Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Nu har Equinor (tidigare Statoil), som till största delen ägs av norska staten, börjat leta efter nya oljefyndigheter i flera utsatta områden, inklusive Arktis.

Foto: Christian Åslund / Greenpeace

GREENPEACE

Skydda Arktis

Låt oljan ligga!

Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i Arktis för oljeindustrin. Detta hotar människors hem, välbefinnande och familjer över hela världen


Isadora Wronski: |2020-10-23| Greenpeace och norska miljöorganisationen Natur och Ungdom påbörjade 2017 en rättsprocess mot den norska staten för brott mot artikel 112 i Norges grundlag. Den kallas miljöklausulen och säger att både nuvarande och framtida generationer har rätt till en hälsosam miljö och en beboelig planet.

Tyvärr beslutade tingsrätten att den norska staten inte var ansvariga för utsläpp av Co2 på grund av att oljan brändes utanför Norges gränser. Men klimatkrisen har inga gränser. Olja är olja och var den än bränns bidrar den till att förstöra vår planet.

Nu har Equinor (tidigare Statoil), som till största delen ägs av norska staten, börjat leta efter nya oljefyndigheter i flera utsatta områden, inklusive Arktis.

Människor mot olja

Därför valde vi att överklaga tingsrättens beslut och under hösten 2019 mötte vi Norska regeringen i Borgartings hovrätt i Oslo. Hovrätten valde att frikänna norska staten, men de bekräftade att förbränning av norsk olja, även i andra delar av världen, är relevant under grundlagens miljöparagraf.

Detta är ett stort steg framåt och en viktig delseger – när vi nu står inför ett historiskt klimatfall i Norges Högsta domstol. Rättegången kommer att pågå mellan 4 – 13 november. Detta är kanske det viktigaste rättsfallet i Norge någonsin, och har konsekvenser för hela världen. Var med oss i kampen att skydda Arktis och vår planet!

Stoppa oljeutvinning i Arktis

Människor som DU kan åstadkomma verklig förändring, och tvinga politiker att agera. Du kan vara med och visa att vi väljer liv och en hälsosam planet framför olja. Hjälp oss avsluta oljeåldern – en gång för alla.

Om vi ​​vinner kan miljontals fat olja bli kvar i marken. Det kan också göra det lättare att vinna fler segrar för miljön, genom att skapa ett prejudikat så liknande mål kan vinnas i andra länder. Det är därför vi behöver DIN hjälp. Tillsammans kan vi visa domstolen att det finns ett starkt globalt stöd för att behålla oljan i marken – och skydda vår planet.

Det som händer i Arktis – påverkar oss alla

Det är därför vi behöver DIN hjälp. Tillsammans kan vi visa domstolen att det finns ett starkt globalt stöd för att behålla oljan i marken – och skydda vår planet.

SKRIV UNDER!

GREENPEACE

En rättsprocess 

Mot den norska staten

Fem anledningar till varför Greenpeace stämmer norska staten

Norge är ett land med djup koppling till natur och miljö med dess snötäckta fjäll, artrika skogar och magnifika fjordar. Norge har också en blivit känt för en progressiv miljöpolitik: 97 procent av alla plastflaskor som säljs här återvinns och Norge har störst andel elbilar per capita.

Men Norge är också en stor oljeexportör. Medan resten av världen går samman för att bekämpa klimatkrisen och för att gå ifrån beroendet av fossilt bränsle, fortsätter den norska regeringen att borra efter mer olja. Detta är inte bara orimligt och oansvarigt när vi befinner oss mitt i en global klimatkris, vi anser också att det är brott mot den norska grundlagen.

Du kanske minns att Greenpeace Norden, tillsammans med norska Natur och ungdom stämde den norska staten 2017? I år överklagar vi domslutet. Vi kommer inte ge upp kampen för att få den norska oljan att stanna i marken. Här är fem anledningar till varför.

1. Det strider mot den norska grundlagen och Parisavtalet

Artikel 112 i den norska grundlagen lyder:

“Varje person har rätten till en miljö som bidrar till en god hälsa och till en natur som främjar biologisk mångfald. Naturresurser ska hanteras på ett långsiktigt, hållbart sätt så att de bevaras även för framtida generationer.”

Att borra efter olja är helt klart inte kompatibelt med den här fundamentala rättigheten. I den första rättegången höll tingsrätten med om att regeringen ansvarar för att upprätthålla en hälsosam miljö och att detta är en legal rättighet. Men absurt nog, stödde rätten ändå den norska regeringens argument för att få borra efter mer olja. Fortsatt oljeborrning strider också direkt mot Parisavtalet, vilket Norge var bland de första i världen att skriva under.

2. Norges olja brinner utanför landets gränser

Den norska regeringen verkar tänka att de inte har ansvar för utsläpp som kommer av förbränning av oljan eftersom oljan inte bränns i Norge. Men det spelar ju ingen roll var oljan förbränns, klimatkrisen är global. Det här är kärnan i Norges oljeproblematik – Norge är världens sjunde största exportör av klimatförstörande utsläpp, ändå vägrar man ta ansvar för sin roll i den globala klimatkrisen och för att vi ska leva upp till Parisavtalet.

3. Vi har redan hittat mer olja än vi har råd att bränna upp

Vi befinner oss i ett historiskt kritiskt vägskäl. Vi lever mitt i en global klimatkris. Men företag som norska Equinor fortsätter ändå att borra efter ny olja, de borrar oss bokstavligt talat djupare och djupare ner i klimatkrisen. Forskarnas budskap är tydligt: vi har redan hittat mer olja än vi har råd att bränna upp.

4. Klimatförändringarna skapas i Norge

Extrema väderfenomen blir bara värre och svårare att kontrollera och förutsäga. I år spred orkanen Dorian död och förödelse i Bahamas, medan stora skogsbränder förstörde stora delar av Sibirien, Amazonas och Indonesien. Bränderna hotade inte bara människor och djur, dessa skogar är några av våra viktigaste vapen i kampen mot klimatkrisen. Norge är ett av världens rikaste länder och kan inte längre ignorera sin roll som en av de största producenterna av olja och gas, som bidrar till död och förödelse som drabbar de mest utsatta länderna i världen allra hårdast.

5. Vi måste kämpa för klimaträttvisa

Med det här historiska rättegångsfallet stiger en ny generation fram och håller våra politiker ansvariga för att stoppa oljebolag från att förstöra vår framtid. Om vi vinner skulle det betyda att miljoner oljefat stannar i marken och sätta ett prejudikat för att stoppa andra illegala projekt för exploatering och utvinning av fossila bränslen. Den här rättegången är del i en rad skeenden från en global rörelse av människor som står upp för klimatet och just nu pågår fler än 600 rättsfall mot regeringar och företag i 28 olika länder.

Du kan vara med och visa att vi väljer liv och en hälsosam planet framför olja. Hjälp oss avsluta oljeåldern – en gång för alla. vi behöver DIN hjälp. Tillsammans kan vi visa domstolen att det finns ett starkt globalt stöd för att stoppa exploateringen av planeten. Skriv på vår namninsamling: 

SKRIV UNDER!