Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Folkets forum arrangeras av Nätverket Stockholm +50 som består av flera organisationer.

Foto: RLC

GREENPEACE

Stockholm +50 & Folkets Forum

För 50 år sedan samlades världens ledare på FNs första internationella konferens om människans miljö, även kallad Stockholmskonferensen 1972. I dagarna samlas återigen ledare från hela världen i Stockholm för att uppmärksamma 50-årsjubiléet av världens första miljö- och klimatkonferens

Emma Pettersson: |2022-05-30| De ska prata om tillståndet för klimatet och miljön under temat “En hälsosam planet för allas välstånd – Vårt ansvar, vår möjlighet”.

Redan inför konferensen 1972 hade folkrörelser från hela världen planerat och mobiliserat sig för att kunna få in mer alternativa perspektiv och aktiviteter under dagarna då allas ögon var riktade mot Stockholm. Det resulterade i flera olika aktiviteter för sociala rörelser och civilsamhället.

Årets konferens följer samma spår. Samtidigt som ledare från hela världen samlas på Älvsjömässan i Stockholm för mer prat och tyvärr alldeles för lite verkstad, så pågår det mängder med andra aktiviteter av och för folket.

Här är några aktiviteter jag inte tror du vill missa!

Folkets Forum, ABF huset i Stockholm, 31 maj - 1 Juni. Två inspirerande och kostnadsfria dagar med radikala perspektiv från aktiva i Sverige och internationellt – en mötesplats för alla helt enkelt. ABF huset i centrala Stockholm, som var mötesplatsen för det ursprungliga Folkets forum 1972, kommer åter fyllas med föreläsningar, kreativa workshops, samtal och musik. Folkets forum arrangeras av Nätverket Stockholm +50 som består av flera organisationer och individer med gemensamma värderingar och krav på en rättvis och hållbar framtid.

Om man inte kan närvara på plats kommer många av programpunkterna att även visas digitalt. Kolla in programmet för mer information.

Skog och verkstad på Folkets Forum

Självklart kommer ni hitta Greenpeace på Folkets Forum! Vi kommer närmare att peka på hoten mot skogen som vi står inför idag, men också potentiella lösningar – vad vi kan och måste göra för att rädda & skydda dom sista riktiga skogarna. Efter snack blir det verkstad i form av praktisk workshop!

Badvertising: Fossil fuel ads - why we need to end them and how to do it, Folkets Forum 1 juni, 14.00

Tillsammans med New Weather Sverige arrangerar Greenpeace ett seminarium under Folkets Forum. Det kommer handla om fossilreklam och sponsring; vad är det, varför måste det förbjudas och hur ska vi gå till väga? Seminariet avslutas med en workshop där deltagarna får arbeta fram en plan för ett lokalt fossilreklamförbud.

Redan 1972 uppmanades till aktioner runt om i världen

Redan 1972 uppmanades till aktioner runt om i världen – i år är inget undantag! I år uppmanas människor till en global dag av aktioner den 1 juni, dagen innan Stockholm +50-konferensen öppnar och sista dagen av Folket Forum.

I Stockholm hålls en massmanifestation med tal och artistuppträdanden kl 18 på Sergels Torg. Greenpeace är på plats och kommer självklart rapportera därifrån i våra sociala kanaler.

Så medan politiker och globala ledare kör sitt race med “business as usual” så vet ju du och jag att det är genom folkrörelser och ideella engagemang som de stora och viktiga samhällsförändringarna sker!

Se hela programmet här:

Stockholm +50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREENPEACE

Du kan stötta oss här!

Greenpeace tar varken emot bidrag från stater eller företag. Allt vi gör, är tack vare människor som dig.

www.greenpeace.org/sweden