uppsala träffat en bindande överenskommelse om att stötta stadens klimatmål. Vattenfall, Skanska och Jordens vänner är några av de aktörer som deltar. De följer upp arbetet med en gemensam rapportering och hittills minskar medlemmarna utsläppen med cirka 5 procent per år. Genom projektet Klimatlätt samarbetar ett flertal aktörer i Uppsala med att tillsammans förmedla kunskap, skapa samtal och ta fram erbjudanden som stöttar medborgarnas omställning. Nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram en exponentiell klimatfärdplan som påskyndar omställningen för att målen verkligen ska kunna nås. Genom denna hoppas man kunna minska utsläppen med 10-14 procent per år. 

Öka takten från 1-2 procent  till 10-14 procent

– Utmärkelsen är ett kvitto på att det vi gör i Uppsala fungerar, och det vill jag tacka medborgare, medarbetare och politiker för. Men om vi som resursstark välfärdskommun ska göra vår del av det planeten kräver av oss behöver vi kavla upp ärmarna och öka takten från dagens 1-2 procent i utsläppsminskningar till 10-14 procent, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd i Uppsala kommun.

WWFs stadsutmaning har funnits i Sverige sedan 2010 och lanserades internationellt 2012. I år är det fler än någonsin som deltar. Över 250 städer från 53 länder är med. Det är en fördubbling mot förra omgången, vilket visar på ett ökat intresse för klimatomställningen. Av dessa hundratals städer har 63 ambitiösa städer från olika delar av världen kvalificerat sig som finalister, och från dessa har nu nationella vinnare utsetts.

– WWF utmanar städer att ta ledarskap i klimatarbetet och visa vägen till hur Parisavtalet ska nås. År 2050 ska hela världen ha nettonollutsläpp och svenska kommuner behöver gå ännu snabbare fram. Vi är glada att möta ett växande intresse för klimatarbetet i kommunerna, och vi gratulerar Uppsala till vinsten i tuff konkurrens, säger Sabina Andrén, programsamordnare på Världsnaturfonden WWF.

Skapa en klimatsäker framtid

WWF har gjort en genomgång av Uppsalas hela klimatrapportering och jämfört den med de ambitioner och omfattande utsläppsminskningar som krävs för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C och skapa en klimatsäker framtid. Detta görs för samtliga deltagare och de får också en nulägesanalys och rekommenderade typ-åtgärder för utsläppsminskningar och klimatanpassning för att skydda de egna invånarna. Till vinnare utses de städer som presterar bäst när det gäller såväl mål och ambitioner, som åtgärder.

Vinnaren tillkännages för allmänheten idag den 14 maj och firas vid en prisceremoni som i och med Corona-krisen genomförs digitalt. En global vinnare kommer också att koras. Förra omgången vann Uppsala även den internationella finalen och tog hem titeln Världens klimatstad 2018.

WWF

Hållbara städer

Fakta, exempel på vad Uppsala gör:

Kommunens mål är att bli fossilfri, förnybar välfärdskommun 2030 och klimatpositiv senast 2050. Genom Uppsala klimatprotokoll stöttar40 aktörer stadens mål. Uppsala satsar bland annat på solceller med målet att installera 100 megawatt till 2030, vilket skulle täcka cirka 5 procent av elbehovet i kommunen. Ett nytt biobränslebaserat fjärrvärmeverk är under uppbyggnad i stället för det nu avvecklade torvverket. De arbetar också för att fasa ut fossil plast genom upphandling och vid bland annat avfallsförbränning. Avfall omvandlas till biogas till kollektivtrafiken, men de satsar också på cykeltrafik, genom 60 åtgärder och har efter genomförande utsetts till Årets cykelstad två år i rad.

Fakta, kommuner som deltar:
Årets tretton svenska deltagande kommuner är: Falköping, Gislaved, Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Markaryd, Sigtuna, Skövde, Uppsala, Upplands-Bro, Umeå, Växjö och Örebro. Helsingborg, Uppsala och Växjö utsågs till finalister i april 2020.

Fakta, vinnare av Årets klimatstad:
Malmö (2011), Uppsala (2013), Stockholm (2014), Göteborg (2015) och Umeå (2016) och Uppsala (2018, även global vinnare).

Bakgrund:
WWF:s One Planet City Challenge har funnits sedan 2011 och är världens största och längst pågående stadsutmaning. Bedömningsverktyget som integrerar data från FN:s klimatpanel IPCC är nytt för 2019. Över 500 städer har hittills antagit utmaningen runt om i världen. Städerna rapporterar in sitt klimatarbete på den standardiserade internationella plattformen som tillhandahålls av CDP och ICLEI. Städernas rapportering bedöms av en internationell jury med expertis inom områden som stadsplanering, styrning, konsumtionsbaserade utsläpp, energisystem, klimatanpassning och resiliens.

Fakta städer:
• Över 50 procent av världens befolkning bor idag i städer och de står för över 70 procent av världens koldioxidutsläpp.
• Två tredjedelar av världens befolkning beräknas bo i städer år 2050. Här finns en stor potential att hitta klimatlösningar.