IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Ta krafttag för att skydda minst 10 procent av kust - och havsområdena senast 2020 i enlighet med Nagoya-avtalet.

Foto: RLC

WWF TILL REGERINGEN:

Tre steg för att rädda haven

Uppvärmning och försurning

Omsättningen av varor och tjänster som är beroende av haven värderas till otroliga 21 biljoner kronor per år, visar en internationell WWF-rapport som lanseras idag. Det motsvarar världens sjunde största ekonomi. Samtidigt har hoten mot havsmiljön aldrig varit större och resurserna utarmas i allt snabbare takt.  


 Marie von Zeipel: |2015-04-23WWF uppmanar världens regeringar att agera för en hållbar havsförvaltning och minskad klimatpåverkan för att säkra havets resurser för framtiden.

 – Världens hav föder oss, skapar jobb och välmående, men ändå låter vi dem kollapsa framför våra ögon. Sveriges regering har en viktig roll att spela och vi uppmanar den att ta tre steg: arbeta för starka FN-mål för havet, att skriva på ett ambitiöst klimatavtal i Paris och öka skyddet av haven, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. 

De ekonomiska beräkningarna som lanseras i rapporten ”Reviving the Ocean Economy” har tagits fram i samarbete med The Global Change Institute och Boston Consulting Group. De visar att två tredjedelar av den årliga ekonomiska omsättningen från havet är direkt beroende av friska ekosystem och ansvarsfull förvaltning.

BNP och havsekonomin

Varor och tjänster från turism, fiske, energi, sjöfart och bioteknik ger en omsättning som motsvarar cirka 21 biljoner kronor årligen. Om man leker med tanken att jämföra med länders BNP skulle havsekonomin hamna på sjunde plats. Det totala ekonomiska värdet av haven uppskattas till minst 210 biljoner kronor.

– Omkring 3 miljarder människor är idag direkt beroende av fisk som proteinkälla. Utan en fungerande förvaltning fångar vi för mycket fisk, överexploaterar havets resurser, förorenar och försurar havet till nivåer där naturens system riskerar att kollapsa, säger Åsa Ranung, chef för WWFs vattenmiljöenhet.

Klimatförändringarna värmer haven och gör havsvattnet surare, vilket utsätter marina arter som fiskar, valar, sjöfåglar och korallrev för stor stress. Korallreven som ger mat, jobb och skydd för flera hundra miljoner människor riskerar att försvinna till 2050.

HAVSFISKET ÄR ÖVEREXPLOATERAT

90 procent av de kommersiella fiskbestånden är antingen överexploaterade eller fullt exploaterade. Enbart Stilla havets tonfiskpopulation har minskat med 96 procent jämfört med när fisket en gång startade.

Men det är inte försent att vända trenden. Rapporten presenterar en handlingsplan som kan återställa havets resurser och säkra havens förmåga att förse människor med mat, jobb och andra nyttigheter.

Idag uppmanar vi världens regeringar:

1. Att i september 2015 i sin helhet anta FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) med starka mål och åtgärder för att återställa och skydda havets ekosystem.

2. Att anta en handlingsplan för att bekämpa havens uppvärmning och försurning. Stora minskningar av växthusgasutsläpp bör göras i enlighet med forskarnas rekommendationer för att undvika katastrofala klimatförändringar. Världens länder måste skriva under ett ambitiöst internationellt klimatavtal i Paris i december 2015 (COP21).

3. Att ta krafttag för att skydda minst 10 procent av kust - och havsområdena senast 2020 i enlighet med Nagoya-avtalet. En ny ambition bör vara att globalt öka detta mål till 30 procent till 2030 och skapa ekologiskt sammanhängande och representativa nätverk av marina skyddade områden.