IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

På ett näringscenter i Guidan Roumdi, Niger, får undernärda barn terapeutisk mat i form av jordnötspasta. Läkare Utan Gränser stöttar arbetet på centret.

Foto: Alessandra Vilas Boas/ LUG

NIGER

Dödlig kombination

Undernäring och malaria

1,4 miljoner barn kommer behöva behandling för grav undernäring i Sahelområdet 2013. Den dödliga kombinationen av undernäring och malaria under regnperioden är ett stort hot, främst mot barn under fem år. Sjukdomarna måste behandlas tillsammans för att undvika ännu en allvarlig kris i området.


 Malin Lager: |2013-04-24Läkare Utan Gränser har sett en ökning av antalet fall av undernäring i flera av sina projekt i södra Niger under det första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Antalet malariafall har också ökat under de senaste veckorna i vissa projekt. När nu regnperioden börjar väntas ytterligare toppar av undernäring och malaria. Läkare Utan Gränser anser att det är nödvändigt med en integrerad strategi som fokuserar på såväl förebyggande åtgärder som behandling.

Brådskande åtgärder krävs för att förhindra att barn fortsätter att dö av dessa orsaker som kan förebyggas, säger Luis Encinas, Läkare Utan Gränsers programchef för Niger.

ökning av antalet undernärda barn

En tidig och omfattande malariatopp under 2012 orsakade en stor ökning av antalet undernärda barn som måste läggas in på sjukhus med svår malaria. En undersökning i Madaoua- och Bouzadistrikten under 2012, visade en dödlighet hos barn under fem på sju dödsfall per 10 000 barn och dag, tre gånger tröskelvärdet för katastroftillstånd. Mer än hälften av dödsfallen berodde på malaria. Även om dessa siffror inte representerar hela landet, visar resultaten ändå på den allvarliga humanitära situationen i vissa områden.

Malaria och undernäring är nära besläktade. De ständigt återkommande matkriserna, då undernäring är på topp under några månader varje år, sammanfaller med regnperioden, när myggorna förökar sig och antalet malariafall skjuter i höjden.

Sjukdomarna bildar tillsammans en ond cirkel: undernärda barn har ett svagt immunförsvar, så deras kroppar är mindre lämpade att bekämpa sjukdomar som malaria, samtidigt som barn med malaria är mer benägna att bli allvarligt undernärda.

– För att tackla undernäring och malaria behöver vi innovativa tillvägagångssätt, och vi måste arbeta på två nivåer samtidigt: förebyggande och behandlande, säger Luis Encinas.

Under senare år har modeller för att bekämpa undernäring skiftat mot att ha förebyggande åtgärder som främsta inslag, och Läkare Utan Gränser anser att det är viktigt att göra samma sak för malaria. Nya strategier har redan har visat sig effektiva.

barnen får profylaktisk malariabehandling

Läkare Utan Gränser planerar att genomföra en ny strategi i vissa områden i Niger, som kallas Seasonal Malaria Prevention (SMC), där barnen får profylaktisk malariabehandling i intervaller under malariasäsongen. Denna strategi har framgångsrikt genomförts av organisationen i Tchad och Mali 2012. Antalet enkla malariafall minskade med 66 procent i Mali och med 7 procent i Tchad.

För att hantera de återkommande matkriserna genomförde Läkare Utan Gränser ett antal aktiviteter i Niger under 2012 som syftar till att förbättra tillgången till hälso-och sjukvård för barn under fem år och gravida kvinnor. Under 2012 har mer än 90 000 barn med akut undernäring och 390 000 barn med malaria behandlats vid sjukvårdsinrättningar som drivs av Läkare Utan Gränser och dess partners. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.