Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Historieupplevelser är fantastiskt och finns över hela Norden. Och samtidigt lättåtkompligt.

Foto: RLC

SMÅSKALIG TURISM

Nordens natur

Skapa ett turistparadis 

Gör hela Norden till ett turistparadis! Forskarna Jörgen Eksell och Maria Månsson, projektledare för Urban Turismutveckling i förnyelse vid Lunds universitet tar upp ett hett ämne i dessa coronatider.


Ulf Morgan Svensson:  |2020-07-04 Storstadsturismen har tidigare beskrivits i termer av ”överturism” medan vi nu hamnat i så kallad ”underturism” vad det gäller naturen. På sina håll har nästan all turism försvunnit. Frågan är om inte lösningen på överturismen också borde innehålla en utbyggnad av den småskaliga turismen? Den turism som också omfattar landsbygden och de fria vidderna i Norden? Och inte minst Dalarna, som alltid varit lika intressant att besöka oberoende årstid.

Landsbygdsturism

Denna turismutveckling skulle samtidigt väcka ännu mera liv i verksamheter utanför storstadsområdena. Redan i dag har vi turism i form av besök på hästgårdar, hos mat- och dryckesproducenter, fisketurism, vandringsleder, träningsturism, musikfestivaler, lantbruk med flera varianter. Kort sagt ett panorama av aktiviteter som i alla fall delvis är särskiljande för Norden. Vi har nästan allt; ytor, panoramor, sol, rent vatten, skogar, sjöar och hagar.

Vi har också något som många turister saknar, nämligen tysthet. Detta torde vara en bristvara för många besökare från den Europeiska unionen. En turistsatsning som gör landsbygden ännu mera levande gör också våra storstäder hållbara. Det mesta importeras nämligen till dessa storstäder, från landsbygden! Att låta landsbygden leva och utvecklas är således en del av arbetet med hållbara städer.

Exemplen Alperna och Schweiz

Det sägs ibland att det är lätt att sälja svensk turism men svårt att köpa. Några paketresor finns sällan och transporterna är både dyra och komplicerade att boka. Det finns många exempel i världen som man kan inspireras av som exempelvis Alperna i allmänhet och Schweiz i synnerhet.

Här finns projekt där turister ska kunna vara mobila på ett sätt som om man hade med sig sin egen bil. Detta löser man med cyklar, lokala tågresor, bussar, linbanor, hyra av miljöbilar, suveräna informationssystem och liknande. Detta är ett bra sätt att bygga bärkraftig turism enligt formeln ”grön turism” som också kan gynna lokalt boende och verksamma.

Vikten av turismutvecklingen

Överhuvudtaget är infrastrukturfrågorna och samhällsplaneringen av stor vikt för turismutvecklingen vilket inte minst de så kallade ”bajsvatten-skandalerna” visat. Vem vill komma till nordiska kust- och sjöområden om man vet att orenat avloppsvatten är något som är en reguljär del av vårt VA-system.

Det kallas bräddning, när kapaciteten är fullt utnyttjad i våra nästan 1800 kommunala, svenska reningsverk, då släpps avloppsvattnet ut orenat. Frågan är varför inte Norden profilerar sig som en grön turistdestination. Nu gör Helsingborg och Jönköping en storsatsning på lokala vatten och avloppslösningar för flerfamiljshus. Lokala system som inte bräddar och inte släpper ut orenat avloppsvatten. Kan enkelt etableras inom både små och stora turistdestinationer.

Är det kanske för att vi missat att många av de aktiviteter som är förknippade med sol, sommar, semester också är kopplat till rent och friskt vatten?

Ulf Morgan Svensson, civilekonom Stockholm