IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Det finns en oerhörd mängd vapen, ammunition och sprängmedel runt om i världen. Många av dem är olagligt åtkomna och kommer lätt i händerna på skurkstater, krigsherrar och brottslingar.

Foto: Bargain

säkerhetspolitisk trygghet

Säkerhetspolitik

Med kommersiellt mervärde

Ofta är vapen och ammunition  lagrade på osäkra sätt, och märkning eller ursprungs- beteckningar saknas ofta eller avlägsnas. Det finns stora mängder vapen, ammunition och sprängmedel som skulle behöva förstöras eller konverteras, helst på ett miljövänligt sätt. 


 Lars Ingelstam: |2015-04-24Allt detta ger allvarliga säkerhetsproblem i många länder och regioner, och kan försvåra eller helt omöjliggöra en normal funktion hos samhället. Problemet med "krigsbrott" är väl kända men förblir till stora delar olösta. Det är inte överraskande att de största problemen finns i fattiga så kallade "post-konflikt"-länder.

Sveriges numera största biståndsland Afghanistan ger tydliga och delvis hjärtskärande exempel på detta. Det krävs ett batteri av åtgärder: kontroll, övervakning, uppspårning för upptäckt, säker ursprungsmärkning och lagring, destruktion och återvinning.

INTERNATIONELL RESPEKTERAD KOMPETENS

Det finns i Sverige företag och personer med en internationellt respekterad kompetens inom dessa olika områden. Resurserna har till stora delar byggts upp utgående från storföretag inom vapen, ammunition och detonik och inom försvarsforskningen (FOA/FOI). Det finns en intressant historisk parallell. Under 1960-talet togs beslut att avstå från svenska kärnvapen. Ett inte obetydligt antal forskare hade byggt upp kompetens för kärnvapenutveckling. De kunde nu "konverteras" från att vara vapenkonstruktörer till att bli världens kanske främsta nedrustningsteam och medverkade i Genève från 1962 och framåt: Jan Prawitz, Johan Lundin, Lars-Erik Tammelin. Ulf Ericsson m.fl.

FN HAR UPPMÄRKSAMMAT SVENSK FREDSTEKNIK

Inom FN har området uppmärksammats, erkänts och förankrats på flera olika sätt. Jag vill särskilt peka på International Ammunition Technical Guidelines (IATG, inom UNODA) som även Sverige har anslutit sig till. Svensk expertis har deltagit i flera internationella insatser. Genom dessa har bland annat personal från Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) och från Försvarsmaktens särskilda enhet SWEDEC (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, beläget i Eksjö) medverkat och kunnat pröva och utveckla sin kompetens.

Exporten av krigsmateriel stöds av en särskild myndighet Försvarsexportmyndigheten (FXM) och får ständig draghjälp av ambassader, regeringsdelegationer – och kungahuset! Varför har då inte Sverige redan gått in stort för att satsa på detta område och ta till vara och utveckla den kompetens som finns i vårt land?

Inriktningen stämmer klockrent med svensk säkerhetspolitik (se Vägval i en globaliserad värld, Ds 2013:33)? Fredsteknik svarar mot ett klart samhällsintresse – internationellt och i vårt närområde. Därför borde "samhället" kunna ta sig samman och satsa ordentligt på teknik som bidrar till en säkrare och fredligare värld.

Lars Ingelstam, prof.em. i Teknik och social förändring, Linköpings universitet.