Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En skapelseorienterad livssyn är ett alternativ både till en 66 verklighetsfrämmande romantisering och till en hänsynslös exploatering.

Foto: Nasa

UTDRAG UR ETT BISKOPSBREV

Människans skapelse av en klimatkris

Den globala uppvärmningen är ett verk av människan. Och det måste återanpassas för att människan åter ska kunna leva vidare med större säkerhet och framtidstro. Texten nedan är taget ur ett biskopsbrev.

Antje Jackelén: |2021-10-28| Att tala om människan som skapad medskapare innebär en radikalisering av förvaltarskapstanken som inte är helt okontroversiell. Bibeln har ett ord för ”skapa” som bara används när det handlar om att Gud skapar, eftersom Guds skapande är något helt annat än 65 när människan brukar eller vårdar naturen. Därför har teologin länge stannat vid att tala om människan som Guds medarbetare. Medarbetarskap uttrycker dock inte lika bra den så avgörande spänningen mellan vår litenhet och vår storhet, vår begränsning och vår gränslöshet, våra misslyckanden och våra framgångar.

Sedan mitten av 1900-talet vet vi att mänsklig uppfinningsrikedom har gett oss möjligheten att med kärnvapen ödelägga skapelsen på vår planet. Om mänsklig uppfinningsrikedom och handlingskraft nu ger oss möjligheten att värna om skapelsen genom att hejda klimatförändringarna vet vi ännu inte. Men synen på oss själva som skapade medskapare är i alla fall ett incitament för att mobilisera de bästa resurser som vi har, utan att för den skull förneka vårt radikala beroende och våra gränser.

Med dessa tankar om människan och skapelsen har vi rört oss bort från en antropocentrisk livssyn som förnekar människans beroende av Skaparen och övriga skapelsen och som ser den ickemänskliga skapelsen som ett medel för att maximera mänsklig nytta. Av tradition har antropocentrismen varit särskilt stark i den västerländska teologin, vilket har bidragit till avsaknaden av en balanserad syn på natur och skapelse. Skapelseteologin har haft lätt för att antingen romantisera naturen eller motivera dess exploatering.

Det blev nödvändigt att i stället arbeta sig fram till en skapelseorienterad livssyn som betonar ömsesidigheten i relationerna inom skapelsen och mellan Gud och skapelsen, samtidigt som den värnar om människans särskilda uppdrag och ansvar. En skapelseorienterad livssyn är ett alternativ både till en 66 verklighetsfrämmande romantisering och till en hänsynslös exploatering. Den möjliggör en realistisk syn på naturen som synliggör och respekterar biologisk mångfald och ekosystemens komplexa processer. När vi nästa gång citerar kärleksbudet ska vi tänka på att skapelsen också är vår nästa, även om vi länge varit blinda för det. Detta sätt att tänka är idag brett förankrat i de kristna kyrkorna. Dokumentet Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring som skrevs till Kyrkornas världsråds generalförsamling i Sydkorea 2013 talar om mission och den blomstrande skapelsen.