IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Grozny 2003. Här gick kriget fram skoningslöst och utan möjligheter till någon väg för fred. 

 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Fall i Europadomstolen

Tjetjensk organisation vinner

Nyligen dömde Europadomstolen Ryssland för att ha brutit mot flera artiklar för mänskliga rättigheter i Europakonventionen , bland annat artikeln om ”Rätten till liv”. Arbetet har drivits av den lokala människorättsorganisationen Materi Chechni (Tjetjeniens Mödrar). I Tjetjenien finns det idag ytterst få organisationer som vågar kämpa vidare. Att en lokal organisation lyckats driva fall under flera år ända till Europadomstolen är därför ett viktigt tecken och ger hopp för fler tjetjener att få upprättelse. 


  Eva Kellström Froste  |2014-02-17| – Domen är en unik seger för det tjetjenska civilsamhället och oerhört viktig upprättelse för de som utsatts för övergrepp, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

Tjetjeniens Mödrar är vänorganisation till Svenska Freds och grundades av anhöriga till spårlöst försvunna under första Tjetjenien-kriget. Ideella organisationers möjligheter att verka i Ryssland, och särskilt inom regionen Norra Kaukasus, är idag begränsade. Genom lagstiftning, hård kontroll och negativ retorik från ryska makthavare motarbetas föreningar och människorättsaktivister systematiskt med hot, böter och fängelsestraff.

undanröjning av allt motstånd

– Det finns mycket som pekar på att regeringstrogna styrkor idag fortsatt agerar för att undanröja allt potentiellt motstånd. Det kan vara vanliga människor som utpekats som extremister och sedan plötsligt försvinner över en natt, inte bara de som är engagerade i människorättsorganisationer, säger Björn Eriksson, Svenska Freds ansvarige för Östeuropa.

Liknande fall som Europadomstolen dömt Ryssland för tidigare har ännu inte lett till några reella förändringar för utredandet av försvunna i Norra Kaukasus. Lokala domstolar i Tjetjenien verkar dock ha påverkats inom ett område. Sedan ett år tillbaka har tjetjenska domstolar börjat dela ut kompensationer till personer som bevisligen drabbats av militära aktiviteter.

tecken på en positiv förändring

Tjetjeniens Mödrar har drivit flera fall till vinst i lokala domstolar och det finns vissa tecken på en positiv förändring. Samtidigt finns det utbredd korruption bland tjänstemän vilket fortfarande förhindrar flera av rättsprocesserna.

– Tjänstemän inom rättssystemet har börjat kräva mutor i form av procent-satser av kompensationen till de drabbade. Det leder åter till att människor tappar förtroendet för rättssamhället. För att komma ett steg närmre ett fredligare och rättvisare samhälle i Norra Kaukasus måste korruptionen upphöra, säger Björn Eriksson.

Madina Magomadova, ordförande i Tjetjeniens Mödrar, var i Stockholm i februari 2014.