Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Rabbin sedan 2015 är Ute Steyer, den första kvinnliga rabbinen i Sverige.

Foto: RLC

150 ÅRS JUBILEUM

Stockholms synagoga

Kunskap, tolerans och rättvisa

Stockholms synagoga invigdes den 16 september år 1870, samtidigt som judarna i Sverige fick fullständiga medborgerliga rättigheter. Den sagolika arkitekturen utfördes även i Tyskland och som påverkade Sveriges judar. Det var under en tid som kallades reformjudendom.

Paul Lindberg: |2020-11-16| Arkitekten Fredrik W. Scholander ville få den nya synagogan att påminna om ett antikt assyriskt tempel, vilket han lyckades med. Jag antar att det handlar om tidsandans romantik. Vid den här tiden påverkades den svenska judendomen av den så kallade tysk reformjudendom. Scholander tillhörde en av största arkitekterna i Norden. Templet och dess konsthantverk är av högsta klass och reformerades på grund av tidens nya synsätt på både gudstjänstordningen och synagogans interiör, den assyriska konsten blommar i interiören.

I synagogans trädgård står Willy Gordons staty Flykten med Toran, vilket föreställer juden flyende med den mosaiska lagen. Idag skyddas synagogan av lagen om byggnadsminnen.

Norrköpings synagoga

De fyra städer som fick medborgerliga rättigheter blev alltså Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Norrköping var vid den tiden Sveriges andra stad i storleksordningen. Staden var redan på den tiden en manufaktur- och industristad med en ansenlig handel med omvärlden.

Det var industri- och handelsfolk från både Flandern och Tyskland som förverkligade sig i staden. Och bland dem också judar. Och det var av dem som troligtvis en av Sveriges första synagogor uppfördes – efter Stockholm. Synagogan byggdes 1858 i nyklassicistisk stil, och finns än i dag – i hörnet av Bråddgatan 32 och Tunnbindaregatan 35. Men det fanns faktiskt en ännu tidigare synagoga i Norrköping. 

År 1796 togs den första synagogan i bruk som helt bekostats av handelsmannen Jacob Marcus. Synagogan fanns vid Nya Rådstugugatan, men som revs 1917. Och före den synagogan hölls församlingsmötena till i privata hem. 

Judereglementet

Stockholm, Norrköping och Göteborg var de första städerna som gavs rätt att bedriva handel och bosätta sig i Sverige. Sedan kom städerna Malmö och därefter Karlskrona som tilläts bosättning för judar. Antagligen var det samma förhållanden för andra folkgrupper som ville ta sig till Sverige. 

"Uti följande trenne til Judarnes etablering privilegierade Städer, nemligen uti Stockholm, Götheborg och Norrköping, blifwer dem tillåtit, at idka all loflig handel, så i gross som i minut, den senare dock ej annorlunda, än uti öpna bodar, men icke genom kringlöpande i husen och på gatorne"

Den mosaiska församlingen i Norrköping har upphört, men synagogan finns kvar och används för olika sammanhang. Den judiska befolkningen anses ha haft en stor betydelse för stadens utveckling för handel och manufaktur och därefter med den moderna storindustrin.

Att jag tar med Norrköping i sammanhanget med Stockholms synagoga beror på att jag är född i Norrköping. Min mormors föräldrar hette Emma och John Lewin. Alla är från Norrköping och det gjorde mig nyfiken.

 

Synagogan i Norrköping

 

 

 

STORA Synagogan i Stockholm 150 år

”Jag må bo mitt

bland dem”

Boken ”jag må bo mitt ibland dem” – Stockholms stora synagoga 150 år utkom den 16:e september 2020 exakt 150 år efter att den invigdes år1870. 

Den lilla judiska menigheten bosatt i Stockholm låter på 1860-talet bygga en synagoga så stor att den rymmer alla Stockholms judar och fler därtill! Den placeras inte i skymundan. Nej, den byggs på en för ändamålet inköpt tomt, mitt i centrala Stockholm och på gångavstånd från det kungliga slottet.

Hur gick det till? Vilken mannakraft, mod (eller övermod) och framtidstro hade inte dessa judar besjälade av upplysningens idéer om kunskap, tolerans och rättvisa! Och än står hon kvar.

BUTIKSINFORMATION

Hillelförlaget, Sverige
Maila för beställning och pris: 

info@hillelforlaget.se