Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Taxonomin: “Att klassa kärnkraft och fossilgas som hållbara är den största greenwashing genom tiderna”

Foto: Greenpeace

GREENPEACE SVERIGE

Klassa kärnkraft och fossilgas som hållbart är greenwashing

EU-kommissionen presenterade idag officiellt en starkt kritiserad plan för att klassa fossil gas och kärnkraft som hållbara enligt taxonomiförordningen. Om förslaget antas av medlemsländerna och Europaparlamentet uppskattas investeringar för hundratals miljarder euro flöda bort från förnybar energi och istället gå till kärnkraft och fossil gas, vilket gör klimatkrisen värre och fördröjer energiomställningen i EU.

Rolf Lindahl: |2022-02-02|  Att inkludera gas och kärnkraft i taxonomin vore den största greenwashingen genom tiderna. Förslaget är ovetenskapligt och en attack mot EU:s anspråk på att ta globalt ledarskap inom klimat och miljö. Det kan inte förklaras på annat sätt än en eftergift till två desperata industrisektorer med mäktigt politiskt inflytande, enligt Greenpeace Sverige

Utöver att producera farligt och ohanterligt radioaktivt avfall tar kärnreaktorer så lång tid att bygga att de ändå inte kan komma i drift tillräckligt snabbt för att bidra till att nå EU:s klimatmål till 2030, vilket forskarna säger är nödvändigt för att förhindra de värsta effekterna av klimatkrisen. Gas är också den enskilt största utsläppskällan i EU och vars skyhöga priser utlöste en europeisk energikris.

De skyldiga befinner sig på EU-kommissionens huvudkontor

– Det här är ett rånförsök. Någon försöker stjäla miljarder euro från förnybara energikällor och låsa fast dem i teknologier som antingen inte gör något för att bekämpa klimatkrisen, som kärnkraft, eller som aktivt förvärrar problemet, som fossil gas. De skyldiga befinner sig på EU-kommissionens huvudkontor och har förklätt sig till personer som väntas ta klimat- och miljökrisen på allvar”, säger Ariadna Rodrigo, talesperson för hållbara finanser vid Greenpeace EU.

EU:s Plattform för hållbara finanser är en vetenskaplig expertgrupp som ger råd till Europeiska kommissionen om dess gröna agenda. De sa i sin officiella feedback att kärnkraft, särskilt dess radioaktiva avfall, bryter mot en nyckelprincip av klassificeringen som ska säkerställa att all teknik som ingår "inte orsakar betydande skada" för EU:s miljömål.

Miljöjurister från ClientEarth har sagt att införandet av fossil gas, Europas största källa av fossila utsläpp, i klassificeringen skulle vara oförenligt med flera EU-lagar, inklusive EU:s klimatlag från 2021. Flera regeringar och organisationer planerar enligt uppgift att stämma EU om gas och kärnkraft skulle komma att inkluderas i taxonomin.

Nästa steg

Kommissionens förslag måste godkännas av medlemsländerna och Europaparlamentet för att träda i kraft. Förslaget väntas möta en omedelbar motreaktion från parlamentsledamöter, som har stängts ute från processen och förvägrats möjligheten att granska detta kontroversiella paket fram till nu.

Greenpeace uppmanar Europaparlamentet att rösta ner detta förslag. En majoritet av parlamentet, eller 353 parlamentsledamöter, krävs för att förkasta det.

Greenpeace uppmanar också alla finansinstitutioner i EU att inte klassa kärnkrafts- och gasinvesteringar som miljömässigt hållbara, och att vara transparenta och vetenskapsbaserade i sina energi- och klimatinvesteringsbeslut.

Rolf Lindahl, talesperson för klimat och energi, Greenpeace Sverige

greenpeace