IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

År 2012 gjordes undersökningen med 12 000 svenskar kring frågor som orar dem.

Foto: RLC

SOM-INSTITUTETS RAPPORT

Ökat missnöje

Socialförsäkringarna

Nu ökar missnöjet med socialförsäkringarna, det framgår av den senaste nationella SOM-undersökningen, som presenterades vid ett seminarium på Göteborgs universitet den 16 april. Socialförsäkringarnas funktion och utformning hör till de mest brännande politiska frågorna. Nivåerna och kvalificeringskraven i sjukförsäkring, pensioner och a-kassa diskuteras ständigt och hör till de frågor som kan bli avgörande i valet 2014.


 Christian Swalander/SOM: |2013-04-17Hur socialförsäkringarna värderas har i ökande utsträckning ideologiserats, sambandet mellan ståndpunkt och ideologisk position på höger-vänsterskalan har blivit starkare. Socialdemokratiska sympatisörer har under perioden 2004 till 2012 gått från att vara nöjda till att vara missnöjda med socialförsäkringarna. Moderata sympatisörer är avsevärt mycket mer nöjda med försäkringarnas nuvarande utformning, men när det gäller pensionerna finns även bland dem ett sedan 2008 ökat missnöje.

Hur befolkningen förhåller sig till en rad andra tänkbara anledningar till oro än eventuella brister i socialförsäkringssystemen har också ingått i SOM-undersökningen. Dit hör sådant som terrorism, miljöförstöring och förändringar i jordens klimat.

Oron för miljöförstöring har ett alldeles speciellt toppår, 1986, då Tjernobylkatastrofen ägde rum, och fortfarande ligger oron för miljön högst bland de kategorier som förekommer i undersökningen. Högt ligger också oron för klimatförändringar och försämrad havsmiljö. En anmärkningsvärd förändring är att oron för stor arbetslöshet ökat starkt och är nästan lika stor som när det gäller miljön.

Att oron för terrorism hade en höjdpunkt år 2001 är närmast självklart. Sedan dess har den sjunkit i stort sett konstant för att år 2012 vara nere på ungefär samma nivå som året före attacken mot World Trade Center.

När det gäller mer personliga förhållanden kan man notera att det som oroar mest är att man inte ska få en tillräckligt stor pension när den tiden kommer, likaså finns en betydande oro för att bli allvarligt sjuk. Oron följer ett mönster, så att de som har en objektivt större risk att drabbas av något också är mer oroliga, exempelvis är unga mest oroliga för arbetslöshet, äldre inte alls, äldre för att bli sjuka osv.

Mer information: Socialförsäkringssystemen: docent Maria Oskarson, Samhällsoro: professor Lena Wängnerud, SOM-undersökningen för övrigt: Henrik Oscarsson, professor och föreståndare, SOM-insitutet, Annika Bergström, docent och undersökningsledare, SOM-institutet, Jonas Ohlsson, FD, undersökningsledare, SOM-institutet,
Resultaten från den nationella SOM-undersökningen redovisas i boken Vägskäl (redaktörer Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström) som presenteras i slutet av juni 2013.

De nationella SOM-undersökningarna har genomförts sedan 1986. År 2012 utgjordes undersökningen av fyra parallella riksrepresentativa undersökningar, vilka baserade på ett urval om vardera 3000 personer, alltså totalt 12.000 personer.

Ladda ner presentationerna från SOM-seminariet 2013

Pressmaterial från SOM-institutet. Christian Swalander/SOM.