Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Över 50 000 har under året skrivit på Greenpeaces upprop om att skydda svensk skog.

Foto:  RLC

GREENPEACE

Tre viktiga segrar för

svenska skogen

Under 2021 har skogen seglat upp som en av de stora stridsfrågorna i politiken. Allt fler svenskar inser att vi inte har råd att kalhugga våra sista rester av naturskogar om vi ska klara klimatkrisen.

Dima Litvinov: |2021-12-28| Vi vill därför passa på att tacka för allas stöd och peka på tre viktiga segrar för skogen under året. De visar att vi tillsammans kan skapa förändring, även i stora och svåra frågor!

Greenpeace hindrar avverkningar i Muonio sameby

Under året har Greenpeace kunnat visa hur det statliga Sveaskog bryter mot urfolks rättigheter och kalhugger viktiga renbetesområden i Muonio sameby. Tillsammans med Muonio sameby har vi krävt ett stopp för alla avverkningar tills dess att regelrätta samråd upprättas. Detta bevakar vi dagligen, genom att patrullera de skogar i området som Sveaskog vill hugga ner. Under hösten stoppade vi en avverkning i området, genom att slå läger för att hindra Sveaskogs skogsmaskiner att fortsätta avverkningen. Genom en anmälan till miljömärkningen FSC har vi även satt internationellt tryck på Sveaskog att ta frågan om samers rättigheter på allvar.

EU vill begränsa kalhyggen och skydda naturskogar

När EU-kommissionen i somras presenterade sitt förslag till skogsstrategi satte många i skogsindustrierna kaffet i halsen och protesterade högljutt. Det beror på att EU-kommissionen insett att levande skogar är en nödvändighet för att klara klimatkrisen. Därför vill kommissionen att kalhyggen bara ska användas undantagsvis och att alla återstående naturskogar ska inventeras och skyddas. Tyvärr försöker den svenska regeringen med alla medel stoppa EU-kommissionens förslag att bli verklighet. Om du inte redan gjort det – hjälp oss att sätta press på regeringen genom att skriva under vår namninsamling!

En högljudd debatt om skog, klimat och biologisk mångfald

Under det senaste året har skogen seglat upp som en av de hetaste stridsfrågorna inom svensk politik. Det är vi mycket glada för, eftersom det svenska skogsbruket – så som det ser i dag – utgör ett hot mot både klimatet och den biologiska mångfalden. Efter att Greenpeace och Skydda skogen presenterat dokumentären More of everything så har både SVT och DN i en serie granskande program och i ett flertal grävande reportage visat att det svenska skogsbruket inte är hållbart. Det är viktigt, eftersom vi måste få de politiska partierna att förstå att det krävs en kraftig förändring om vi ska klara miljömålen, klimatet och rädda de svenska skogarna.

50 000 har skrivit på uppropet om att skydda svensk skog

Det här hade inte kunnat hända utan ditt engagemang i skogsfrågan. Över 50 000 har under året skrivit på vårt upprop om att skydda svensk skog. Många har även stöttat vårt arbete med pengar. Vissa har skickat in remisser när regeringen presenterade skogsutredningen, medan andra har hjälpt till att sätta press på Sveaskog via mejl och sociala medier. Stort tack för allt engagemang!

Under nästa år kommer vi fortsätta att avslöja skogsindustrins lögner om det “hållbara svenska skogsbruket”, såväl i Sverige som utomlands och sätta press på regeringen och EU att skärpa reglerna för skogsbruket. Vi vill visa på lösningar för hur man kan bruka skogen på ett sätt som gynnar både klimat och biologisk mångfald.

Vi kommer självklart även fortsätta att stödja kampen i Sápmi för att bevara naturskogarna och skydda renbetesskogar från skövling.

Tillsammans kan vi faktiskt skapa förändringar

Var och en är våra möjligheter att rädda de svenska skogarna begränsade. Men tillsammans kan vi faktiskt skapa förändringar som hjälper både oss, klimatet och den biologiska mångfalden. Det har ni visat under året, genom ert engagemang, stöd och ert agerande. Vi vill tacka er för detta – och för det förtroende ni gett oss genom att kanalisera er vilja till förändring genom Greenpeace.

Jag hoppas att ni fortsätter stödja vår kamp för levande skogar! Greenpeace tar varken emot bidrag från stater eller företag. Allt vi gör, är tack vare människor som ni.

greenpeace