Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Universum är 12,4 miljarder år gammalt, cirka 11% yngre än tidigare 13,8 miljarder som har beräknats.

Foto RLC

KOSMOLOGI

Universums expansion

Ny mörk energi har upptäckts

Vid universums avstamp kan det ha funnits en ytterligare så kallad mörk energi. Upptäckten har gjorts med två separata studier som samlats in under tre år. Om det stämmer kan upptäckterna förklara mer om den kosmiska expansionstakten.

Paul Lindberg: |2021-09-21| Datainformation från Atacama Cosmology Telescope (ACT) informerar att det ser ut som att det finns två varianter av mörk energi som medverkade vid universums genesis. Orsaken till denna forskning har sin förklaring till varför kosmos i vår tid expanderar allt snabbare än vad teorierna kommit fram till tidigare.

Den kosmologiska forskningen i dag har hittat ytterligare en variant av så kallad mörk energi. Vad mörk energi består av finns det ännu ingen kunskap om. Troligtvis har mörk energi funktionen för att driva universums expansion att accelerera – någonting som funnits redan under de första 300 000 åren efter Big Bang – enligt forskarna.

Forskningsresultaten tyder på att det tidiga universum hade sin uppkomst med mörk energi och som med tiden utvecklade materia. Om det tidiga universum uppkom genom mörk energi kommer vi snart att få veta, enligt forskarna på ACT och Columbia Universitetet i New York.

CMB – Big Bangs efterglöd

Den kosmiska mikrovågsbakgrunden (CMB) utgör något av den främsta pelaren för förståelsen av universums tillblivelse. Och den kunskapen grundas på Albert Einsteins bevis för "Standardmodellen för kosmologi". Bevisen beskriver utvecklingen av ett universum som innehåller tre primära ingredienser: mörk energi, mörk materia och vanlig materia" (Einstein).

Vanlig materia, exempelvis universums planeter och allt som vi kan se utgör materien och som utgör mindre än 5% av universums totala massa och energi.

Uträkningarna har framställts av Planckbaserade data som förutsätter att standardmodellen för kosmologi är vetenskapligt riktigt, vilket möjliggör exakta mätningar av den nuvarande expansionen av universum. Under det senaste decenniet har allt mer exakta mätningar av den expansionen, baserat på observationer av supernova -explosioner och andra tekniker, funnit att den är 5–10% snabbare.

Universum expanderar

För att kunna öka expansionen i universum så skulle inte den tidiga mörka energin ha kraft nog att kunna snabba på expansionen. Men det skulle kunna ha fått plasma som kom från Big Bang att svalna snabbare än det annars skulle ha gjort. Det skulle kunna ha påverkat CMB om hur data ska tolkas vad det gäller tolkningen av universums ålder och expansionshastighet. Och det baseras på hur långt ljudvågor kunde färdas i plasma innan det svalnade till gas. Planck och liknande observatorier använder funktioner som fanns kvar på himlen efter denna övergång för att göra sådana beräkningar.

Slutsatsen av forskningen visar på att de två senaste studierna finner att ACT:s karta över CMB:s polarisering passar bättre med en modell inklusive tidig mörk energi än med den vanliga. Att tolka CMB utifrån modellen för tidig mörk energi och ACT -data skulle innebära att universum nu är 12,4 miljarder år gammalt, cirka 11% yngre än de 13,8 miljarder åren som beräknats med hjälp av standardmodellen. På motsvarande sätt skulle den nuvarande expansionen vara cirka 5% snabbare än vad standardmodellen förutspår – närmare vad astronomer beräknar idag.

Källa: Science / ACT / CU