IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Enligt en färsk Sifoundersökning tror tre av fyra svenskar, 75 procent, att den bild som förmedlas av de flesta forskarna stämmer, eller att klimathotet till och med underskattas.

Foto: Naturskyddsföreningen

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Sverige och klimatet

Folket redo att göra mer

FN:s klimatpanel IPCC har offentliggjort sin femte utvärderingsrapport om klimatets förändringar. Ny forskning och förbättrade klimatmodeller förstärker den tidigare hotbilden, och skadestatistik från försäkringsbranschen bekräftar tydligt utvecklingen. Enligt en ny Sifo-undersökning, som gjorts på uppdrag av Folksam, delar svenska folket forskarnas bedömning av allvaret. Vi menar att detta ger politikerna ett starkt stöd för kraftfulla politiska styrmedel, skriver Svante Axelsson, Karin Stenmar och Pär Holmgren.


 Louise Bjarke:  |2013–09–24|  74 procent av deltagarna i opinionsundersökningen har ändrat sina energivanor de senaste åren, 58 procent sina transportvanor.

IPCC sammanfattar ungefär vart sjätte år 10 000-tals publicerade forskningsresultat från hela världen. Den första delrapporten som presenterades i dagarna under ett möte i Stockholm, har bekräftat tidigare prognoser, men också visat att effekterna av klimatförändringen går ännu snabbare än man tidigare trott. Det blir allt mer bråttom att minska utsläppen och arbeta för ett helt fossilfritt samhälle om temperaturhöjningen och dess allra värsta konsekvenser ska begränsas.

fattiga regioner drabbas värst

Allra allvarligast drabbar klimatförändringarna utsatta människor i fattiga regioner, människor som ofta är beroende av vädret för sin omedelbara överlevnad. Dagligen kommer rapporter om översvämningskatastrofer, skogsbränder och svåra stormar som förstör allt i sin väg. Både det mänskliga lidandet och de ekonomiska kostnaderna som följer är redan nu svindlande.

Men klimatförändringarna drabbar även oss i Sverige. Folksams skadestatistik visar till exempel tydligt att antalet tillfällen med extrem nederbörd och påföljande skador har ökat över tid. Enligt forskningen är detta en utveckling som kommer att förstärkas i framtiden med konsekvenser i form av översvämningar, ras och jordskred och förorenat dricksvatten.

STORA RISKER MED KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Det är naturligt att försöka skydda sig mot risker. I första hand försöker man se till att en olycka inte händer, men för säkerhets skull tecknar hushållen en försäkring. I fall olyckan är framme. Det är mer problematiskt när det gäller stora globala risker, som klimatförändringar. Det måste vi hantera gemensamt. Såväl medborgare som företag måste ta sin del av ansvaret, och politikerna har en nyckelroll att spela.

Högljudda klimatskeptiker kan ibland ge intryck av att dramatiken överdrivs. Men det är inget som vanligt folk köper. Tvärtom. 

Enligt en färsk Sifoundersökning tror tre av fyra svenskar, 75 procent, att den bild som förmedlas av de flesta forskarna stämmer, eller att klimathotet till och med underskattas. En klar majoritet är också beredda att agera för att minska sin klimatbelastning. 74 procent har ändrat sina energivanor de senaste åren, 58 procent sina transportvanor.

DEN GODA VILJAN FINNS

Viljan finns alltså hos svenskarna, men vi behöver hjälp av politiska styrmedel för att nå resultat. Ett exempel är Danmark, Englands och Mexikos införande av en ”klimatlag”, liknande det finanspolitiska ramverket som infördes på 90-talet i Sverige, där långsiktighet i klimatpolitiken säkerställs oavsett skiftande politiska majoriteter. 

För att en klimatlag ska få effekt krävs det dock att Sverige först antagit tuffa och tydliga klimatmål. Det krävs också fler konkreta lösningar. Goda exempel finns i Norge, med ett reseavdrag som inte gynnar bilåkande, och Tyskland med en kilometerskatt för tunga transporter.

Sveriges politiker måste ta sitt ansvar

Klimatpolitik får inte vara något som prioriteras när det finns tid eller pengar över. Vi vill uppmana alla politiska partier att ta den forskning som IPCC presenterar på samma allvar som svenska folket gör. Sveriges politiker måste ta sitt ansvar för den globala utmaning vi står inför och tillsammans arbeta med tydliga mål som gäller över mandatperioderna och kraftfulla styrmedel som ger tydliga resultat. Ni har svenska folket med er.

SVANTE AXELSSON, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen
KARIN STENMAR, miljöchef Folksam
PÄR HOLMGREN, meteorolog, föreläsare och författare
Läs artikeln och följ debatten på SvD Brännpunkt
Läs mer om vårt klimatarbete