Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Alice Bah Kuhnke talar i Europaparlamentet. Hon hamnar på plats 114 av 705, runt 450 placeringar över Centerpartiets Emma Wiesner och nästan 500 placeringar över Kristdemokraternas Sara Skyttedal

 Foto: Mathieu Cugnot /EU-MP/

 

EUROPAPARLAMENTET

Sveriges mest inflytelserika EU-parlamentariker

Enligt organisationen EUmatrix.eu som årligen mäter EU-parlamentarikernas politiska inflytande är det Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke som toppar listan av svenska parlamentariker.

Thea Hambleton: |2022-10-22| Alice kommentarer om mätningen: – Som folkvald politiker är det förstås glädjande att få svart på vitt att det arbete jag utför faktiskt får effekt. Men världen brinner, bokstavligt och bildligt och det betyder därför väldigt lite för mig att vara Sveriges mest inflytelserika parlamentariker, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Allvaret i klimatkrisen

Vi som förstår allvaret i den klimatkris vi befinner oss i, oavsett vilket parti vi tillhör, måste skaffa oss större inflytande. Att vi därtill, i allt fler EU-länder, ger högerextrema och klimatförnekande politiker makt, tar glansen från denna bedömning. Jag måste jobba ännu bättre och hårdare, säger Alice Bah Kuhnke.

Det är dock anmärkningsvärt att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ligger i botten. Trots deras höga tonläge är det tydligt att det är mycket prat men lite verkstad från deras sida, säger Alice Bah Kuhnke.

Mätningens bakgrund

Mätningen i sin helhet bygger på en sammantagen bedömning av nedan faktorer:

Ledarskap: Politiska poster inom EU-parlamentet eller inom partigruppen såsom utskottsordförande.

Lagstiftning: Ansvar för lagstiftningsakter och resolutioner.

Prestation: Närvaro vid omröstningar och hur ofta man röstar med sin partigrupper och vinner omröstningar.

Nätverk: Tid som EU-parlamentariker, erfarenhet och band till nationella regeringar

Listan över svenska EU-parlamentariker:

114 Alice Kuhnke (MP)

129 Heléne Fritzon (S)

146 Karin Karlsbro (L)

178 Tomas Tobé (M)

278 Abir Al-Sahlani (C)

314 Evin Incir (S)

368 Jakop Dalunde (MP)

423 Malin Björk (V)

430 Jessica Polfjärd (M)

478 Erik Bergkvist (S)

495 Pär Holmgren (MP)

517 Charlie Weimers (SD)

520 Arba Kokalari (M)

522 Ilan De Basso (S)

529 Jörgen Warborn (M)

577 Emma Wiesner (C)

588 Peter Lundgren (SD)

603 David Lega (KD)

606 Sara Skyttedal (KD)

EUmatrix.eu