IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Regnvatten håller världen vid liv. Vattentillgången kommer sannolikt att bli en av de de centrala existensfrågorna inför framtiden. Hanteringen av regnvatten kan vara avgörande för den hållbara tillväxten inom en mängd användningsområden.. 

Foto: PhotoDisc

SEI – STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE

Tillvarata regnvatten

Regn är en värdefull resurs

Deltagare i den första internationella symposiet om regnvatten och Resilience, i samarbete med SEI, uppmanar beslutsfattare att utveckla effektiva åtgärder för att bättre utnyttja regnvatten för att förbättra livsmedelsförsörjningen och landsbygdsnäringar.


Sarah Odera: |2015-07-24Regn är en värdefull resurs, som ger vatten för grödor runt om i världen, men det kommer inte alltid när det som bäst behövs. Ibland regnar det inte alls, och ibland häller det ned, eroderar marken och orsakar översvämningar som kan skada fält och byar, och sprida sjukdomar.

Därför är det så viktigt att förvalta regnvatten på rätt sätt. Genom att samla in och lagra regnvatten när det är möjligt, kan samhällen få vatten att dricka för människor och boskap, och för bevattning av grödor. Regnvatten hjälper också till att skydda ekosystemen, eftersom det lättar trycket på vattenförsörjningen.

Utvecklingsexperter har insett värdet av regnvatten sedan lång tid tillbaka, vilket framgår av titeln på en rapport från 2009 från SEI och FN:s miljöprogram (UNEP): Regnvatten – en livlina för människors välbefinnande.

ta tillvara potentialen av regnvatten

Men framstegen när det gäller att uppgradera dessa metoder har varit långsam. Initiativet till att vidareutveckla nuvarande momentum, har tagits av RAIN Foundation, i och med den första internationella symposiet om regnvatten och Resilience den 01-12 juni i Addis Abeba, Etiopien. Philip Osano i Afrika Centre representerade SEI. Den 17 juli fastställde deltagarna i ett gemensamt uttalande, "ta tillvara potentialen av regnvatten", som SEI Africa Centre Director Stacey Noel har ställt sig bakom.

Deklarationen uppmanar beslutsfattare, biståndsgivare och utvecklingsutövare att erkänna " den stora positiva inverkan" att regnvatten kan regleras och spridas för vattenfördelning och göra landskapsnivån mera klimattåligt, och ger ökad tryggad livsmedelsförsörjning och reglerad vattenförsörjning, även för sanitet och hygien (WASH).

"Denna deklaration bygger på förutsättningen att nederbörden är en viktig hanterbar resurs som är tillgänglig för en bredare användning," står det. 

"Regnvatten bör uppgraderas och integreras i bredare politik, strategier och planer för att öka dess potentiella inverkan. Vi uppmanar för den omedelbara utvecklingen av effektiva politiska åtgärder på lokal, nationell och regional nivå för att stödja mobilisering och användning av regnvatten för tryggad livsmedelsförsörjning och för landsbygdens försörjning och förbättring."

Symposiet där deklarationen upprättades drog mer än 70 deltagare från ministerier och departement, den akademiska världen, internationella och ideella organisationer och den privata sektorn. Inledningsanföranden gavs av Kebede Jerba, minister för vattenresurser i Etiopien; Seleshi Getahun, minister för naturresurser för Etiopien, Peter de Haan, chef för RAIN Foundation, och Dennis Garrity, (torra områden), ambassadör för FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) och en senior forskare vid World Agroforestry Centre.

Stacey Noel säger att hon var glad över att stödja deklarationen eftersom, som lyftes fram av SEI-UNEP rapporten "regnvatten har en enorm potential att förbättra tillgången till vatten och sanitet på lokal nivå". I själva verket, tillägger hon, "det bör ingå i diskussionerna om den framväxande mål för hållbar utveckling på att säkerställa tillgänglighet och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet".

Regnvatten för en tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika
Uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning är fortfarande en viktig utmaning i utvecklingsländerna, särskilt i Afrika söder om Sahara, där de flesta livsmedel produceras av småbrukare och herdar. Effektiv vattenhushållning inom jordbruket och andra ändamål är en förutsättning för Afrika att öka jordbrukets avkastning för att kunna möta de 2025 utvecklingsmål för omfattande afrikanska jordbruksbehov enligt Development Programme (CAADP).

SEI Afrika bidrog till symposiet under de två första dagarna, och den politiska dialogen var på en hög nivå. Fokus för den politiska dialogen var hur man låser upp det potentiala regnvattnet och påvisar dess betydelse för att bygga upp motståndskraft mot klimatförändringar och variabilitet, förbättra livsmedelssäkerheten, och WASH (genom att förbättra hushållens livsmedelsförsörjning).

I en presentation vid symposiet, berättade Philip Osano att vattensäkerhet är bara en av fördelarna. "Regnvatten, om de tas med i uppgraderingen, kan också bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning, till exempel genom att öka skördarna, som bevis visar att det kan höja produktiviteten från 1 till 3-4 ton per hektar", sade han. "Storskaliga stöd  för utvecklingen av regnvattenhanteringen kommer därför att vara avgörande för Afrika, med antagandet av en ökad befolkningstillväxt samtidigt med ökade klimatvariationer på grund av effekterna av klimatförändringarna på kontinenten."

Rekommendationer för beslutsfattare
Symposiets deklarationen erbjuder flera rekommendationer, bland annat: 

» Att utveckla effektiva politiska mekanismer som underlättar främjande med uppgradering av regnvattenhantering, baserad på beprövad teknik. Kunskapsuppgradering angående kostnaderna och klarläggandet med fördelarna av regnvattenhantering, och redovisningen av möjliga bidragsmottagare och potentiella användare.

» Om du vill infoga regnvatten i bredare strategier såsom integrerad vattenresursförvaltning (IWRM), förvaltning av naturresurser (NRM), och en hållbar förvaltning av mark och jordmån (SLM).

» Att främja samarbete tvärsektoriellt genom att inrätta samordningsplattformar och fördelningskunnande. Det gäller kontakter, möjligheter, upplevelser, innovation och god praxis på regnvatten och kunskapens uppgradering.

» För att stimulera den privata sektorns deltagande i värdekedjan, till exempel genom att tillåta bredare flexibilitet, angående regler och skatter. Det gäller att underlätta tillgången av finansiella tjänster för lokalinvesteringar för en god infrastruktur.

» Att stödja samhällen och individer genom att underlätta ägandet.

Rainwater_Harvesting

RAIN FOUNDATION

regnvatten och Resilience

SEI: en livlina för människors välbefinnande

CAADP: afrikanska jordbruksutveckling

RLC