IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Lockheed P-791 förbereds för serietillverkning. Luftskeppshybrid med mycket 

stor lastkapacitet och tillräckliga fartegenskaper. Grön ekonomi med hållbarhet.

Foto: Lockheed Martin Corporation

LÄTTARE ÄN LUFT

Luftskeppens uppsving

Transportsystemens förnyelse

Tillverka tåg, spårvagnar och luftskepp för jobbens skull! Vi vet numera vad som primärt orsakar den globala uppvärmningen och vad som behöver förändras. Uppvärmningen orsakas främst med fyra inslag av mänsklig påverkan: transporter, industri, jordbruk och skogsbruk. Men kring dessa fyra synder finns redan framtagna teknologiska lösningar av mycket hög kvalitet. Luftskepp är en av de stora innovationerna, som faktiskt kan bidra till grön skiftning kring just de fyra upphovskällorna. 


 Paul Lindberg:  |2013–10–29|  Den globala transportsektorn, som alltså består av bilism, flyg och fartyg, är det som upprätthåller hela världshandeln. Bilism är den överbelastande värstingen inom transportsektorn – både vad det gäller privatbilism och långtradartransporter. 

Idag har emellertid innovativa alternativ skjutit i höjden – bokstavligen – med högkvalitativa och realistiska luftskeppslösningar. Vägtransporter med nuvarande långtradare kan till stor del ersättas, under en övergångsperiod, av tågtransporter och på sikt även med luftskepp. De alternativa förslagen inom jordbruk och skogsbruk har på liknande sätt visat på en omfattande innovationsrikedom. 

Med teknologiska och gröna alternativ blir övergångsperioden en kvalitativ miljöväxling. Från dagens storskaliga utsläpp av växthusgaser, blir det en omfattande sänkning av koldioxidutsläppen. Detta kan alltså realiseras med hållbarare transportsystem med bl.a. högteknologiska luftskeppshybrider.

BAKOM LUFTSKEPPEN STÅR FLYGTEKNOLOGIN

I länder som USA, Tyskland, England och Ryssland har forskning, konstruktion och tillverkning av luftskepp kommit igång på allvar. Bakom denna luftskeppsutveckling står bland annat några av världens främsta företag inom högteknologisk flygplanstillverkning. Några av världens största krigsindustrier finns med i bilden. Det låter skrämmande, men kan också ses som en fingervisning om att göra plogar av svärden. Ett försök att tänka positivt. Högsta teknologikapaciteten finns nämligen inom krigsindustrier, och måste därför tas till vara. 

I och med effekten av hybridluftskepp, det vill säga de bästa egenskaperna från flygplan, helikopter och luftskepp, har intresset ökat markant runt om i världen. Värdet av luftskeppsteknologin gäller den effektivare funktionaliteten, överlägsen ekonomi, den höga lastkapaciteten och flygprecisionen. Framförallt gäller det en total anpassning till miljöbehoven för att stoppa den globala uppvärmningen.

Dessa högteknologiska kunskaper kan bli det som förändrar den globala växthuseffekten i praktiken. Det betyder en kvalitativ och realpolitisk förändring, från hot till ett framtidslöfte. Av detta följer även realistiska arbetstillfällen och grön samhällsekonomi. 

FÖRUTSÄTTNINGARNA

Vad skulle kunna vara det bästa perspektivförändringssystem för att minska de miljöskadliga växthusgaserna? Ja, det gäller naturligtvis att få bort mängden av negativa orsakssammanhang inom hela tillverkningsindustrin, transportsektorn, jordbruk och skogsbruk. Och det är realistiskt möjligt! Det handlar alltså om en grön samhällsomvandling kring de fyra upphovskällorna – en miljöskiftning i samklang med hållbar grön ekonomi och med de faktiska förutsättningarna som är realiserbara. Det handlar alltså inte enbart om fantasier.

Ekonomin finns idag, men som inte samordnas med miljöbehoven. Förutsättningarna ur ett teknologiskt resursperspektiv är godartad, medan det ur politiska perspektiv är mer vankelmodigt.

Världshandeln har under industrialismens era trafikerats av fartyg, järnväg, bilism och flyg. Denna hantering har accelererat till det globala slutstadiet då miljön inte längre hänger med. Den globala uppvärmningen är det allvarligaste hotet någonsin mot mänskligheten och livet på jorden. Men nu kan vi göra något åt det hela.

GRÖN INDUSTRIVÄXLING

En industriell omvandling grundad på grön växling för de fyra synderna, kan vara den realistiska möjligheten att förhindra den globala uppvärmningen. Med grön växling menas i detta sammanhang, att istället för att lägga ned ohållbar industri, transporter, jordbruk och skogsbruk, så genomförs en medveten industriväxling av förlegad och skadlig teknikanvändning med ersättningen av en alternativ och hållbar miljöteknik. Det handlar helt klart om ett nödvändigt, realistiskt och grönt paradigmskifte. 

Eftersom alternativa förutsättningar finns idag, för rehabiliteringen av de fyra synderna, så handlar det mest om en strukturomvandling, vilket människor i alla tider varit med om. Det är knappast något smärtsamt moment – inte ens ett problem. Tvärtom. Strukturomvandling av hela samhällen, med gröna innovationer, leder till mobilisering och framtidstro. Det ger upphov till behoven av nya innovationer för ett hållbarare och meningsfullare samhälle.

Det positiva med en allomfattande strukturomvandling ligger i de spinn-off-effekter som ger en grön ekonomisk tillväxt på rätta etiska samhällsgrunder. Det ger alltså nödvändigtvis arbetstillfällen och får samhällsmaskineriet att smörjas för en bättre framtid. Exempelvis, när ett åkeri är i behov av flera nya långtradare, så leasar eller köper de naturligtvis ett hybridluftskepp.

Att älska bilismen mer än barnens framtid, eller framtidens överlevnadsmöjligheter, utgör ett särskilt behov av en mental strukturomvandling. Luftskepp är betydligt roligare än bilar och bilköer! Idag är bilar glädje, för många. I morgon är många ledsna, för vår tids bilglädje.

Tillverka tåg, spårvagnar, tunnelbanor och luftskepp för jobbens och miljöns skull! Men förutom grön teknologi så finns det någonting minst lika viktigt att förhålla sig till, och det är synen och värderingen av livet i sig. Det gäller ett allmänt medvetande om vad begreppet "hållbarhet" innebär. Utan denna medvetenhet, så spelar ingen ny grön teknik någon större roll överhuvudtaget!

NY RAPPORT

Slutrapporten Transporters hållbarhet och energisystemens uthållighet utkommer i slutet av detta år – 2013. En rapport som konkret handlar om vindkraftsverk i samband med felanvändning, och som skadar avsikten med grön teknik och ekonomi. Vindkraft har nämligen tekniskt sett lyckats över alla förväntningar, men ska inte tvingas fram av energibolagen, på exempelvis människornas bekostnad ute i bygderna. 

Smarta alternativa lösningar med grön teknik och ekonomi, ska självklart vara ersättningen av förlegad  och ohållbar teknik, men så sker inte idag. Den alternativa energisektorn med vindkraftverk läggs på den befintliga produktionen av energi och det skapas istället ett stort energiöverskott, som exporteras. 

Luftskepp är ett stort hjälpmedel för leverans av vindkraftverk. Det och mycket mer handlar den klargörande rapporten om. 

Författarna till rapporten är forskarna Mats Lundin, tekn.dr. med forskning av farkostteknik på KTH. Och forskaren Ulf Svensson, civilekonom, med tidigare anknytning till Chalmers Tekniska Högskola. Numera konsult och projektledare angående framtida transportsystem och energifrågor, med medlemskap i industriorganisationen Airship Association. Ulf Svensson är också redaktör på Rikare Liv – Civilisation.

Bakom rapporten står Energimyndigheten och Trafikverket.

AEROS, USA, är ett hi-tech-företag med 25 års erfarenhet av luftskeppsteknik. De har uppdrag från NASA och olika slag av branscher. En stor produkt är luftskepp för leverans av vindkraftverk. Men även beställningar från Kaliforniens odlare, som funnit lösningar på många problem. Aeros tillverkar även det nya mastodontskeppet Dragon Dream. Företaget planerar transporthybrider med lastkapaciteten 500 ton nyttolast, vilket är exakt dubbelt mer än världens största transportflygplan Antonov An- 225 MrlA. Flygplan går fortare, luftskepp har marschfarten 220 km/h men är avsevärt billigare och helt grönt ur miljösynpunkt. 

DRAGON DREAM, USA, är världens f.n. största luftskepp som testas under konstruktionsarbetet. Skeppet byggs med hög kapacitet för last eller kontinentalgående passagerartrafik. Test av luftskepp för skogsbruk har gett goda resultat. Inom norra jordklotet finns enorma skogsytor med stor svårtillgänglighet. Erfarenhet visar att luftskepp är lösningen. Skeppet är en rigid konstruktion av kolfiberskelett, på grund av dess storlek, lastförmåga och fartegenskaper.

ZEPPELIN. Luftskeppshangar i Tyskland. Zeppelin serietillverkar luftskeppsblimpar för forskning, observation, transporter och turism. Idag är det populärt för turism i bl.a. Tyskland, England och USA. I USA förekommer den första reguljära luftskeppslinjen mellan Los Angeles och San Fransisco.

DARPA ISIS, USA. Varierande krigsstrategisk högteknologi för bl.a. mobila stridsledningsplattformar. Tråkigt med militära avsikter, men det visar också den kvalitativa tillämpningens mångfald. Skeppet är onekligen tjusigt.

SERGEJ PETRAKOV, konstruktör av en lyftare för en dagbrottsgruva. Tunga precissionslyft och transporter, i bl.a oländig terräng blir säkert den allra största  användningen av luftskepp inom industrisektorn.

ROSAERO SYSTEM. Ryskt företag med planer för ett brett utbud av luftskepp och hybridluftskepp. Ovan, bild av projektet Atlant.

CARGO LIFTER. Verkshallen, lyftballongen och luftskeppet. Luftskeppen kan användas till olika ändamål som exempelvis för transport, tunga lyft och persontrafik. 

AEROS tycks bjuda på det mest breda utbud av luftfarkoster för olika ändamål. Deras produktionsprogram tangerar alla alternativa behov till de fyra synderna. Det vill säga ersättningen inom nuvarande transportsektorn, industrin, skogsbruket och jordbruket. Företaget har en positiv verksamhet inom alla dessa behovsområden. 

HYBRID AIR VEHICLES. Brittiskt företag som tillverkar hybridluftskeppet Airlander på beställning av US Army. Den tekniska utvecklingen har förutom den högtekniska designen och funktionaliteten även gällt minimalt bränslebehov. Airlander är ett transportslag som helt kommer att konkurrera med vägtransporter och sjöfrakt. Fördelarna ligger i de lägre omkostnadernas totalt sett på grund av grön ekonomi. Snabbhet och tonagekapacitet blir betydligt  högre än i jämförelse med långtradare. Hybridluftskeppen har redan idag en imponerande precision och manöverduglighet, även i dåligt och blåsigt väder.

USA OCH RYSSLAND. Luftskeppseran startade tidigt i länderna Tyskland, England, USA och Ryssland. Efter Andra världskriget fortsatte både USA och Ryssland med luftskeppsutveckling ända fram till mitten av 1950-talet, för att därefter lägga ned de flesta av de stora projekten. Idag, med de industriella behoven i relation med den globala uppvärmningen, har samma fyra nationer återigen gjort sig till ledande inom lufskeppsutvecklingen. Och framstegen går allt fortare. De som inte hänger med nu kommer allt mer på efterkälken.

Vision, konstruktion och verklighet.

MOBYAIR Hotellskepp för långsemestrar. Flygresor med komfortabelt personutrymme och rörelsefrihet. Resan och målet kan tillsammans vara själva  poängen.

SCIENSE MUSEUM, LONDON. Airship Lines. Luftskeppsresor med hög hastighet anses som ett möjligt framtidsscenario mellan kontinenterna. Men lika fort som dagens jetflyg lär det väl aldrig bli?

CARGO LIFTERS VERKSHALL. Världens största fristående byggnad. Hallen byggdes bl.a. med egna luftskeppslyftare.

CARGO LIFTERS VERKSHALL. Tyskland, interiör med plats för en hel del stora och små luftskepp.

BOEING SKY HOOK. USA, lyftare med stor kapacitet som överträffar mobila markbaserade lyftkranar.

ZEPPELIN. Minsta modellen av ett modern luftskepp. Zeppelin har kommit långt med utvecklingen av serietillverkning, och med olika storleksmodeller.

AEROSCRAFT. Här exempelgörs oberoendet av flygplatser och med möjligheten till landning nära mottagaren. Luftskeppet är byggt med ett kolfiberskelett, och med nästa version på 130 meter långt med marschfart på 220 km/h. Lastkapaciteten är 66 ton med en räckvidd av 5 700 km. Projektarbetet bekostades av NASA. 

RYSSLAND. Russian Innovation Industrial Company DKBA med tillverkningen av flygande tefatet Annie. Högteknisk hybridskepp med breda användningsområden.