Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Politisk klimatkris i Sverige och i världen i stort!

 Målning: August Strindberg, Nationalmuseum.

     

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Tappa inte tempot i klimatomställningen!

Risk för fyra förlorade år för klimat och natur! Naturskyddsföreningen kommenterar valresultatet. Det är mycket viktigt att Sverige inte tappar tempo i klimatomställningen nu, och att vi inte får fyra förlorade år i kampen mot naturkrisen.

Anna Havula: |2022-09-15| Naturskyddsföreningens granskade inför valet och visade att de flesta av partierna i det större regeringsunderlaget – M, SD och KD – har oroväckande låga ambitioner i klimat- och miljöpolitiken. L utgör ett undantag, men är också det minsta partiet. Det är mycket viktigt att Sverige inte tappar tempo i klimatomställningen nu, och att vi inte får fyra förlorade år i kampen mot naturkrisen. Naturskyddsföreningen skickar därför en miljöpolitisk att-göra-lista med 76 åtgärdsförslag till partierna, för att lyfta fram vad som behöver göras.

– Vi är djupt bekymrade. M, KD och SD har varit bromsklossar för en ambitiös miljöpolitik under den gångna mandatperioden och lovar nästan ingenting framåt. Tvärtom har de sagt sig vilja göra det billigare att släppa ut klimatgaser, och de motarbetar ett stärkt skydd av värdefull natur. Klimat- och naturkrisen är här och nu, det får inte bli fyra förlorade år, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Sifoundersökning: starkt stöd för tuffare klimatpolitik

Samtidigt visar en Sifo-undersökning att det finns ett starkt stöd bland svenska folket för en tuffare klimat- och miljöpolitik, även bland de som röstar på M, KD, L och SD. Exempelvis i följande frågor: "Det är viktigt att regeringen för en politik som bevarar naturen och den biologiska mångfalden".

M 79%

L 88 %

KD 86 %

SD 77 %

”Bidrag, stöd och skattelättnader ska inte ges till verksamhet som har stor påverkan på klimat och miljö

M 60 %

L 60 %

KD 46 %

SD 53 %

”Skatterna borde höjas för verksamheter som har stor påverkan på klimat och miljö”

M 47 %

L 64 %

KD 47 %

SD 44 %

– Väljarna är oroliga för klimatförändringarna och en stor majoritet vill ha en politik som bevarar naturen och den biologiska mångfalden. Nu hoppas vi att alla partier hörsamma väljarnas åsikter och oro. Det finns dessutom höga förväntningar på Sverige inför ordförandeskapet i EU, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

En miljöpolitisk "att-göra-lista":

För att partierna ska inspireras till en kickstart i det gröna reformarbetet har Naturskyddsföreningen sammanställt en miljöpolitisk att-göra-lista med 76 förslag på åtgärder för kommande mandatperiod. Listan har skickats till samtliga riksdagspartier.

Se bilagan för att ta del av hela listan för det breda stödet som sifo-undersökningen tagit fram om det breda stödet för tuffare klimat- och miljöpolitik från hela svenska folket!

Anna Havula

sifo-klimat-och-miljopolitik-bland-valjarna