IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Asylsökande från Afghanistan lagar mat i ett provisoriskt tält. De bor i en skog i Serbien nära staden Subotica.

Foto: Julie Remy/Läkare Utan Gränser.

LÄKARE UTAN GRÄNSER/SERBIEN

Asylsökande

Tvingas leva i skogen

Asylsökande, flyktingar och migranter tvingas bosätta sig i skogen och övergivna byggnader mitt i den stränga vintern i Serbien. Antalet asylsökande i Serbien har tredubblats sedan 2013 och Läkare Utan Gränsers team vittnar om att många av dem saknar både mat och tak över huvudet. Organisationen uppmanar de serbiska myndigheterna, EU och FN:s flyktingorgan UNHCR att ge de asylsökande skydd och behandla dem med värdighet.


  Malin Lager: |2015-02-19| Trots att temperaturen under vintern kan ligger runt 20 minusgrader har många asylsökande inget annat val än att sova utomhus, under en presenning eller i enkla tält när de anländer till Serbien. Läkare Utan Gränsers team bistår människorna med sjukvård i staden Bogovadja, cirka 80 kilometer från huvudstaden Belgrad, där dussintals asylsökande varje dag väntar på att bli registrerade. Ändå handlägger asylcentret endast några få registreringar om dagen och tvingar människor, även gravida kvinnor och barn, att vänta i skogen som omger staden. Ibland måste migranterna vänta i flera dagar.

Läkare Utan Gränser finns också på plats i staden Subotica, nära gränsen till Ungern, där flyktingar vistas i övergivna och förstörda byggnader.

mobila kliniker

– Byggnaderna har inga tak, inga dörrar och ingen elektricitet. Man kan säga att människorna där kampar, fast utan någon som helst utrustning, säger Läkare Utan Gränsers koordinator i Balkanregionen, Stuart Alexander Zimble.

Läkare Utan Gränser driver mobila kliniker i Bogovadja och Subotica för att bistå flyktingarna och migranterna med sjukvård. Många drabbas av förkylningar och luftvägsinfektioner. Organisationens team delar dessutom ut mat och andra förnödenheter.

– Folk har för lite kläder på sig, de kan inte tvätta sig ordentligt och är väldigt hungriga, säger Vasiliki Armeniakou, ansvarig för Läkare Utan Gränsers medicinska insatser på plats. Efter att ha gått genom skogen i några dagar har många muskel- och skelettskador, skärsår och köldskador.

Antalet asylsökande i Serbien har tredubblats

Under 2014 kom 16 500 asylsökande, flyktingar och migranter till Serbien. 2013 var det cirka 5 000 personer vilket innebär att antalet migranter i landet har mer än tredubblats. Många kommer ursprungligen från Syrien, Afghanistan och afrikanska länder söder om Sahara och tar sig till Europa för att söka skydd och leva under bättre förhållanden. Enligt Dublinförordningen ska asylsökande som kommer till EU söka asyl i det land de först anländer till. Men allt fler migranter och asylsökande flyr från de undermåliga förhållandena i Grekland och Bulgarien och passerar Serbien och Balkanregionen på sin väg mot norra Europa.

En afghansk flykting, som tillbringat 18 månader i ett grekiskt interneringsläger för att sedan ta sig vidare till Makedonien och Serbien, berättar:

– Situationen i Grekland är så illa att man som asylsökande inte kan stanna där. Inget av länderna jag har kommit till har gett mig asyl.

Människor flyr från Grekland och Bulgarien

Greklands och Bulgariens mottagningssystem för asylsökande fungerar inte och människor som redan är på flykt tvingas fly igen från de dåliga förhållandena där. Men att försöka ta sig till andra EU-länder innebär stora risker. Ofta behöver de hjälp av kriminella smugglare och utsätts för rån och övergrepp på väg till norra Europa. När migranterna försöker korsa den ungerska gränsen grips de ofta eller skickas tillbaka till Serbien.

– Om de skickas tillbaka har de ingenstans att ta vägen. De har beordrats att lämna både Serbien och Ungern. De är strandsatta i skogen eller på någon åker, säger Stuart Alexander Zimble.

Läkare Utan Gränser uppmanar Serbien att, med stöd från UNHCR, bistå de asylsökande på ett bra sätt och ge dem internationellt skydd. Kapaciteten för att registrera och ta emot asylsökande måste utökas. Läkare Utan Gränser uppmanar EU:s medlemsstater, i synnerhet Ungern, att sluta skicka tillbaka migranter till Serbien. Grekland, Bulgarien, Serbien och hela EU måste förbättra asylsystemet och mottagningsvillkoren för nyanlända migranter. – Alla medlemsländer inom EU måste ta ansvar för migrationspolitikens fruktansvärda konsekvenser, säger Stuart Alexander Zimble.

 

 

 

  

 

RLC