IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Skäggsimpa i Öresund, försvarar sin rätt att inte bli uppsugen av sandtjuvar.

Foto: Christian Åslund/Greenpeace

GREENPEACE

Skydda Öresund

Gemensam protestflotta

Fiskare och miljöorganisationer i gemensam protestflotta för att skydda Öresund. Tillsammans protesterade de mot ödeläggelsen av viktiga fiskebankar i Öresund, ett av få marina områden som tidigare destruktivt fiskades med bottentrål, vilket numera är helt förbjudet i svenska och danska vatten. Nu skövlas bottenmiljöerna istället av stora sandsugar, med tillstånd utfärdade av danska Naturstyrelsen.


  Daniel Bengtsson: |2014-03-28| – Om Öresund ska fortsätta vara en plats full av marint liv måste de svenska och danska miljöministrarna omedelbart stoppa sandsugningen. Sedan måste en process startas för att göra Öresund till ett gemensamt marint reservat med mycket starkare skydd än idag, säger Hanne Lyng Winter, marinbiolog på Greenpeace.

Trålförbudet infördes 1932 för att minska risken för olyckor i det trånga och tätt trafikerade sundet. En positiv bieffekt är att Öresund idag har Östersjöregionens starkaste torskbestånd, ett bestånd som frodas i en relativt orörd miljö och ger goda fångster till både garnfiske och sportfisket.

Enligt en svensk studie från 2010 produceras det cirka 100 gånger mer fisk i Öresund räknat i ton per areal, jämfört med vad som produceras i Kattegatt. Det betyder att samma mängd fisk som kan fångas på en timme i Öresund kräver 100 timmars arbete för att få ihop i Kattegatt. Men nu hotas både fisket och miljön.

fiskeplatser slås ut av sandutvinningen

– År efter år har vi sett hur våra fiskeplatser slagits ut av sandutvinningen, utan att någon lyssnat på våra varningar. Om det inte upphör nu försvinner inte bara fisken, utan också yrkesfiskarna, från sundet, säger Søren Jacobsen, yrkesfiskare från Hornbæk.

– Sandsugningen i Öresund är en katastrof. Havsbottnens översta lager sugs bort helt och det tar upp till 20 år tills naturen återhämtat sig. Att den här ödeläggelsen pågår i ett av Öresunds finaste naturområden är helt oacceptabelt. Till exempel har djupet på en av de viktigaste fiskeplatserna ökat från 7,5 till 12-13 meter, enligt Jens P. Jeppesen, marinbiolog och akvariechef på Øresundsakvariet.

förslag till ett marint reservat

Inom Konvention för biologisk mångfald, CBD, har Sverige åtagit sig att skydda minst 10 procent av våra marina miljöer till 2020. Hittills har man pekat ut ca 7 procent av våra vatten, men bara en handfull har något skydd mot destruktivt fiske. Områden motsvarande 14 nya Kosterhavets nationalpark, eller 5692 kvadratkilometer hav, måste skyddas för att Sverige ska nå målet.

Öresundsfonden, Greenpeace, Oceana, Svenska Naturskyddsföreningen och Danmarks Naturfredningsforening uppmanade nyligen Sveriges och Danmarks regeringar att ta fram förslag till ett marint reservat i Öresund.

Greenpeace arbetar för att ett globalt nätverk av marina reservat skapas för att skydda 40 procent av världens hav, inklusive ett reservat i vattnen runt nordpolen, så att dessa får en chans att återhämta sig.

En protestflotta med uppemot 100 fartyg seglade till Köpenhamn den 28 mars. Bakom samarbetet fanns Danmarks Naturfredningsförening, Svenska Naturskyddsföreningen, Danmarks Sportsfiskeförbund, Greenpeace, Landsföreningen Levende Hav, Vedbæk fiskeriförening, Öresundsakvariet, Själlands småbåtsfiskeklubb och WWF.