Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Öka offentliga investeringar för att åtgärda existerande infrastrukturbrister och modernisera befintlig infrastruktur.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE

Tågåret 2021

Fem beslut att rulla ut

EU har utsett 2021 till det europeiska året för järnvägen för att uppmuntra fler att välja tåget som transportslag. Det är verkligen något som behövs. Transportsektorn står som helhet för 25 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser men järnvägen står endast för 0,4 procent.

Rolf Lindahl: |2021.05-10| Trots att järnvägen är ett klimatvänligt alternativ är det bara bara 7 procent av invånarna i EU som väljer tåget framför andra transportmedel och endast 11 procent av all godstrafik sker på järnväg.

Krångliga regler, snäv nationell hänsyn och subventioner av flygtrafik är några skäl till att järnvägen inte är det dominerande trafikslag som den borde vara.

Sverige behöver gå i bräschen för en hållbar infrastruktur. Greenpeace har tagit fram en färdplan för en utsläppsfri transportsektor för hela EU till 2040 – vad vi behöver är inget mindre än att transformera transportsektorn!

Europa unionens infrastruktur

Den 3 juni samlas EU:s transportministrar för att diskutera unionens infrastruktur. Inför detta viktiga möte kräver 36 miljöorganisationer i Europa brådskande och konkreta åtgärder för att stimulera en renässans för tågtrafiken i Europa och påskynda övergången från flyg- och vägresor till järnväg. Greenpeace har skickat brevet till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Här följer de fem kraven.

» Gör ett åtagande om minst 30 nya linjer för snabbtåg och nattåg på befintlig infrastruktur mellan åren 2021 och 2025 och genomföra skyndsamma serviceförbättringar så som en gemensam Europeisk tidtabell för tågtrafik.

» Starta ett finansieringsprogram för interoperabla tågset inklusive sovvagnar.

» Gör delning av realtids- och biljettdata obligatoriskt för järnvägsoperatörer.

» Gör resor med tåg billigare och enklare än att flyga genom att avveckla flygsubventioner och kortdistansflyg samt att minska banavgifterna för internationella tågresor.

» Öka offentliga investeringar för att åtgärda existerande infrastrukturbrister och modernisera befintlig infrastruktur.

Här kan du läsa brevet.

Här kan du läsa brevet

Rolf Lindahl är ansvarig för klimat- och energirelaterade frågor.