IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vårdupphandling från bolag som inte betalar skatt, och unga fuskåkare som har klent om pengar.

Foto: RLC

ISTÄLLET FÖR BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK

Tunnelbanereklam

Tillsammans funkar alltsammans

När jag första gången såg denna reklam på tunnelbanan tänkte jag att detta var en ny vision från SL, men också ett statement. En vision om att bussar, pendeltåg och tunnelbanor skulle börja fungera ännu smartare, sömlöst och fiffigare på något sätt. Kanske smartare informationsverktyg för oss resenärer eller få oss att upptäcka nya resvägar eller upptäcka nya stadsdelar och platser i Storstockholm eller en satsning på fler avgångar för att hålla oss resenärer på banan, kort sagt; mer rulle i Stockholms kollektivtrafik.  


  Ulf Svensson: |2015-02-23| Jag blev inte så lite besviken när jag insåg att det handlade om att få fast alla fuskåkare. Inte så att jag uppmanar folk att fuskåka, vilket ju drabbar oss alla, även om jag har viss förståelse för att människor ibland måste ta till denna åtgärd. SL, som är en del av Stockholms läns landsting, är en borgerligt styrd landstingskommunal verksamhet vid sidan av sjukvården, som är den andra stora verksamheten som bedrivs i landstingskommunal regi. 

Inom sjukvården har landstinget upphandlat vård av ett bolag som inte betalar lokal skatt via avtalet om driften av Nya Karolinska Solna (frågan är om man överhuvudtaget betalar någon skatt). Frågan är varför inte man har signalerat denna fadäs till Stockholmarna? Den kommer att förfölja oss i många år och dränera sjukvårdens finansiering vilket innebär försämrad kvalitet, ökade köer och försämrad patientsäkerhet. Här kan man tala om fuskåkare i miljardlassen.

Tillsammans funkar alltsammans inom sjukvården nämligen inte så himla bra. Jag vet av egen erfarenhet eftersom jag drabbats av extra kötid på grund av vårdvalsreformen som det borgerliga landstingsstyret infört. Faktum är att sjukvården i Stockholm funkar riktigt dåligt vilket bland annat inneburit att barn med cancer skickats runt om i landet till andra sjukhus vilket bara är en av flera skandaler inom sjukvården i Stockholm. Även övrig cancervård är i kris i Stockholm vilket knappast var det som de borgerliga partierna gick till val på. Parollen världsklass håller på att luta mer och mer mot världskass.        

Social license to operate

Social license to operate handlar om att öka allmänhetens förståelse och acceptans för hur en viss verksamhet i ett samhälle bedrivs, i detta fall hälso- och sjukvård. På senare tid har vi i media kunnat följa fall efter fall av misslyckad omvårdnad, systemkollaps efter systemkollaps inom t.ex. cancersjukvården och allt talar för att vi bara sett början på eländet. En del i borgerlighetens vårdvalsmodell bör analyseras parallellt med två andra trender i samhället som är extra allvarliga i sammanhanget, nämligen sjukvårdsförsäkringar och medfinansiering.

För samtidigt som Stockholms läns landsting upphandlar alltmer vård från privata vårdgivare, slår sönder fungerande specialistenheter inom vården och tvingas göra fler och fler ekonomiska akutinsatser för att inte helt tappa ansiktet och allt förtroendekapital från medborgarna så växer antalet privata sjukvårdsförsäkringar. 

I en artikel i SvD Näringsliv framgår att det sedan millennieskiftet har antalet privata sjukvårdsförsäkringar sexdubblats. Där framgår vidare att sju av tio försäkringar betalas av arbetsgivaren. Detta innebär vidare att var tionde sysselsatt i åldern 15 – 74 år har en sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren. 

Det främsta skälet till att skaffa sig en privat sjukförsäkring verkar vara kortare väntetid. Vid cancersjukdomar är tiden en faktor som kan avgöra om sjukdomen blir botbar eller icke botbar. De medborgare som inte har en försäkring kommer i dagsläget inte lika snabbt fram mot behandlingsstart som privat försäkrade vilket är tvärtemot sjukvårdens grundsats ”först vård till den med störst behov”.   

Vidgade hälsoklyftor

Medfinansiering är minst lika allvarligt fenomen som explosionen av privata sjukvårdsförsäkringar när man analyserar hälsoklyftorna i samhället. Fenomenet medfinansiering innebär i dagsläget att om man som patient kan lägga till extrapengar för att till exempel få en bättre hörapparat jämfört med ett basutbud som finansieras via skattsedeln eller att få tillgång till ett eget rum på sjukhuset eller att få bättre mat. Börjar man ta dess steg är man redan på väg att lämna en jämlik vård och för de patienter som vill ha ett bättre utbud finns privata alternativ redan i dag.

Ökat förändringstryck

Utmaningen i dag är att det hos vissa landsting finns en oförmåga att erbjuda alla en bättre vård, att göra något rejält åt den bristande tillgängligheten och se till att maten blir en del av läkningsprocessen och inte bara som i dag bukfylla. Den process som den nuvarande regeringen inlett är ett mycket bra första steg men eftersom hälsoklyfterna i samhället ökar måste fler reformer sjösättas för att nå målet en jämlik vård. 

Fuskåkarna, det vill säga alla som vägrar betala skatt i Sverige, har ett speciellt ansvar för att åter göra svensk välfärd till ett kvalitetsmärke i världen. Det är då som alltsammans kan fungera tillsammans igen! 

  

  

 

RLC