Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Batteriforskningen varnar för den ökande batteriframställningen som utgör ett allvarligt miljöhot.

 

AMNESTY INTERNATIONAL

Städa upp i batteriindustrin

Kraftfulla åtgärder krävs

Att garantera "gröna" och etiska batterier måste bli en prioritet för företag och stater under återhämtningen från covid-19-pandemin. Därför publicerar Amnesty International nu riktlinjer för att säkerställa att tillverkning av litiumjonbatterier för bland annat elbilar och andra elektriska apparater.

Ami Hedenborg: |2021-02-04| Det som är väsentligt för klimatomställningen, får inte bidra till negativ påverkan på mänskliga rättigheter eller orsakar miljöskador.

Kobolt och barnarbetare

En tidigare rapport från Amnesty avslöjade hur kobolt som utvunnits med hjälp av barnarbetare i Demokratiska republiken Kongo återfunnits i leverantörskedjan hos några av världens ledande tillverkare av elektronik och elfordon. Samtidigt utgör utvinningen av litium i Sydamerika ett hot mot urfolkens vattenresurser och ömtåliga ekosystem. Den allt större efterfrågan på “gröna” batterier medför även den nya hot mot miljön, som förorening av gruvområden, skador på havsbotten och ett växande avfallsberg på grund av mindre resurseffektiv design.

Batterirevolutionen riskerar ny fara för mänskligheten

– Medan teknik som elfordon är väsentliga för en omställning till fossilfria bränslen medför batterirevolutionen andra risker för mänskliga rättigheter och planeten. Vi befinner oss i ett kritiskt ögonblick då vi har möjlighet att ompröva hur våra ekonomier och industrier fungerar. Vi uppmanar företag i alla led av tillverkningen av batterier att säkerställa att de verkligen driver på för förändring och att mänskliga rättigheter måste stå i centrum för deras verksamhet, säger Mark Dummett, chef för Amnesty Internationals Global Issues Programme.

– Också stater har en helt central roll i att säkerställa att miljömässig och sociala hållbarhet går hand i hand i omställningen. Det gäller också i Sverige. Här ser vi att regeringen inte lägger samma tonvikt på mänskliga rättigheter – alltså den sociala hållbarheten – som på miljö och klimatet i omställningsfrågan och det tydliggör vikten av den process som pågår inom EU för en human rights environmental due diligence (HREDD)-lag, säger Ulrika Sandberg sakkunnig inom ämnet företag och mänskliga rättigheter på Amnesty i Sverige.

Relevanta  riktlinjer för alla företag i batteribranschen

I Powering Change: Principles for Businesses and Governments in the Battery Value Chain, har Amnesty sammanställt viktiga riktlinjer som stater och företag borde respektera för att undvika att de orsakar eller bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter eller miljöskador. Det är riktlinjer som 26 andra människorätts- och miljöorganisationer hittills har skrivit under på.

Riktlinjerna är relevanta för alla företag i batteribranschen, inklusive finanssektorn som finansierar expansionen av grön energi och ny batteriteknik genom bland annat stora “hållbara fonder”.

Amnesty uppmanar tillverkare att skapa maximalt resurseffektiva batterier, inklusive innovationer så att användningen av material och mineraler minskar, samt att arbeta för att innehållet i batterierna kan återvinnas helt och hållet och på ett säkert sätt.

Skydd av mänskliga rättigheter och miljö

Amnesty uppmanar också stater och företag att samarbeta med urfolk och miljöförsvarare och se till att de rådfrågas och får rätt information om planerad gruvdrift och dess potentiella risker.

– Att sätta företags intressen framför skydd av mänskliga rättigheter och miljö har skapat ett status quo som har varat alldeles för länge. Resultatet för den globala ojämlikheten är chockerande, förödande för klimatförändringar, samtidigt som vi ser en oändlig ström av dåliga nyheter om framtiden. Stater måste visa ledarskap genom att ge stöd till investeringar som grundar sig i en rättvis omställning, samt se till att miljöskyddslagar tillämpas och göra human rights due diligence-analyser obligatoriska genom lagkrav, säger Mark Dummett.

Amnesty