Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Ministrarna stödde en ny definition av "skogsförstöring" som endast skulle gälla omvandling av urskogar (som idag utgör en extremt liten andel av Europas skogar) till plantageskogar.

 Foto: RLC

GREENPEACE SVERIGE

Sverige sågar sönder EU-lag

för att få fortsätta kalhugga

Sverige har bidragit till att kraftigt försvaga den kommande EU-lagstift- ningen för att skydda världens skogar som påverkas av europeisk konsum- tion. Att ändra lagförslaget skulle tillåta fortsatt försäljning av produkter som har utarmat skogar och av trä-, massa- och pappersprodukter som har drivit på en fullständig avskogning av områden.

Daniel.Bengtsson: |2022-06-28| Lobbyister inom skogsindustrin, särskilt i de nordiska länderna och Sverige, har motarbetat restriktioner för produkter från avskogning. Utarmade skogar, även om de inte är helt förstörda, lagrar mycket mindre kol och är levnadsmiljöer för betydligt färre vilda djur än friska skogar.

– Sverige har använt en motorsåg för att såga sönder lagen som ska hålla produkter kopplade till naturförstöring borta från våra butiker och våra tallrikar. Genom att böja sig för trycket från skogsbolagen har de nu lämnat dörren vidöppen för produkter som bidrar till skogsskövling, och har infört ett kryphål för virke från kalhuggna skogar i Europa och runt om i världen. Med stigande temperaturer och skogsbränder som rasar har vi inte råd att försvaga det viktiga försvar som friska skogar och ekosystem innebär mot klimatkrisen, säger Erika Bjureby, Sverigechef för Greenpeace och doktor i politisk ekologi.

Politisk skogsförstöring

Ministrarna stödde en ny definition av "skogsförstöring" som endast skulle gälla omvandling av urskogar (som idag utgör en extremt liten andel av Europas skogar) till plantageskogar. Detta skulle lämna den stora majoriteten av skogarna i EU oskyddade och göra det möjligt för flera skadliga skogsbruksmetoder, som kalhuggen, att fortsätta. I kombination med lagens definition av "avskogning", som endast gäller omvandling av skog till jordbruksmark, skulle denna snäva definition av "förstöring" också kunna lämna EU-marknaden öppen för produkter som trä och papper som kommer från förstörda skogar, inklusive urskogar, innan de formellt omvandlas till trädplantager eller jordbruksmark.

Miljöministrarna föreslog inga ändringar av de typer av ekosystem som lagen skulle försöka skydda, och inte heller av listan över varor som lagen skulle tillämpas på. Greenpeace har kritiserat lagförslaget för att det lämnar hotade ekosystem som savanner, våtmarker och torvmarker oskyddade, och för att ignorera produkter och varor kopplade till naturförstöring, såsom gummi, majs, fjäderfä och fläsk.

Nästa steg
Miljöutskottet, som behandlar detta lagförslag i Europaparlamentet, kommer att rösta om sina ändringsförslag till förslaget den 11 eller 12 juli. Parlamentet förväntas slutföra sitt ställningstagande i september, varefter förhandlingar om den slutliga lagen inleds mellan EU-kommissionen, parlamentet och nationella regeringar.

kritiserat lagförslag