Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

FN:s globala miljömöte Stockholm +50 har precis avslutats.

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Svagt svenskt ledarskap under

FN:s miljömöte

Naturskyddsföreningens förhoppning inför mötet var att världens ledare skulle enas om viktiga steg för att bemöta de akuta klimat- och naturkriser som mänskligheten står inför. Sverige hade en unik möjlighet att ta kraftfulla initiativ, men missade den möjligheten.

Christopher Engberg Dahl: |2022-06-04| Naturskyddsföreningens förhoppning inför mötet var att världens ledare skulle enas om viktiga steg för att bemöta de akuta klimat- och naturkriser som mänskligheten står inför. Sverige hade en unik möjlighet att ta kraftfulla initiativ, men missade den möjligheten.

– Nu när världens blickar har varit riktade mot Sverige, hade vi en unik möjlighet att ta initiativ för att öka takten och visa vägen ur natur- och klimatkrisen. Regeringen hade utöver sin roll som värd för det formella mötet kunnat ta initiativ till gemensamma åtaganden. Detta hade kunnat ske genom att efterlysa frivilliga åtaganden och bilda koalitioner för exempelvis ett slutdatum för fossil energi, avveckling av fossila subventioner och ett globalt mål för konsumtionsutsläpp, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Skarp kritik mot världens ledare för bristande ledarskap

Under mötet riktade FN:s generalsekreterare, António Guterres, skarp kritik mot världens ledare för bristande ledarskap. Guterres ställde sig extra kritisk till flera länders nedskärningar i det internationella klimatbiståndet, trots tidigare överenskommelser om att det ska öka.

– Trots ambitionen om att visa globalt ledarskap har månaderna inför mötet präglats av stora nedskärningar i Sveriges bistånd, beslut om skattesänkningar på fossila drivmedel och motstånd mot viktiga EU-förslag om reformer för friskare skogar i såväl Sverige som i Amazonas. Regeringen har också gett grönt ljus för en gruva i Gállok i strid med samernas vilja och rättigheter. Detta har inneburit att förtroendet för Sveriges ledarskap har naggats i kanten, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Fler lösningar på klimat- och naturkrisen tas fram framöver

Förhoppningen finns dock fortfarande om att Stockholm+50 ska leda till att fler lösningar på klimat- och naturkrisen tas fram framöver, exempelvis under klimatmötet COP27 som äger rum i slutet av 2022.

– Det är ändå hoppingivande att det har hörts många starka röster för förändring under de här dagarna och att det har lyfts viktiga frågor i slutdokumentet. Vi hoppas att Sverige nu agerar med kraft och mod i kommande processer så att Stockholm+50 inte stannar vid ord utan också bidrar till handling, säger Karin Lexén.

Vidare läsning:

Stockholm+50 – femtio år av global miljöpolitik - Naturskyddsföreningen

5 områden där Sverige kan visa ledarskap i miljöpolitiken - Naturskyddsföreningen

SSNC-statement-to-the-conference-Stockholm50.pdf

Naturskyddsföreningens förväntningar och aktiviteter under FN:s miljömöte Stockholm+50