Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Värmeböljor och skogsbränder, kraftiga regn och översvämningar, döende hav, smältande isar och kollapsande ekosystem visar hur långt gången klimatkrisen är.

Foto: Greenpeace

GreENPEACE

Slutsatser och krav

på åtgärder

Den senaste rapporten från IPCC, som är skriven av världens främsta klimatforskare, sammanfattar den senaste vetenskapen för vad som händer med vårt klimat och ger en skarp varning om vart vi är på väg om brådskande åtgärder inte vidtas.

Daniel Bengtsson: |2021-08-22| Det viktiga nu är hur vi agerar. Greenpeace har, som världens största oberoende globala miljöorganisation, varit en ledande drivkraft för att bekämpa klimatkrisen i åratal – ett arbete som måste fortsätta. Som månadsgivare är du med oss och gör skillnad i kampen för en friskare planet, varje dag.

I Parisavtalet enades regeringarna om att sträva efter att begränsa temperaturhöjningarna till 1,5 ° C och agera därefter. Fram till 2030 ska de globala koldioxidutsläppen halveras och senast i mitten av århundradet vara noll. Den nya rapporten från IPCC ger en uppdatering om vad som händer med vår överhettade planet och varför:

» Det är bevisat att de senaste storskaliga klimatförändringarna aldrig tidigare skådats inom mänsklighetens historia.

» Temperaturerna är nu jämförbara med de nivåer som senast upplevdes för cirka 125 000 år sedan, då Grönlands inlandsis var mindre och havsnivån sannolikt 5-10 meter högre än idag.

» Koncentrationen av koldioxid i atmosfären (410 ppm) har inte varit så hög på minst 2 miljoner år.

» De senaste fem åren har varit de hetaste sedan åtminstone 1850.

» Havsnivåhöjningen har accelererat och tredubblats jämfört med 1901-1970.

» Förlusten av isarna på Grönland går nu sex gånger fortare och Antarktis förlorar ismassa tre gånger snabbare de senaste tio åren mot perioden dessförinnan (1992-1999).

» Vi ser fler och värre extremväder, och vi har starkare bevis på människans påverkan. Särskilt gällande extrem nederbörd, torka, tropiska cykloner och värmeböljor och bränder.

Ju fler växthusgaser vi tillför atmosfären, desto värre blir det. Mer uppvärmning medför tätare och intensivare extremväder, uppvärmning av haven, torka i vissa regioner, kraftiga regn, översvämningar, intensiva tropiska cykloner och förvärrade klimatpåverkande drivkrafter som issmältning, stigande havsnivåer, förändrad havscirkulation liksom försurning, uppvärmning och syreförlust i haven.

Greenpeace slutsatser och krav på åtgärder:

» Vetenskapen är klar, situationen är allvarlig. Vi måste göra allt snabbare och djärvare, på alla nivåer, utan att lämna någon sektor bakom oss. De länder med mer kapacitet och ansvar måste leda vägen mot nollutsläpp och stödja andra på deras resa.

» Regeringarna måste anpassa sina mål och planer med 1,5 ° C vid klimatkonferensen COP26 i Glasgow i år. Med nuvarande politik är vi fortfarande på väg mot en apokalyptisk framtid på 2,9 ° C. Även om alla löften stöds med tillräcklig policy, skulle vi gå mot uppvärmning på ungefär 2,4 ° C, med nästan 80% risk att överstiga 2 ° C.

» Det kan inte göras några nya investeringar i fossila bränslen någonstans, och utfasningen befintlig infrastruktur för fossila bränslen måste vara i linje med på 1,5 ° C. Smarta, effektiva och hållbara lösningar är redo att leverera och uppfylla alla våra energibehov, om det tillåts.

» Vi måste skydda och återställa ekosystem för att bygga motståndskraft. Friska ekosystem är mer motståndskraftiga mot oundvikliga klimatförändringar. Vi måste skydda 30 procent av vårt land och hav och minska trycket på våra ekosystem. Vi måste stoppa avskogningen, återställa skogar och andra markbaserade ekosystem och minska produktion och konsumtion av animaliska produkter.

» Koldioxidborttagning är ingen magisk lösning på problemen. Det är grundläggande att vi skyddar och förbättrar våra skogars och jordars förmåga att avlägsna mer kol. Men annan koldioxidborttagning i stor skala har många utmaningar och risker. Vår yttersta prioritet måste vara att stoppa ytterligare utsläpp från att komma in i atmosfären just nu, snarare än att förlita oss på teoretiska storskaliga koldioxidborttagningar långt in i framtiden.

» Banker, kapitalförvaltare och försäkringsgivare, liksom de företag till vilka de lånar ut och vars aktier de äger, måste anpassa sin verksamhet till Parisavtalets mål. Att förändra investeringar kommer att vara en nyckel till att undvika högre koldioxidnivåer.

» Principen ”förorenaren betalar” måste stå i centrum för anpassnings- och kompensationsinsatser mellan och inom länder.

» Idag betalas de verkliga kostnaderna för klimatförändringar främst av dem som har gjort minst för att orsaka dem. Rika regeringar måste uppfylla sina klimatfinansieringsåtaganden enligt Parisavtalet.

Världen har redan förändrats

Utmaningarna är enorma, men det är också möjligheterna. Världen har redan förändrats mycket, och inte bara för till det sämre. Vi har nu ett verkligt globalt klimatavtal med ett 1,5 ° C -mål och mycket mer.

Detta är vårt sanningens ögonblick. För radikal ärlighet. Stora förorenare måste sluta göra det bättre och börja göra tillräckligt. Det här är ögonblicket att resa sig, vara djärv och tänka stort. Och det finns en roll att spela för oss alla. Vi behöver dig mer än någonsin. Stötta världens största oberoende miljöorganisation med valfritt bidrag varje månad - vi har mycket att göra och ingen tid att förlora!

Greenpeace tar varken emot bidrag från stater eller företag. Allt vi gör, är tack vare människor som dig.

www.greenpeace.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plikten framförallt!

Stoppa den

industriella klimat

uppvärmningen!