Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Netflix dokumentär låter verkligheten agera i avslöjandet kring världens ledande Internetföretag och deras klavertramp.  Bilden är professor David Carroll, som är en av de ledande forskarna för avslöjandena tillsammans med journalisten Emely Dreyfuss, och många, många fler. I denna process framträder president Donald Trump som den stora hackaren.

 Foto: Netflix

CAMBRIDGE ANALYTICA

The Great Hack

Vår tids brännande hot mot både livet och planeten handskas av människor – på ont. De som inte tror på att ondskan existerar, bör titta på denna dokumentär på Netflix.


Paul Lindberg: |2019-07-25|  Om ni vill se urspårningen av mänsklighetens mest avancerade teknologi så kan ni se Netflixdokumentären The Great Hack. De globala internetföretagen som drar in de största vinsterna i världen – de nöjde sig inte med bara de största vinsterna. De ville betydligt mer, de ville regera och skapa egna regler för hur världen ska utformas. Makten i sig blev dragplåstret för dem. De blev imponerade av sig själva när dåvarande presidentkandidaten Donald Trump anlitade dem, vilket gav dem enorma inkomster – mestadels på skattebetalarnas bekostnad i efterhand.

Internet lierades därefter med den politiska extremhögern och den närigaste storfinansen. Tillsammans sökte de sortera jordens människor i en gigantisk data-algoritm – allt för att analysera och sortera så många som möjligt av planetens människor.

De utnyttjade en av de främsta teknologier världen skådat – en fantastisk vetenskap upptäckt av Alan Turing, som menade att den skulle gynna enbart mänskligheten för världens bästa. Istället vanhedrade internetföretagen sig själva och lät svika de vetenskapliga framstegen. 

Flera av medverkarna till denna misantropi ställs sakta men säkert inför domstolsskranken. Det gäller även skandalernas Donald Trump, som är centralfiguren för bland annat Rysslands intrång i det amerikanska presidentvalet. Det är kanske inte Ryssland som är storboven i detta drama, utan istället beställaren och användaren – presidentkandidaten Donald Trump. All denna konspiration tillhör verkligheten och hänger ihop. Egentligen orsakat av en och samma president av idag.

Dokumentärfilmen The Great Hack – producerad av Netflix – visar hur en hel värld blev inkluderad i absurd verklighet med slutsatsen av vad som döljer sig bakom kulisserna, och vad som kommer att bevisas i domstolarna.

Vår tids psykopatiska självgodhet

Donald Trump har varit medelpunkten kring en ihärdighet av skandalhärvor. Presidenten har i flera fall ansetts vara delaktig, ansvarig och initiativtagare till delar av detta bråte. Han har haft en hel hop av konsulter med stor kunskapsbredd inom framförallt mediala processer och internetbranschen. Det han beskyllt andra politiker för, har han istället själv varit nyttjare av. Han har varit lögnaktig i precis allt det som han hoppats skulle gynna honom själv. Han har uttryckt sig så som passar för stunden. Konsekvenserna av hans handlande kommer nu i efterhand. 

Det verkar som Trump kommer att ställas inför rätta innan presidentperioden avslutats. Även om psykopati inte kan fälla en människa, så kan det ändå vara orsaken till människans bisarra beteende. Mycket av psykopatidragen tycks verka så. Om det är så kommer det att visa sig. Psykopati är en sjukdom och olämpligt för personer i seriösa ansvarssammanhang.

Facebooks senaste avräkning ligger på cirka 50 miljarder SEK. Det är profiten som möjliggjorts av bland annat teknologisk algoritm. Kunskapen kunde sedan registrera alla aktivitetsflöden av hela Facebooks alla användare. Det handlar om åtskilliga miljoner människor runt om i världen – framförallt från USA. Processen kunde alltså bearbeta Facebooks användare för bland annat påskyndandet av Donald Trumps väg till presidentmakten. Människor påverkades av massiva lögner mot framförallt presidentkandidaten Hillary Clinton – och det lyckades, som det visade sig.

Cambridge Analytica

När professor David Carroll avslöjade verksamheten av företaget Cambridge Analytica så fick det ett världsmedialt genomslag. Företaget hade arbetat för att skapa liv i projektet POV. Företagets motivation för detta projekt var hur synen på de registrerade människorna skulle uppfattas och värderas, och som de uttrycker: "Hur ser algoritmen oss? Om vi kunde skapa ett perspektiv för den algoritmen kan vi hjälpa människor att förstå vår egen bräcklighet och den överbyggnad som finns hos oss och hur den suger och samlar ditt beteende." Det handlar om en stor portion hybris och människoförakt.

Netflix dokumentärfilm är fylld av bevisbara argument med grundlig bearbetad juridik. Utgångspunkten har varit hur företaget Cambridge Analyticas verksamhet kunde bevisas av flera forskare som avslöjade verksamheten. Det var detta företag som bearbetade Facebooks användare att rösta på Donald Trump, som istället smutskastade presidentkandidaten Hillary Clinton. Det var propagandans innehåll som var kränkande på grund av dess lögnaktighet rakt igenom. Bevisen finns idag bland annat hos domstolarna. Samma företag igångsatte även den brittiska kampanjen Brexit.

Flykten från Donald Trump

Brittany Kaiser var en av nyckelpersonerna för den underjordiska extremhögern. Hon hoppade helt plötsligt av samarbetet med Donald Trump. Det var hon som sålde Cambridge Analyticas program till Donald Trump för att användas av Facebook mot Hillary Clinton. Enligt Brittany Kaisers egen förklaring hoppade hon av på grund av moraliska och etiska skäl. Hon fick skuldkänslor för någonting hon egentligen inte stod bakom – enligt henne själv. Hon ville tjäna pengar.

Hon ingår nu som huvudvittne i flera rättsprocesser, med sakliga bevishandlingar, med direkta kopplingar med uppdrag av presidenten – bland annat det ryska intrånget inför det amerikanska presidentvalet. Hon ansvarade även för igångsättandet av Brexit, med ambitionen av en konservativ introduktion för en ny organisering av en världshandelsorganisation, med inledningen av USA och Brittanien.

Brittany Kaiser började sin karriär med att jobba för Barack Obama och gjorde framgång på grund av sin effektivitet och analytiska kompetens. Hon har förklarat att Cambridge Analytica var det osynliga vapnet som slog till mot USA:s parlamentariska system.

I och med Donald Trump som huvudpersonen i hela processen så utgör presidenten troligtvis det värsta landsförräderi en president kan utsätta sitt land för. Det kommer i så fall att leda till riksrätt, som först och främst kan leda till avsättningen som president. Därefter möjliggörs strafföreläggandet av landsförräderi och en mängd andra straffpunkter. Trump kommer i så fall inte kunna undkomma fängelsestraff. När det gäller landsförräderi av en före detta president så handlar det sannolikt om livstids fängelse.

Alltfler republikanska politiker gör sig mer hörda och stöder inte längre sin president. De vill helst av allt tvinga bort honom.

Dokumentärfilmen är minutiöst faktasaklig och innehåller grunden för avsättningen av presidenten, men som avslöjar bevisen först vid domstolsförhandlingarna.

Algoritm

Matematisk sortering

Underlaget för global Internettrafik är ingen skapelse av människan. Däremot upptäcktes möjligheten av människan. Missbruket med denna fantastiska upptäckt är i vår tid fasansfull.

 

Paul Lindberg: Det var med Alan Turings  turingsmaskin och Alonzo Churchs lambdakalkyler, som begreppet algoritm avslöjades – 1936. De sökte möjligheten att hitta lösningen av de matematiska problemen som utvecklade en helt ny kunskap. Det lade grunden för datavetenskapen. 

Datoriseringen utvecklades därefter i en rasande fart  av en bred och framstående forskning, vilket lett till ett globalt samarbete över nationsgränserna. Algoritm har sin grund på kvantmekanisk nivå, som egentligen all materia har. Algoritm inkluderar alla matematiska räknesätt som vi känner till, men kanske även andra räknesätt som vi ännu inte upptäckt. Och det låter aningen komplicerat. Det beror på att människan inte vet allt om universum ännu – långt därifrån.

Kunskapen på gott och på ont. Växande komplexitet av kunskap ökar utvecklingen språngartat, och den utvecklingen kan ha mer än ett utvecklingsspår – på gott och på ont. Egentligen kan det ha många fler spår – eller hur många spår som helst. Den generella utvecklingen sker alltmer med hjälp av algoritm och kvantfysik. 

Det tycks heller inte finnas några begränsningar för vetenskaplig utveckling. Kunskapen ökar ikapp med världsutvecklingen och på alla tänkbara sätt.

De flesta algoritmer tillämpas som datorprogram, då man formar dem i dataprogrammen. Många människor undrar hur långt utvecklingen kan komma. Finns det ett hit men inte längre? Ja, det kan det göra. Men det behöver inte bero på kunskapsutvecklingen i sig. Det handlar mer om kunskapen på gott eller ont. Det vill säga behoven av moral och etik.

Kunskapen på gott. Kunskap i sig tillhör civilisationens utveckling som får människan att bli till medan hon passerar jordelivet. Kunskapen har generellt utvecklats i  led efter led, från generation till generation. Den passagen tillhör också människans historia.

Motorn för utveckling kan delvis även ha varit en uppkommen dualism, som utvecklade kunskapen på gott och på ont. Det onda sökandet för makt bekämpades istället för det goda samhället.

Ovanstående processer av nödvändiga teser som leder till antiteser leder slutligen till synteser. När motsättningarna går överstyr drabbas de berörda processerna. Exempelvis som med den globala uppvärmningen, eller med presidenter som Donald Trump.