Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Flygfoto över världens största hydro-flytande solhybridprojekt, Sirindhorn Dam, Ubon Ratchanthani-provinsen, Thailand. Infrastrukturen för förnybar energi sprids snabbt över Thailand.

Foto: Electricity Generating Authority of Thailand

SEI – STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE

Thailand driver ett projekt för flytande solpaneler

Klimatpolitik: Thailand börjar driva ett massivt projekt för flytande solpaneler när trycket ökar på klimatåtgärder . Från strandlinjen är den nyaste delen av Thailands framtid för förnybar energi bara ett skimmer i fjärran. Omfattningen av detta ambitiösa projekt är svår att uppskatta på långt håll.

Albert Salamanca: |2021-11-18|  Reservoaren är nu hem för världens största hybrid sol-vattenkraftprojekt. På vattenytan finns 144 000 separata solpaneler, motsvarande 100 fotbollsplaner. De 45 MW toppeffekt som projektet kan producera kompletterar den befintliga dammverksamheten, som kan generera ytterligare 36 MW och tillhandahålla el över tre provinser i östra Thailand.

Solpanelerna kan generera el under hela dagen medan solen skiner och vattenkraftsdammen kan fungera på natten. Båda delar samma befintliga nätöverföringsledningar och transformatorer. Det är det första av vad som kan vara många liknande flytande solpanelsprojekt som rullas ut över hela Thailand eftersom landet tar tidiga steg för att minska koldioxidutsläppen i sin energisektor.

Framväxande teknik genererar i hela Sydostasien

Den framväxande tekniken visar lovande och genererar intresse i hela Sydostasien. I Singapore är ett liknande solpanelsystem i drift på Tengeh Reservoir, medan planer pågår för att lansera liknande projekt i Malaysia, Indonesien, Vietnam och Filippinerna.

Det här projektet i Ubon Ratchathani-provinsen hjälper till med ett av de största problemen i samband med utveckling av solenergiinfrastruktur: bristen på och kostnaden för mark. Dammens yta är normalt oanvänd utom för småskaligt lokalt fiske, som kan fortsätta även efter monteringen av panelerna.

Statliga organet som ansvarar för projektet

"Sammantaget är flytande PV [solceller] billigare jämfört med en solcellsfarm. Vi sparar markkostnaderna och vi sparar marken åt Thailand, säger Prasertsak Cherngchawano, vice guvernör för kraftverksutveckling och förnybar energi vid Thailands elproduktionsmyndighet (EGAT), det statliga organet som ansvarar för projektet.

Prasertsak bekräftade planerna för ytterligare ett mindre flytande solprojekt i norra Thailand. Efter det sa han att han förväntade sig att nästa nationella kraftplan skulle innehålla en påskyndad strategi för att rulla ut fler förnybara projekt och minska miljöbördan och den ekonomiska osäkerheten för fossila bränslen.

Trots blygsamma ökningar av förnybar kapacitet dominerar fossila bränslen fortfarande Thailands energiproduktion och övergripande koldioxidutsläpp. Energisektorn är den största orsaken till inhemska CO 2 -utsläpp och bidrar med cirka tre fjärdedelar av landets totala mängd.

Kolanvändning planeras att läggas ned

I decennier har Thailand förlitat sig på naturgas för energi. Kolkraftverk utgör cirka 20 % av energiproduktionen, men deras koldioxidavtryck är enormt. Prasertsak sa att EGAT planerar att lägga ner sina brunkolsanläggningar i norra Thailand inom en snar framtid när kapacitet från förnybar energi kan ersätta den.

Men energiexperten Suphakij Nuntavorakarn sa att Thailands enorma överutbud av elektricitet, som har förvärrats av Covid-19-pandemin, innebär att kraftigt förorenande kraftverk måste fasas ut så snart som möjligt och att ny infrastruktur för fossila bränslen förhindras från att byggas.

Åtgärder för att ta itu med anpassning till klimatförändringar kom att vara ett stort diskussionsämne vid COP26 i Glasgow. Även om Thailand inte är skyldigt att lämna in en formell strategi till COP26, bör landet kommunicera en plan om lokala effekter, utmaningar och områden där det behöver hjälp.

Thailand måste skärpa sitt engagemang 

Det är dags för Thailand att skärpa sitt engagemang för anpassning genom att se till att dess anpassningsplaner är lokalt ledda och återspeglar behoven och prioriteringarna hos utsatta grupper, samhällen och platser. Om man inte gör det riskerar man en upprepning av konsekvenserna och lidandet under megaöversvämningarna 2011.

I huvudsak bör Thailands mål och engagemang inte bara begränsas med att minska utsläppen av växthusgaser utan, ännu viktigare, se till att det globala målet om anpassning uppnås för dess utsatta grupper. Att bli ett nav för produktion av elfordon är också på den nationella agendan, med ett ytterligare mål att ha 15 miljoner av dem på vägen i Thailand år 2035.

Albert Salamanca, senior forskare SEI Asien

www.sei-international.org