Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter.

Bild: Naturvårdsverket.

KLIMATET

Själva poängen

Förändringen av livsstilen

Maktsystemet har kreerat ett hotfullt missöde. Livet vi lever orsakar klimatuppvärmningen. Om vi ska rädda klimatet måste vi nödvändigtvis förändra samhällslivet. Det måste vara en självklarhet!


Paul Lindberg:  |2020-10-12| Tomas Eneroth, Sveriges Infrastrukturminister: "Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det är nu det händer!"

Detta utsökta löfte utgjorde en nödvändig prioritering för järnvägens gods- och trafikutveckling. Helt enkelt för behovet av att minska biltransporterna på motorvägarna. De omfattande vägtransporterna har en avgörande påverkan på klimatet. Det bevisas av all statistik. Mängden transportfordon, dess tillverkning och energiåtgång, utgör orsaken för behoven av en kvalitativare järnvägsersättning – helt i dignitet med klimatbehoven. Järnvägen kan halvera mängden av biltransporterna på motorvägarna – och ersätta en onödig el-energi installation.

Hotet om en elektrifiering av motorvägarna för långtradarnas skull – med andra ord för bilindustrins skull – tycks ha tvingats fram enbart för bilindustrins räddning. Det är beklagligt, eftersom minskningen av växthusgaserna är katastrofalt undermåligt.

Transportsektorn gäller en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser i dag. En elektrifiering av motorvägar är ingen lösning för klimatet. Det är i stället en lösning mer för bilindustrins intressen. Järnvägen är däremot en avgörande lösning för klimatet i stort! Transportbehoven avgörs på järnvägen för miljöns och behovens bästa.

Låt järnvägen minska motorvägen

För att kraftfullt kunna minska den globala uppvärmningen fordras en omfattande förändring av vår livsstil. Vi ska ha goda liv även efter att vi klarat av klimatomställningen – självklart. Och för att klara det måste vi alla bli "klimathjältar".

Eftersom landsvägstransporterna är enklast att reducera och med största möjligheter för minskningen av koldioxiden så är det där de största insatserna kan och måste göras. Järnvägen tycks vara en av nycklarna för att rädda både industri och klimat. Att sänka världshandelns omfattning är en annan av nycklarna. Kina behöver exempelvis inte försörja oss med varor som kan produceras hemma hos oss själva. Samma sak med livsmedelproduktionen som är en av nycklarna på grund av ökad livsmedelframställning i landet och dess närhet.  

Att minska konsumtionen som är negativt för klimatet är en grundläggande nyckelfaktor. Det innebär att vår samhällskultur måste förändras – för livets skull, bokstavligt talat.

Bilindustrin förhalar möjligheterna

Bilindustrins hela konglomerat är en av världens guldkalvar. För flera decennier tillbaka rapporterade vetenskapen om den globala uppvärmningen, men som fullständigt nonchalerades. Och denna nonchalans har fortsatt ända fram till i dag, med stöd av den "demokratiska politiken". Den politiken är huvudansvarig för den globala uppvärmningen, på grund av den kortsiktiga visionen och den totala ansvarslösheten. Människor, djur och natur drabbas i dag på grund av en politisk ansvarslöshet.

Bilismens ohöljda utveckling har möjliggjorts av den "demokratiska politiken" och som nu har igångsatt avsevärda konsekvenser för livet på Jorden. Vi ser dessa maktens politiker över hela världen och deras handlingar. Så, vad är då demokrati?

Om politiken inte vill ta fullständigt ansvar för vår tid så drabbas framtiden. Det är omoraliskt och brottsligt av högsta graden. Enligt den humanistiska definitionen är det heller inte demokrati. Det är Mammons diktatur som utplånar den demokrati som vi haft förhoppningar för. 

Statistik / Växthusgaser / utsläpp från inrikes transporter: Se hela tabellen här:

naturvårdsverket