IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Trafiksituationen blir allt värre i Stockholms innerstad. Åtgärder är nödvändiga för framkomlighetens skull.

Foto: RLC

STOCKHOLMS TRAFIKKAOS

Ulla Hamilton

Stockholmarna och bilarna

Trafik- och renhållningsnämnden fattade beslutet om den parkeringsplan som är en viktig del av Framkomlighetsstrategin. Parkeringsplanen går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige. Jag har vid många tillfällen påpekat att Framkomlighetsstrategin inte handlar om att vi vill jaga bilister. Tvärtom. Om vi inte ser till att vidta åtgärder för att säkra framkomligheten i staden så riskerar vi att få ett fullständigt trafikkaos, dvs. att inte göra något är ett bilfientligt agerande.


 Ulla Hamilton: |2013-03-19 Jag har mött många positiva reaktioner och kommentarer kring detta framkomlighetsarbete. Det beror förmodligen på att många känner igen sig i att det är många bussar, bilar och leveranstransporter som fastnar i trafiken idag. Många inser att i ett växande Stockholm så kan vi inte låta bli att agera för att förbättra framkomligheten.

Denna insikt lyser också igenom i den undersökning som Bil Sweden låtit göra och som presenterades vid ett lunchseminarium på Stockholms Handelskammare under torsdagen. Nästan 6 av 10 (59%) av de tillfrågade tyckte att det är viktigt att planera för att man ska kunna ha bil även i storstaden. Det håller jag med om. Samtidigt stödjer hälften av de tillfrågade förslaget att ta bort parkeringsplatser längs huvudgator i innerstan för att säkra framkomligheten. Det känns mycket bra tycker jag.

Undersökningen visar också att de flesta väljer annan transport än bil till arbetet men att bilen behövs för vardagsärenden.

SVÅRARE ATT HITTA P-PLATS

Vi vet att många litar på att kunna parkera sin bil med hjälp av boendeparkeringsdispensen i närheten av sin bostad. Boendeparkeringsmöjligheterna kommer att finnas kvar men det är inte svårt att förutse att det kan komma att bli svårare att hitta en p-plats om befolkningen växer. 

Undersökningen visar att redan idag är genomsnittstiden för att leta parkering/v nästan 30 min för de som bor i innerstaden. Eftersom det är fullt längs med innerstadens gator så måste tillkommande p-platser bli i parkeringsgarage. Och kanske får vi också i framtiden se att flera av det bostadsrättsföreningar mfl fastighetsägare i innerstaden som har omvandlat sina p-platser i fastigheten till verksamhetslokaler och hyrt ut dem återställer dem för de boendes – eller andras parkering.

29 miljoner kronor till trafiksäkerhetsåtgärder

Åtgärdsplanen för 2013 omfattar bland annat 15 miljoner till skolåtgärder, 10 miljoner kronor till gatuåtgärder, 3 miljoner kronor till arbetet med obevakade övergångsställen med dubbla körfält, samt 1 miljon kronor till en poliskontrollplats på Örbyleden.

 – Trafiksäkerhetsarbetet i Stockholms stad fortsätter i hög takt. 29 miljoner kronor till fysiska åtgärder är en viktig del, men ändrade beteenden och att alla bilister respekterar hastighetsbegränsningar, inte minst vid våra skolor, är lika viktigt.

– En god trafiksäkerhet måste kombineras med att alla som rör sig i stockholmstrafiken visar respekt för och hänsyn till varandra – oavsett om du hämtar och lämnar barn på skolan, cyklar till jobbet, kör bil eller åker kollektivt.

nytt trafiksäkerhetsprogram
I november 2010 antog kommunfullmäktige ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad. Programmet beskriver hur staden ska prioritera trafiksäkerhetsarbetet. I programmet är oskyddade trafikkanter – det vill säga gående och cyklister – särskilt prioriterade. Stockholms stads trafiksäkerhetsarbete fokuserar på hastighetsefterlevnad, säkra huvudgator och ökad kunskap hos alla som bor och verkar i staden. Återgärder konkretiseras årligen i åtgärdsplaner.

Ulla Hamilton är Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm. Artikelklipp från Hamiltons blogg.