Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Greenpeace, provtagning på plats vid Tjernobyl. Medarbetare från Greenpeace Sverige medverkar också i teamet på plats, kontaktuppgifter nedan

Foto: Jeremy Sutton Hibbert, Greenpeace.

GREENPEACE SVERIGE

Strålningen i Tjernobyl

utmanar IAEA

Ryska militärens ockupation av Tjernobyl innebär brott mot såväl miljö som global forskning gällande strålningsrisker. Ett team från Greenpeace har undersökt och hittat nivåer av strålning som är minst tre gånger högre än de mätningar som gjorts tidigare av International Atomic Energy Agency (IAEA).

Kiev, Ukraina: |2022-07-20| I april 2022 presentrade IAEA högs begränsad data, som försäkrade att strålningsnivåerna var “normala” och inte någon större fara för miljö eller allmänhetens säkerhet. Greenpeace team har tillsammans med Ukrainska forskare, att på grund av ryska militärens åverkan på viktiga laboratorier, så har databaser och system för strålningsbevakning allvarligt skadats. Det handlar om unik infrastruktur för forskning som utvecklats med det globala forskarsamhället, utrustning som behövs för att studera hur strålningen påverkar miljö och människor.

Med tillstånd av och i samarbete med Ukrainas statliga myndighet, the State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management (SAUEZM) och Ukrainas utrikesdepartementet, har Greenpeace team utfört strålningtester inne i det högst kontaminerade zonen runt kärnkraftverket. Området begränsades av att största delen av zonen på 2600 kvadratkilometer inte har helt rensats från ryska landminor.

Greenpeace släppte idag nya resultat på en presskonferens i Kiev, där medverkade även Yevhen Kramarenko, chef för SAUEZM vice chef Maksym Shevchuk och Serhiy Kireev, generaldirektör för det statliga företaget "EcoCenter" i Tjernobyl.

Strålningen vid Tjernobyl riskerar människors liv

Greenpeace är bekymrade över att IAEA allvarligt kan ifrågasättas i sin roll gällande strålningssäkerhet och säkerhet i Ukraina, på grund av sina band till ryska kärnkraftsbolaget  ROSATOM – biträdande direktören för IAEA MIkhail Chudrakov är sedan länge anställd vid ROSATOM.

– Att förstå de komplexa effekterna av strålningen vid Tjernobyl är det viktigt för världen och det innefattar att utföra forskning och arbeta med internationella forskare. Allt det har riskerats på grund av Rysslands krig mot Ukraina, sa Shaun Burnie, kärnkraftsspecialist vid Greenpeace Tyskaland.

– Forskare och personal som utför avörande strålningsövervakning hotas av ett okänd antal ryska landminor. Det här är ytterligare ett skandalöst arv av rysslands illegala krig och ett brott mot både miljön och global forskning. IAEA framstår som ovilliga att förklara vidden av farorna med strålningen vid Tjernobyl och hur detta påverkas av den ryska ockupationen, säger Shaun Burnie.

Strålningsnivå tre gånger högre en IAEA:s

I det ryska lägret nära Stantzaya Yanov mätte Greenpeace-teamet doshastigheter från 0,18 µSv/h (mikroSieverts per timme) upp till 2,5 µSv/h på en höjd av 10 cm. Den högsta nivån är mer än tre gånger högre än IAEA:s uppskattning. I en korsning, 1,5 km från den tidigare ryska vägspärren och bredvid Röda skogen, var doshastigheten 7,7 µSv/h – mycket högre än den som uppmätts av IAEA.

I prover som mättes i ett mobilt labb på fältet visades en skarp kontrast i Cs-137-koncentrationer som sträckte sig från 45000 Bq/kg till under 500Bq/kg. Den ryska arméns störning av jordlagren kan både föra till ytan lågt förorenad jord från djupare lager eller högre förorenad jord från andra lager. Detta kan leda till en högre migration av radionuklider i miljön.

Vidare visar mätningar med en specialbyggd UAV (drönare) som arbetar på 100m ännu högre strålningsnivåer i ett större område söderut. Runt 200 cps (beräkningar per sekund) uppmättes ovanför det ryska lägret, medan 600-700 meter söderut var den högsta aktiviteten nästan 8000 cps en faktor 40 högre.

Gammastrålning i de ryska skyttegravarna

– Vi mätte nivåer av gammastrålning inuti de övergivna ryska skyttegravarna som kvalificerar det som lågaktivt kärnavfall. Tydligen verkade den ryska militären i en mycket radioaktiv miljö, men det är inte vad IAEA kommunicerar. Vi kan bara dra slutsatsen att IAEA av någon anledning beslutat att inte att helt utreda detta. Det är tydligt från vår undersökning att det inte finns något normalt med strålningsnivåerna i Chornobyl Exclusion Zone, oavsett vad IAEA vill att världen ska tro, säger Jan Vande Putte, ledande strålningsspecialist på Greenpeace Belgien.

Väsentligt för Greenpeace undersökning var en satellit rapport beställd av den brittiska McKenzie Intelligence Services (MIS) som visade platsen för ryska militära operationer under februari och mars 2022. Expert militär analys av bilder från satelliten Sentinel 2 och NASA:s Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, identifierades bränder i uteslutningszonen som McKenzie drog slutsatsen var anlagda av den ryska militären.[2]

Greenpeace vill uttrycka sin djupa uppskattning för stödet och samarbetet från forskarna vid SSE Ecocenter i Tjornobyl, i synnerhet generaldirektör Serhiy Kireev och Ukrainas statliga byrå för förvaltning av utestängningszoner (SAUEZM).

 

Director General Press Conference: Kernobyl Report, McKenzie Intelligence Services (MIS), commissioned by Greenpeace Germany

Kontakt på plats: Shaun Burnie, senior nuclear specialist, Greenpeace Germany

Jan Vande Putte, lead radiation specialist, Greenpeace Belgium

Björn Jettka, press officer, Greenpeace Germany

Svensk kontakt på plats: Dima Litvinov, kampanjledare Greenpeace Sverige

www.greenpeace.org/sweden