Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Den nuvarande utvecklingen öppnat cyberrymden, yttre rymden och det mentala rummet som potentiella nya slagfält för framtiden.

Foto: RLC

SIPRI

Stockholms säkerhetskonferens

Krig har utkämpats på många sätt. Även om evolutioner och revolutioner i militära angelägenheter fortlöpande sker, har den nuvarande utvecklingen öppnat cyberrymden, yttre rymden och det mentala rummet som potentiella nya slagfält för framtiden.

Stephanie Blenckner: |2021-09-15| Den 8–11 november sammankallar Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) den sjätte årliga Stockholms säkerhetskonferensen. Temat för årets konferens är 'Battlefields of the Future: Trends of Conflict and Warfare in the 21st Century'. Konferensen kommer att hållas i ett virtuellt format.

Krig har utkämpats på många sätt. Även om evolutioner och revolutioner i militära angelägenheter fortlöpande sker, har den nuvarande utvecklingen öppnat cyberrymden, yttre rymden och det mentala rummet som potentiella nya slagfält för framtiden.

Känsla av brådska förstärker misstron bland stormakter

Snabb teknikutveckling ökar känslan av osäkerhet och brådska att förstå, agera och hantera dem. Denna känsla av brådska förstärks av den ökande misstro bland stormakter. Dessa framsteg och den resulterande störningen och förstörelsen kan ha djupa mänskliga kostnader. Ett centralt mål för Stockholms säkerhetskonferens 2021 är att utforska sätt att förebygga och mildra dessa risker.

Dessutom kommer konferensen att utforska trender i flera delar av världen där mer traditionella typer av krigföring fortsätter eller återkommer. Genom att göra detta kommer konferensen att undersöka i vilken utsträckning de mer traditionella typerna av krigföring anpassar sig till nyligen tillgängliga medel eller ger icke-traditionella aktörer nya möjligheter att ha en större roll.

Utmaningarna för internationell säkerhet

Konferensen kommer att ge en informell ram för fördjupad diskussion mellan ledande experter, praktiker och beslutsfattare. Att samla olika perspektiv kommer att möjliggöra en bättre förståelse av utmaningarna för internationell säkerhet och regeringarnas, multilaterala organisationers, humanitära aktörers, forskares och civilsamhälles roll i att hantera utmaningarna på framtidens slagfält.

SIPRI tog fram en kortfilm som sammanfattar nyckelfynd från den virtuella Stockholmskonferensen 2020 i Stockholm om ' International Cooperation: Navigating the Way Ahead ' . Film från diskussionerna från förra årets konferens finns på SIPRI:s YouTube -kanal.

SIPRI