IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Det finns en stor risk att det viktiga arbetet för en säker vård tappar all trovärdighet.

Svensk sjuksköterskeförening:

Ta larmen på allvar!

Debatten om sjukvården

I debatten om sjukvården är alla arbetsgivare och politiker, oavsett parti, överens om att vården ska vara kunskapsbaserad och säker. Tyvärr blir det alltför ofta bara läpparnas bekännelse. I verkligheten genomförs neddragningar i rask takt och dessa beslut försvaras med ogrundade påståenden om att de inte får några konsekvenser för patientsäkerheten.


 Rolf Månsson: |2013-04-14De senaste månaderna har larmrapporterna från sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och undersköterskor duggat tätt, patientsäkerheten är hotad. Personalen berättar konkret utifrån egna erfarenheter om vilka konsekvenserna blir av beslut om ekonomiska besparingar och bristande bemanning.

VID SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Förra året inträffade fem dödsfall som enligt Socialstyrelsen kan kopplas samman med brist på vårdplatser och för lite personal. Trots detta fortsätter politikernas krav på att sjukhuset ska göra ytterligare besparingar.

Barnmorskor och undersköterskor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg skriver i en debattartikel att det inte längre kan följa klinikens riktlinjer för säker vård; att kontrollera det ofödda barnets hjärtljud var femtonde minut, vara samma barnmorska när modermunnen öppnat sig sex centimeter och att efter förlossningen känna på livmodern varje kvart.

INFEKTIONSKLINIKEN VID AKADEMISKA

Sjukhuset ska dra ner en tredjedel av vårdplatserna. Det innebär att infektionsklinikens patienter kommer att behövas skrivas in för vård vid andra kliniker vilket ökar risken för smittspridning.

Stockholms Läns landsting tar bort kravet på ambulansföretagen att varje ambulans ska vara bemannad med en specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Beslutet togs utan någon konsekvensanalys trots att specialistutbildade ambulanssjuksköterskor utför avancerade livräddande medicinska behandlingar och omvårdnadsåtgärder.

Professionernas oro över patientsäkerheten är hotad styrks av Arbetsmiljöverkets granskning år 2012. De besökte 60 akutsjukhus och fann att 90 procent av sjukhusen hade hög arbetsbelastning och överbeläggningar.

TA LARMEN PÅ ALLVAR!

Det är hög tid för politiker och arbetsgivare att lyssna på professionernas larm om neddragningarnas konsekvenser. Annars finns en stor risk att det viktiga arbetet för en säker vård tappar all trovärdighet. Det kommer att bli mycket svårt att engagera kompetenta medarbetare för seriösa förbättringsprojekt för en säker vård om resultatet av deras arbete undergrävs av beslut som går stick i stäv med vad professionerna vet krävs för en säker vård.

Svensk sjuksköterskeförening anser att de som visat mod och slagit larm då de sett hur besparingar hotar en god och säker vård är förebilder för hur professionella yrkesutövare ska agera. Nu är det hög tid för politiker och arbetsgivare att ta larmen på allvar.

Svensk sjuksköterskeförening är en självständig professionell sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor.

Föreningen har 80 000 medlemmar. Ledarartikeln är klippt ur föreningens tidning Omvårdnadsmagasinet nr

2/2013.