Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bilism är ett av mammons monumentalverk och symbol över de ekonomiska framgångarna – men med en delaktig och hotande katastrofal klimatförstörelse på köpet.

Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

Tiden tickar

Mammons besatthet hotar

Om mänskligheten har ett slut så tycks det närma sig. En sådan tanke är givetvis defaitism – men som jag inte är orsak till. En besatt värld låter sig deformeras av systemens nuvarande verklighet!

Paul Lindberg: |2021-08-04| Försöken att stoppa den globala uppvärmningen har tyvärr mest resulterat till en fortsatt uppvärmning som bara accelererar. Det går helt enkelt inte att minska uppvärmningen om man samtidigt på de flesta håll ökar uppvärmningen – och det gäller även i länder som har ratificerade klimatöverenskommelser. Och det är vad som händer för närvarande – i stort sätt över hela världen.

Mammon är symbolen som utgör makten över människorna i världen och som i dag visar sig i hela sin omfattning med sina resultat. Kunskapen och möjligheterna att kunna stoppa den globala uppvärmningen finns i dag – som bearbetas och används runt om i världen. Samtidigt som den gigantiska klimatförstörelsen fortsätter – på grund av gigantismens industriframgångar – så är det bokstavligen dessa destruktiva framgångar som saboterar vår planet. Överkonsumtionen har ensidigt värderats som framgångar och skapat profit som aldrig tidigare skådats. Denna dualitet är ett fasansfullt faktum.

Låt inte industrierna kringgå ansvaret 

Trots den vetenskapliga kunskapen om hur det går att stoppa klimathotet – som också görs – så fortsätter den industriella världsekonomin parallellt att producera allt det som fördärvar vår planet – som en satanisk parallellitet. 

Det som måste till är att de nya vetenskapsbehoven helt måste ersätta den akuta och destruktiva industrin som skapar den globala uppvärmningen. Och det behöver ske betydligt snabbare och inte låta industrierna kunna kringgå eller förskjuta ansvaret in i framtiden, så som görs i dag. Det har visat sig att det i nuläget är närmast omöjligt att stoppa klimatuppvärmningen. Makten över planeten står inte på framtidens sida! Makten är i händerna på det som historiskt har kallats för mammon.

Vetenskapen, planeten och makten

Vetenskapen är den faktor som möjliggjort kunskapen om den globala uppvärmningen och om hur man måste gå tillväga med att stoppa klimathotet. Allt för att hela planeten ska överleva och bli funktionsdugligt även för framtidens liv. Makten över dessa förhållanden ägs alltså av världens makthavare. Och makthavarna utgörs av bland annat det politiska innehavet, oavsett om det är diktaturer eller så kallade demokratier. Över dem står den globala finansmakten som äger större delen av den här planeten – inklusive de tidigare kommunistiska länderna. 

Visst, det låter minst sagt besvärligt. Det gäller en ofantlig problematik i mänsklighetens historia på grund av den totala omfattningen – en global uppvärmning. De som utgör makten har också auktoriteten över den ekonomiska profiten, vilket värnas högst och som får gå före klimathotet. Detta kan bedömas av den ekonomiska marknadsforskningen och med företags- och nationalekonomiska rapporter. Det är vad som sker i världen i dag.

Det är ovanstående bakgrund som den här artikeln är byggd på.