Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Människor som tros vara migranter som korsar kanalen i en liten båt på väg i riktning mot Dover, Kent, Storbritannien.

Foto: HRW

HUMAN RIGHTS WATCH

Tragedin i Engelska kanalen

Minst 27 personer, inklusive en ung flicka, dog i det kalla vattnet utanför Frankrike den här veckan när de försökte ta sig över till Storbritannien i en uppblåsbar jolle. Tragedin har intensifierat en tvist mellan brittiska och franska tjänstemän om vem som bär ansvaret för dessa korsningar.

Michael G Bochenek: |2021-11-20|  Båda regeringarna skyller på smugglare samtidigt som de bortser från deras egen roll i att underblåsa oregelbundna kanalkorsningar, som har överstigit 25 000 bara i år. Små båtöverfarter ökade dramatiskt under 2018, eftersom Storbritannien i allt högre grad begränsade – och efter Brexit, eliminerade – de få tillgängliga lagliga alternativen för migranter som vill komma till Storbritannien från norra Frankrike. Gränsavtal mellan de två länderna inkluderade betydande brittiska statliga medel för en säkerhets- och övervakningsarsenal för att stoppa irreguljär migration, snarare än att identifiera och stödja människor som behöver skydd.

Franska myndigheter har fört en strategi för påtvingad misär för människor i migrantläger i norra Frankrike. Rutinmässiga vräkningar, konfiskering av personliga tillhörigheter, begränsad tillgång till mat och vatten och trakasserier av hjälparbetare används för att avskräcka människor från att samlas i regionen.

EU måste ta ett helhetsansvar

En bristfällig EU-strategi som kräver att de flesta människor söker asyl i det första EU-land de når är också delvis skyldig. Det betyder ofta Grekland, där människor har mött svåra levnadsförhållanden i överfulla läger och ensamkommande barn regelbundet spärrades in i polisceller fram till förra året. Eller Kroatien, där gränspolisen med tvång har drivit tillbaka människor till Bosnien, misshandlat dem med batonger och förstört deras ägodelar.

Det är inte förvånande att många människor inte ser dessa länder som säkra platser att bosätta sig på. Och även om EU:s och Storbritanniens regler inte var så problematiska, kan människor som drivs till utmattning ofta inte fatta övervägda beslut.

Avskräckningsstrategi har misslyckats

Det är dags för tjänstemän på båda sidor om kanalen att erkänna att deras avskräckningsstrategi har spektakulärt misslyckats och istället tillfogat enormt lidande. Franska myndigheter bör erbjuda alternativa boenden som ger människor stabilitet och tid att bestämma sig för om och var de ska söka asyl eller om det vore bättre att återvända hem.

Den brittiska regeringen borde släppa sitt förslag att trycka tillbaka båtar – vilket skulle äventyra fler liv – och istället tillhandahålla regelbundna rutter för migranter att resa till Storbritannien för att söka fristad eller återförena sig med familjemedlemmar. Båda regeringarna bör se till att tragedier som denna aldrig händer igen.

Michael Garcia Bochenek, Senior Counsel, Barnrättsavdelningen, Human Rights Watch.

www.hrw.org