IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Selous, Afrikas största vildmark måste räddas från tjuvjakt och exploatering

Foto: Michael Poliza/WWF

WWF-kampanj:

Selous måste räddas

Afrikas största vildmark

WWF har startat kampanjen för att rädda världsarvet Selous i södra Tanzania, Afrikas största viltreservat med ett spektakulärt djurliv. En allt större tjuvjakt och exploatering från gruvor, gas och olja hotar nu området. Av 120 000 elefanter finns bara cirka 15 000 kvar idag. Om inget görs riskerar elefanterna att utrotas till 2022.


Marie von Zeipel: |2017-04-19 En global namninsamling pågår för att skydda viltreservatet och WWF kräver krafttag från beslutsfattare både i Tanzania och i världen mot tjuvjakten .

– Vi hoppas att alla goda krafter kan gå samman för att rädda det här fantastiska området. Svenska WWF går nu in och stöttar den globala kampanjen för Selous. Slakten på elefanter måste stoppas liksom gruv-, gas och oljeexploateringen. Förhoppningen är att tjuvjakten ska vara nere på noll redan om två år. Då kan Selous istället vändas till att bli en drivkraft för en hållbar utveckling i Tanzania, där lokalbefolkningen involveras och får inkomster från naturskyddet, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Reservatet är känt för sin mångfald av arter och större däggdjur. Men det som varit ett paradis för elefanter, bufflar, flodhästar och Afrikas största lejonpopulation på cirka 5000 djur, håller nu på att vändas i sin motsats. Till exempel finns bara 50 spetsnoshörningar kvar jämfört med cirka 3000 i början på 1980-talet. Läget har förvärrats så mycket att Selous (lika stort som Danmark) 2014 sattes på FN-organet Unescos lista över hotade världsarv på grund av tjuvjakten.

l hela Selous finns bara 300 parkvakter som jobbar i skift med 150 personer på varje pass. De ska bevaka ett jätteområde och riskerar att möta välutrustade tjuvjägare med automatvapen, helikoptrar och kikarsikten. Utmaningen är gigantisk. Som ett bidrag i kampen mot tjuvjakten har svenska WWF bidragit med 13 smarta plan (drönare) och fler är på väg.

– Vid var femte flygning har planen filmat människor som håller på med illegala aktiviteter inne i reservatet. Om tjuvjakten stoppas så kan elefanterna öka. Även om 90 procent av elefanterna är borta kan naturen återhämta sig om den får vara i fred, säger WWFs Afrikaexpert Allan Carlson.

Den illegala jakten var i början småskalig, men den eskalerade kring 2010 då den togs över av kriminella nätverk.

– De stod för finansieringen och skötte mutor, och gav killarna i byarna bra betalt för att döda elefanterna, säger Allan Carlson.   

WWF stöttar parkvakterna med utrustning och utbildar bybor till så kallade ”village game scouts” som sampatrullerar med parkvakterna. Lokalbefolkningen får hjälp att utveckla byskogsbruk och odla grödor som ger bättre avkastning. Målet är att öka inkomsterna, och förståelse för och acceptans av naturvårdsarbetet. Fler turister i reservatet betyder också mer jobb.

Trots att industriell utvinning är förbjuden i Unescos världsarvsområden, så efterlevs det inte i Selous. Här finns uran- och guldgruvor i drift och för närvarande är 75 procent av ytan uppstyckad i olika gruvkoncessioner

– Vårt mål är att Världsarvskommittén på sitt möte i Krakow i sommar får in en skrivning om nej till industriell exploatering. Det skulle sätta press Tanzanias regering att stoppa en utveckling som skadar ekosystemet och inte är långsiktigt hållbar, säger Allan Carlson.

 

WWF-GLOBAL NAMNINSAMLING: 

Världsarvet Selous:

FN-organet Unesco bestämmer och väljer ut världsarven. De står för ett värde för mänskligheten som vittnar om jordens och människans historia. Oavsett var de finns så tillhör världsarven oss alla.

Fakta illegal handel med vilda djur:

Illegal jakt hotar flera av världens flaggskeppsarter och handeln beräknas omsätta nästan 125 miljarder kronor per år globalt. WWF arbetar mot den illegala handeln genom lobbying mot regeringar, rättsväsendet, FN och EU. WWF stöttar utbildning och ger ekonomiskt stöd till parkvakter och anti-tjuvjaktteam som ofta jobbar med fara för sina egna och sina familjers liv. Tjuvjakt straffas med 20-30 års fängelse i Tanzania, men en dramatisk ökning i efterfrågan har gjort jakten mer lönsam än den varit tidigare.

global namninsamling

Fakta: Selous Game Reserve

Selous Game Reserve i sydöstra Tanzania är Afrikas största viltreservat på 50 000 kvadratkilometer – lika stort som Danmark. Området utnämndes till Världsarv 1984. Stora delar består av lövskog, så kallad miomboskog, och öppna gräsmarker med en mångfald av djur. Området hyser till exempel den största koncentrationen av lejon och vildhundar på jorden. Tidigare även jordens största elefantpopulation men på grund av tjuvjakt endast 15 000 kvar av 120 000.  Nästan all safariturism sker norr om Rufijifloden i nordöstra delen.  

Selous fantastiska viltrikedom uppmärksammades av den tyska kolonialmakten, som styrde Tanzania på 1800-talet. Reglering av storviltsjakten infördes 1896. De första skyddade områdena infördes som blev kärnan till dagens Selous. När engelsmännen tog över det koloniala styret efter första världskriget utökades skyddet. Eftersom hela Selous var svårt drabbat av sömnsjuka som sprids med Tsetse flugor så hjälpte man byarna inne i reservatet att flytta ut till säkrare områden där människor kunde få tillgång till sjukvård.

Landskapet är rikt på mineral, olja och gasfyndigheter och 75 procent av ytan har upplåtits som olje-, gas- och gruvkoncessioner. Många innehas av utländska exploatörer som får finansiering av internationella banker.

Kampanjen Rädda Selous

RLC