IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Det Jesus stod upp för är de mänskliga rättigheterna, kärlek och rättvisa. Och dessa värderingar står även kyrkan för. Men det gör inte Sverige demokraterna. Deras anhängare söker istället göra SD:s ståndpunkter rumsrena. Det kan komma att utgöra ett allvarligt problem för kyrkan. Kyrkans ideologi och rättssäkerhet måste helt grundas på okränkbarhet. Endast Jesus är ledaren.

Foto: Patricia Martenick/MM

ETISK VÄRDEGRUND

Kyrkan som vägledande

Valet, kyrkan och framtiden

Frågan om Svenska kyrkans styrning har vi diskuterat en hel del inom Rikare Liv. Vi har kunnat konstatera att många olika krafter har under historien försökt att styra denna organisation, som näst efter nationen Sverige är den största gemenskapen i vårt samhälle. Vi har kunnat konstatera att den konkreta styrning av många enskilda församlingar är under all kritik och att Svenska kyrkan som arbetsgivare, med politikerna i ledningen, tillhör de absolut värsta i landet, enligt en tidigare refererad SBU rapport.


Ulf Svensson.: |2014-09-26| I förra kyrkovalet 2013 bröts en neråtgående trend som innebar att några fler röstade i valet jämfört med valet innan. Många pustade ut men när man granskade dessa nya röster kunde man konstatera att dessa helt utgjordes av röster på Sverigedemokraterna. När vi granskar resultatet från det senaste riksdagsvalet kan vi konstatera en liknande trend – de flesta riksdagspartier har gått bakåt eller gått framåt med några ynka tiondelar. Starkt framåt gick däremot Sverigedemokraterna. 

Vi kan dagligen läsa olika analyser om varför vi fick detta utfall och sanningen är säkerligen att det finns ett flertal olika förklaringar men att vi nu befinner oss i en ny politisk situation. Jag frågade en präst om denne ville bli anställd av SD. SD, nej jag vill bli anställd i en församling i Svenska kyrkan. Ja, men om församlingen styrs av ett kyrkoråd som består av en majoritet av SD politiker kan du då obehindrat ta på dig detta uppdrag – eller ska vi säga kallelse, anställning eller något liknande. Nja!

Finns det då inget bra?

Jo, kyrkan som organisation lägger sig i olika politiska strider och reser viktiga principer om människovärdet i skilda sammanhang. Både biskopar, präster och diakoner gör viktiga insatser på människokärlekens grund. Tidigare i historien har olika maktcentra och grupperingar i samhället haft ett fast grepp över organisationen som överheten och under 1900-talet politiken. 

Politiken har ibland gått före och sett till att kyrkan blivit mer tidsenlig. Men, mot alla maktanspråk finns en grund i ett ursprungligt värdeinnehåll och med Jesus som vandrande motmakt, som stöd för alla som är utsatta. Kyrkans ledning och många av nomineringsgrupperna, som ju är en sammanslutning av kandidater till något av de direktvalda beslutande organen inom Svenska kyrkan, måste i ärlighetens namn beskrivas som goda krafter.

Vad är då problemet? När partiorganisationer lägger sig i denna styrningsprocess blir det politik före Gud – eller kanske snarare partipolitik före Gud. Glädjande är det därför att flera stora partier, som nya Moderaterna, tagit ett steg tillbaka och låter kyrkligt engagerade nominera utifrån kyrkliga meriter och inte politiska dito. Skuggorna från Hedvig Eleonora församling talar sitt tydliga språk. Det är därför glädjande att det även inom Socialdemokraterna finns liknande tankar. Om (S) skulle ta detta avgörande steg och bli en nomineringsgrupp bland flera andra är det bara Centerpartiet och Sverigedemokraterna som har kvar partipolitiska nomineringsgrupper.    

Utan värdegrund hotar avgrund

En kyrka utan Gud verkar inte vara någon bra idé. Att följa med i världen och förstå vad som sker kräver engagemang, intresse och ett visst mått av ansträngning. Globaliseringen är ibland obarmhärtig och snabba tekniska och ekonomiska förändringar kan slå hårt mot länder, landsbygd och industribranscher. Många städer klarar sig bättre men inte heller de är immuna mot förändringarna. Att söka sig tillbaka till något läge där dessa förändringsvindar inte existerar, det är något som många säkert önskar sig. Det är också något som används i politisk propaganda men som i praktiken inte är möjligt.

Alla progressiva krafter måste ta sig an förändringskrafterna som finns och ge dem demokratiska och solidariska innehåll. Möjligtvis lättare sagt än gjort. Människan har alltid ställts inför utmaningar, strukturrationaliseringar och större eller mindre hot. 

Om det inte finns kärlek till vår nästa med i dessa processer, då är avgrundsmetaforen inte bara slarvig spekulation utan kan bli till en ny vardag. Det gör många av oss medborgare varse de fasor som vi trodde vi lämnat efter oss från förra seklet.

RLC