Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Vi behöver komma bort från ett militaristiskt tänkande. I stället bör vi fokusera på hållbar fred som det nya normala och den globalt mänskliga säkerheten.

Foto: Svenska Freds

DEBATT: KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Återuppliva EU

Som ett fredsprojekt

Hållbar fred som det Nya normala borde vara vägen, om inte farhågorna från Davos om ett misslyckat globalt ledarskap ska infrias, så skriver Kristna Fredsrörelsen, i tidningen Dagen.


Lotta Sjöström Becker:  |2020-07-28|  I en rapport som Svenska missionsrådet släppte för en tid sedan understryks det som olika FN-organ upprepat under coronakrisen: pandemin påverkar arbetet med att nå de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Så många som en halv miljard människor kan försättas i fattigdom som en följd av pandemin och hungersnöden i världen kan komma att fördubblas. De redan utsatta har drabbats värst, i och utanför Europa. Konflikter världen över riskerar att förvärras, och pågående kriser fördjupas.

Största hoten mot mänskligheten

När 2020 inleddes och världens ledare samlades i Davos fick de ange vad de såg som de största hoten mot mänskligheten de kommande tio åren. Då var smittsamma sjukdomar en bra bit ner i denna orossammanställning, ett hot i fjärran. Australien brann och miljön och människans negativa inverkan på planeten var i topp. Där återfanns också oron för angrepp mot informationssäkerheten och misslyckat globalt ledarskap. Det globala perspektivet var framträdande. I dag, med coronapandemin för ögonen skulle vi önska att det förstärkts än mer, men tyvärr tyder inte mycket på det.

Tysklands försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer sträcker ut sin hand till Sverige i Dagens Nyheter (12/6) och erbjuder att vi gör gemensam sak mot informationskrig, terror, Kinas maktanspråk, Rysslands aggressioner. Men den väg hon pekar ut till säkerhet uppnås genom vapenmakt. Den europeiska tillverkningen och försäljningen av vapen förväntas prioriteras – oavsett vilka andra behov som kan tänkas dyka upp.

Hållbarhetsperspektiven är som bortblåsta, när Europa ska skapa allianser och hela de djupa sår som covid-19 lämnar efter sig. Farhågorna i Davos om ett misslyckat globalt ledarskap håller på att infrias.  

Våld föder våld

I stället borde vi gemensamt ta konsekvenserna av den dyrköpta lärdomen att våld föder våld och med förenade krafter minnas första världskrigets skyttegravar. Massmorden av Syd- och Nordamerikas urfolk. Uppdelningen av Afrika. Kongos plågade befolkning under kung Leopold II av Belgien. Andra världskrigets fasor. Kalla krigets offer världen över. De tusentals som i detta nu drunknar i Medelhavet och plågas i Libyen, som en följd av en maktordning vi är med och upprätthåller med militära medel.

Vi behöver komma bort från ett militaristiskt tänkande där Nato framstår som en nödvändighet. I stället bör vi fokusera på hållbar fred som Det nya normala och global mänsklig säkerhet.

Styr in oss på fredens väg

När ärkebiskop Antje Jackelén på Johannes Döparens dag skrev: ”Gud, sänd oss profeter som likt Johannes skärper vår blick för den som lider nöd och upptänder vår vrede över orättfärdighet och hyckleri. Styr våra fötter in på fredens väg” framstår det för oss som den tydligaste visionen av det vi behöver.

Tillsammans kan Europas stater göra skillnad och vi är en del av det. Vi vill se att EU återupplivas som fredsprojekt. En hållbar omställning till att främja gemensam säkerhet och fred skulle ge oss, européer, mänsklig resning och visa på förmåga till ett ledarskap som har rättvisa som vägvisare.

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna fredsrörelsen.

www.krf.se

KRISTNA FREDSRÖRELSEN 

SAP!

Hur kan ni motivera

vapenexporten?

Den svenska politiken för vapenexport är en imponerande uppvisning i att undvika ansvar.

Lotta Sjöström Becker: Sedan 1996 tas de enskilda besluten om exporttillstånd av myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Riksdag och regering har begränsat sin roll till att utforma det regelverk som ISP har att följa. Därigenom kan statsråd som får jobbiga frågor om varför vi exporterar vapen till brutala regimer som Saudiarabien slå ifrån sig och hänvisa till ISP, som i sin tur svarar att de bara följer regelverket.

När till exempel handelsminister Ann Linde (S) nyligen åkte på säljresa till Saudiarabien med vapentillverkaren Saabs styrelseordförande i släptåg tvådde hon sina händer när pressen frågade om vapenexporten och hänvisade till ISP:s beslut.

Men det är och förblir en i högsta grad politisk fråga att förse Saudiarabien med vapen. För även EU har riktlinjer för vapenexport. Och det är inte bara i Sverige som många menar att Saudiarabien borde vara ett skolboksexempel på länder som inte ska få köpa vapen.

En påminnelse: Saudiarabien är ett stat som piskar fångar, har omyndigförklarat kvinnor, leder en brutal bombkampanj i grannlandet Jemen, och nyligen fått Libanons president att avgå under minst sagt märkliga omständigheter. Detta är bara ett axplock.

Nu har fyra av EU-parlamentets gruppledare skickat ett brev till EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och uppmanat henne att ta upp frågan när EU:s utrikesministrar träffas i ministerrådet.

EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport (2008/944/GUSP) fastslår bland annat att export ska nekas till länder där det finns en klar risk att de aktuella vapnen kommer att användas i allvarliga brott mot internationell humanitär rätt (även kallat krigets lagar). Saudiarabiens bombningar i Jemen har fått människorättsorganisationerna Amnesty International att misstänka att landet gjort sig skyldig till just detta.

Bara mellan juni och september i år utförde den Saudiledda koalitionen fem flyganfall som Human Rights watch bedömt som olagliga, med 26 barn bland de 39 civila dödsoffren. Kriget i Jemen har gjort att närmare 20 miljoner människor behöver nödhjälp.

De fyra gruppledarna hade nog hoppats på ett beslut på rådsmötet den 13 november, men enligt protokollet diskuterades inte ens frågan. (Däremot klubbades ett vapenembargo mot Venezuela igenom.) Men det kommer fler chanser. Den 10 december, som för övrigt är den internationella dagen för mänskliga rättigheter, träffas utrikesministrarna igen. Frågan är alltså tillbaka i politiken. Eftersom vi antar att det är du, utrikesminister Margot Wallström (S), och inte ISP som företräder Sverige i ministerrådet, är vår fråga till dig:

» Stöder du att EU inför ett vapenembargo mot Saudiarabien?

» Om inte, hur motiverar du det i ljuset av EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport?

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen

Artikeln tidigare publicerad i Aftonbladet.