Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Livet på Jorden är helt beroende av en naturenlig anpassning – det vill säga på ett annat sätt än i dag.  Den globala uppvärmningen utgör ett allvarligt hot, medan politikerna skjuter problemen framåt i tiden. Åtgärderna måste alltså göras nu!

 Foto: RLC

DET NATURLIGA STEGET:

Största miljöhoten

Naturliga och onaturliga

Det finns många faktorer som hotar vår miljö och hållbar utveckling. Den mat vi äter, vad vi förbrukar, bilar, flygplan, plast… Listan kan göras lång.


Växtusgaser

Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda. Det är växthusgaserna som gör vår planet varmare, därför är vissa gaser bra för vår miljö – medan andra är livshotande för vår jord, speciellt de konstgjorda som vi människor skapar varje dag. Gaserna som skapas släpper in mer solljus och det som värmer upp vattnet, träd och skogar samt mark. Värms jordens temperatur upp, skapas en jämviktstemperatur. Den största anledningen till varför växthuseffekten har skapats är på grund av vårt höga utsläpp av koldioxid, metan, lustgas, ozon, freoner och svaveldioxid. Lyssnar vi bara på namnet växthuseffekten, förstår vi att det handlar precis som ett växthus. Ju mer gaser som stannar kvar inom jordens atmosfär, desto varmare blir vår planet. Detta skapar t.ex. fler bränder, naturkatastrofer och smältande glaciärer. Allt som påverkar jorden, påverkar även oss och vår framtid.

Överbefolkning

Ju fler människor vi är, desto mer tar vår planet stryk. Det handlar om människors population på en för liten yta och de resurser som finns i området. Det leder oftast till mer miljöförstörelse, då produktionen av växthusgaser sker i överbefolkade områden. Bor många människor på en plats, behövs mer resurser. Ju mer resurser som skapas, desto mer växthusgas skapas. Det hela är alltså en ond cirkel. Många personer i världen flyttar till städer eftersom oftast fler jobb finns tillgängliga där. Förhoppningsvis kan internet förändra detta i framtiden och att fler människor bestämmer sig för att flytta till mindre städer.

Försurning av haven

Ökar koldioxid i atmosfären, försuras även haven. Kolsyra skapas när koldioxid hamnar i havsvatten. Detta gör att pH värdet sjunker. Detta gör att ekosystemet och organismer skadas enormt. Under 100 år har vårt hav tagit upp mer än 40 % av vårt koldioxidutsläpp. Vi kan verkligen kalla havet en riktigt hjälte inom hållbarhet och miljöutveckling – en hjälte som inte många människor lägger märket till ibland. Det är dags att vi människor hjälper till med förbättringen. I Sverige har vi kalkat vattnet för att minska försurning, dock räcker inte detta. Både koldioxidutsläpp, svavelutsläpp och kvävedioxidhalter måste minskas i vår atmosfär – och det hela börjar med dig och dina vanor.

Förlust av biologisk mångfald

Förlust av biologisk mångfald har visat sig vara ett lika stort hot som klimatförändringar. Både vattenbrist och svält kommer påverka mänskligheten och de personer som drabbas. Det handlar om ohållbart fiskande, hela arter och ekosystem som förstörs i havet eller skogar. Världen har förlorat över 130 miljoner hektar i regnskog under bara några korta 30 år. Vi har förvandlat allt för många av naturens resurser till odlingsmarker och våtmarker. För vår egna konsumtion. Därför har den biologiska mångfalden även påverkats av människors överkonsumtion. Det finns alltså en nära koppling till biologisk mångfald och klimatförändringarna. Om varje person i världen börjar förbruka mindre, finns det en chans att efterfrågan på t.ex. viss mat minskas och därmed förändras.

Utsläpp av miljögifter

De gifter som släpps ut påverkar vår miljö negativt. De tas upp av organismer och kan spridas sig vidare i miljön som PCB och olika metaller. Alla ämnen som släpps ut påverkar oss människor och vår miljö annorlunda. Det hela handlar också om vilket land vi pratar om. Vi har t.ex. i Sverige begränsat användning av kvicksilver, dock är utsläppet fortfarande stort i många andra delar av världen. Alla miljögifter som släpps ut är dessutom kvar i marken under en längre tid, som sedan sprider sig till hav, vattendrag och sjöar. Ju snabbare alla länder i världen minskar föroreningarna, desto snabbare kommer vi kunna se en förändring. Det betyder dock inte att planeten direkt ändras, då tidigare effekter fortfarande påverkar vår jord.

det naturliga steget

Det naturliga steget

Framtiden vi trivs i

Tar vi inte hand om vår planet kan vi inte försäkra en trygg framtid för nästa generation.

Förbättringar på miljö och hållbarhet

Sverige är idag en av de länder som fokuserar mycket på hållbarhet och miljö. Vi har flera olika användbara verktyg och alternativ som gör så att vi faktiskt kan förbättra vår planet och inte vise versa. De sopsystem som finns i Sverige är till exempel en riktig fördel landet har, speciellt jämfört med många andra länder där ute i världen.

Nästkommande generation

Vår framtida generation är vår framtid. Tar vi inte hand om vår planet riskerar vi att förstöra miljön ännu mer, vilket bara kommer bidra till fler komplikationer i framtiden. Det är dags att vi börjar vara ett bra exempel och kommer på framtida planer för en förbättrad miljö och en mer hållbar plan i dessa perspektiv.

Varför miljöförstöring finns

Det finns många anledningar till varför miljöförstöring finns, speciellt tack vare de giftiga ämnena som vi släpper ut i vår atmosfär dagligen. Men det finns också många hållbarhetsprinciper. Som tur är har många forskare och innovatörer kommit på idéer om hur vi kan lösa detta, i form av förnybar energi, elektriska bilar och bättre sophantering och sopavfall. Social utveckling är något som sker hela tiden och idag kan vi se förbättring inom miljöfrågor och hållbarhet, men vi är ännu inte riktigt där vi behöver vara.

Lev som det goda exemplet

Vi har många bra alternativ att välja mellan idag, men den viktigaste delen av allt är att varje enskild individ faktiskt tar ansvar över sin egna förbrukning. En person kanske inte kan rädda miljön, men ju fler vi är – desto högre chans. Börja med att leda som ett gott exempel, strunta i plastpåsen när du handlar och ta med din egna tygpåse och försök minska förbrukningen av plast, bilfärder och vad för slags mat som du äter. Alla dessa aspekter, och många andra, bidrar till en förbättrad hållbarhet och en ljusare framtid.

det naturliga steget