IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Tågen måste gå i tid under årets alla olika väderleksförhållanden.

Foto: FoF

TÅGKAOSET

Tågtrafiken

Ta det fulla ansvaret

Järnvägen behöver återregleras, så att staten återigen tar ett helhetsansvar för en av de viktigaste delarna av samhällets infrastruktur, skriver Stefan Lindborg, Ung vänster. Artikeln först publicerad i Corren. Den svenska järnvägen har problem, men ändå sträcker sig den politiska viljan till förändring sällan längre än puts på ytan.


 Stefan Lindborg: |2013-03-16 Ett tydligt exempel är att regeringen hellre dribblar med siffror än ser till att tågen faktiskt kommer fram i tid. Man har helt enkelt ändrat gränsen för när ett tåg anses vara försenat. Förra året höjdes den från fem minuter till en kvart. Plötsligt kommer tågen i tid, i vart fall enligt statistiken. För oss resenärer har skillnaden däremot blivit liten. Under vintern står vi fortfarande och fryser på perrongen i väntan på tåg som är sena.

Den svenska tågtrafiken lider av ett allvarligt systemfel. Sverige har Europas mest avreglerade järnväg. Det är olika företag som kör tågen, reparerar vagnarna och tar hand om banunderhållet. Den uppstyckade järnvägen leder till att ingen längre tar ett helhetsansvar. På tio år har antalet inställda avgångar ökat med 130 procent. I december förra året var nästan en tredjedel av alla snabbtåg sena. En absolut majoritet av förseningarna berodde på brister i infrastrukturen.

Det svenska järnvägsnätet har länge behandlats styvmoderligt. Ett av de största problemen handlar om det eftersatta banunderhållet. Banverket, som numera heter Trafikverket, har tidigare uppskattat att det behövs åtta miljarder kronor i investeringar fram till 2015, för att tågförseningarna ska kunna halveras. Det är långt mer än vad regeringen satsar. Högerregeringens ambitioner för järnvägen är alldeles för låga.

Trots att klimatet blir allt mer uppenbart och att vi vet att transportsektorn står för en betydande del av utsläppen, prioriterar högern fortfarande alltför ofta biltrafiken framför nödvändiga investeringar i järnvägen.

Men alla behöver inte vara missnöjda med utvecklingen. För trots sena tåg, eftersatt underhåll och fel som inte åtgärdas har privata företag, flera av dem ägda av riskkapitalbolag, fått miljontals kronor i bonusar.

Under åren 2008–2011 betalade Trafikverket ut 36 miljoner kronor i bonusar till de privata bolagen. Till det tillkom under 2011 ytterligare 125 miljoner i utgifter bara för att bli av med bolag som inte sköter sig. När vinstintresset kommer i första rummet, får annat stå tillbaka. I det här fallet uppenbarligen upprustning och underhåll.

Nu krävs det politiskt krafttag för att göra oss av med tågkaoset. Satsningar på utbyggd järnväg och förbättrat underhåll framför investeringar i biltrafiken. Järnvägen behöver återregleras, så att staten återigen tar ett helhetsansvar för en av de viktigaste delarna av samhällets infrastruktur.

De privata bolagens vinstintressen ska ersättas med vårt intresse av en tågtrafik som fungerar, med lägre priser och utökad turtäthet. För den som vill ha en tågtrafik att lita på är regeringens sifferlek en klen tröst. Vi har en lång väg att gå innan vi återigen kan ställa klockan efter tågen.