IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

SYRIEN – ett av världens främsta kulturländer som genomkorsats av de flesta högkulturer.

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Syrien

Humanitär hjälp i dödläge

Två år av en extremt våldsam konflikt i Syrien har lämnat landet med djupa sår och enorma humanitära hjälpbehov. Nu uppmanar Läkare Utan Gränser konfliktens alla parter att förhandla ett avtal för att underlätta hjälpinsatserna.


 Malin Lager: |2013-03-17Den diplomatiska förlamning som förhindrar en politisk lösning på konflikten kan på intet sätt ursäkta misslyckandet för de humanitära insatserna i Syrien. Läkare Utan Gränser uppmanar parterna i konflikten att förhandla fram ett avtal om humanitära hjälpinsatser, och samtidigt förmå stater, FN och givare att inse landets splittring och skyndsamt ge sitt stöd till icke-statliga organisationer och deras hjälpinsatser.

hälso-och sjukvårdssystemet har kollapsat

Det tidigare välfungerande hälso-och sjukvårdssystemet i Syrien har kollapsat, livsmedelsbristen är utbredd och vatten-och elförsörjning är avbruten. 57 procent av sjukhusen har skadats och 36 procent fungerar inte alls, enligt officiella uppgifter. Denna statistik omfattar inte de privata kliniker eller provisoriska sjukhus som har förstörts eller skadats.

– Den medicinska hjälpen blir måltavla i konflikten, sjukhus förstörs och sjukvårdspersonal tillfångatas, förklarar Marie-Pierre Allié, läkare och ordförande för Läkare Utan Gränser i Frankrike.

Enligt FN är 2,5 miljoner syrier på flykt inom landet. De som har flytt landet uppgår nu till en miljon människor. De flesta av dessa flyktingar har bosatt sig i grannländerna, där hjälpinsatserna är otillräckliga, och organisationer och lokalsamhällen kämpar för att ta emot tillströmningen av människor.

I regeringskontrollerade områden i Syrien arbetar syriska Röda halvmånen och andra lokala organisationer som godkänts av regeringen att fördela hjälpen. FN och andra internationella organisationer som godkänts av regeringen är tvungna att arbeta tillsammans med lokala organisationer, vars insatsförmåga redan är mättad och begränsad till vissa geografiska områden.

Läkare Utan Gränser har öppna tre sjukhus

I områden under oppositionens kontroll är internationella hjälpinsatser extremt begränsade. Merparten av hjälpen till civila i dessa områden kommer från den syriska diasporan, från länder som är vänligt inställda till oppositionen och från politiska och religiösa nätverk och är därmed underkastad dessa gruppers politiska agendor. Läkare Utan Gränser har lyckats öppna tre sjukhus i oppositionskontrollerade områden i landets norra delar och ser att hjälpen på plats är otillräcklig för att möta befolkningens behov. 

Eftersom Läkare Utan Gränser inte har beviljats tillstånd från myndigheterna i Damaskus har organisationen inte tillgång till regeringskontrollerade områden. Under rådande förhållande är det oerhört viktigt att humanitära organisationers kapacitet att bistå med oberoende hjälpinsatser över hela Syrien ökar.

hinder för oberoende hjälpinsatser 

– Myndigheterna i Damaskus har lösningen för att bryta dödläget och ta bort alla hinder för oberoende hjälpinsatser över hela landet, säger Christopher Stokes, generalsekreterare för Läkare Utan Gränsers operationella center i Bryssel.

– Vi uppmanar alla parter i konflikten att, i brist på en politisk lösning, åtminstone nå en grundläggande överenskommelse för att underlätta att humanitär hjälp kan ges på det mest effektiva sättet.

En sådan överenskommelse bör innefatta praktiska villkor för att organisera humanitära hjälpinsatser som utgår från grannländer eller som görs över frontlinjer i Syrien. Läkare Utan Gränser uppmanar också stridande parter att respektera alla sjukvårdsinrättningar i landet.

FN och stater måste stödja humanitära insatser 

Avsaknaden av en överenskommelse ska inte hindra internationella hjälporganisationer från att agera där de har möjlighet, oavsett vilken grupp som kontrollerar området i fråga. 

FN och stater måste stödja humanitära insatser över landsgränser. Dessutom måste oberoende hjälp till oppositionskontrollerade områden inte längre vara föremål för sanktioner från den syriska regeringen.

Läkare Utan Gränser har tre sjukhus i norra Syrien och har behandlat 16 000 patienter och utfört 1300 operationer. Läkare Utan Gränser bistår också syriska flyktingar i Libanon, Irak, Jordanien och Turkiet.

Läs mer om Läkare Utan Gränsers verksamhet i Syrien