Sant Pauls Cathedral anses vara Londons mest storslagna kyrka. Och den är verkligen ögonbedövande grandios, monumental och pompös. 

Foto: Paul Lindberg

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

ÄRA OCH POMPA

Sant Pauls Cathedral

Monumental imperialism

Maktens, eller herradömets symbolik har vanligtvis översatts i magnifik lyxbyggnation. Och det uttrycker Sant Pauls Cathedral på ett övertygande sätt. Makthavarna? Ja, det vill säga de som egenmäktigt tilltvingade sig äganderätten över kristenheten fram genom seklerna, ända tills demokratin gjorde sig mera märkbar. Maktens symbolik gjorde klart att den inte lät Jesus vara ledaren. Sant Pauls Cathedral är idag ett museum och mausoleum över stupade krigsherrar och digniteter.


 Paul Lindberg: |2014-10-25Sant Pauls Cathedral var imperiets slagskepp inom Imperium Britannica. Symboliken är tydlig med exempelvis storslagna katafalker för krigshjältar, och i stor mångfald. Meningen med det hela var och är att inge respekt och överväldigande intryck – men inte för Gud eller Jesus i första hand. Imponatorn var det då växande brittiska imperiet som vid denna tid slog sig fram över jordens alla världsdelar. Och för denna växtkraft behövdes Gud, men Gud som underställd ett imperiums intressen.

Sant Pauls Cathedral, uppkallad efter Paulus, kom att personifieras med aposteln och bli paradsymbolen för den hierarkiska övermaktens kyrka över folkens huvuden. Så blev det, och på liknande sätt över västvärldens kristenhet fram till vår tid. 

Brittiska imperiet kom att bli det mäktigaste och största av alla imperier i världshistorien. Och i det sammanhanget fick Sant Pauls Cathedral sin stora betydelse.

BYGGMÄSTAREN OCH ARKITEKTEN

Christopher Wren, (1632–1723), professor och arkitekt, fick uppdraget att ta fram ritningarna till en domkyrka för London. Domkyrkan skulle vara värdigt ett krigarimperiums huvudstad. Den tidigare kyrkan med samma namn hade nämligen brunnit ned efter den stora branden som ödelagt större delen av London 1666. År 1710 stod katedralen färdig, och enligt Wren själv var det efter romersk stil och tradition. Eller det som andra kallar för renässans.

Det som gjort den imponerade katedralen omtyckt anses bero på dess konstruktion och proportioner. Men kanske man måste tillägga dess placering högst upp på en kulle med hela London för sina fötter. Konstruktionen anses av många vara imponerande, men det kan 

 

Jesus uttalade att han kunde låta riva templet i Jerusalem. Med denna principiella förklaring menade han att profana makttempel tillhörde förgängligheten och inte den transcendenta sfären.

man väl ifrågasätta. Konstruktionen kunde nämligen inte bära katedralens oerhörda tyngd på grund av konstruktionsfel och missbedömningar. Trots detta faktum så finns det de som ärar Wrens skapelse och uttrycker "Det tekniska utförandet var egentligen Wrens starka sida. Berömd är kupolen över den punkt, där skeppen skär varandra. Den är tredubbel, bestående av en inre 'kalott' av sten, en yttre av trä och mellan dem en konisk tegelkupol som stöd för stenlanterninen." Man kan kanske lovorda hans konstnärliga skapelse men inte i första hand hans konstruktion. Sant Pauls går fortfarande på kryckor på grund av sin konstruktion, och kan framöver behöva byggas om för att inte ramla ihop. Christopher Wren var som besatt av att få katedralen att stå upp utan att rasa.

Men visst har Sant Pauls Cathedral gett karaktär åt London. Wren gjorde en mängd byggnadsritningar för det Nya Londons maktcentra. Inte mindre än femtio kyrkor byggdes efter hans storslagna ritningar. I övrigt var det aristokratiska palats som Buckingham House och Marlborough House i London med många flera. Han var en av grundarna till Royal Society och även parlamentsledamot.

VAD ANSÅG INVÅNARNA?

Idag är Sant Pauls Cathedral en kraftfull turistmagnet med besökare från hela världen. Wrens skapelse blev stilbildande för andra stormakter med imperialistiska drivkrafter. Efter Wrens epok skulle hans stil slockna i England, medan det i konkurrerande länder, som slogs om världsherravälden, tog över Wrens stilideal. Paris påverkades av Wren och i hans anda byggdes Saint Genevieve-Pantheon, och i kejsardömet Rysslands huvudstad Sankt Petersburg byggdes bland annat Isakskatedralen efter Wrens stilanda. Men det var framförallt i USA som med Capitoliums kupolbyggnad plagierade Sant Pauls Cathedrals tornbyggnad. Ja, hela det amerikanska samhället påverkades av Wrens arkitektur. Runt om i USA:s alla städer byggdes administrativa byggnader som parlamentshus, domstolar, banker och teatrar efter det brittiska föredömet. 

Redan under byggnationen av katedralen invecklades londonborna mot vad de ansåg vara ett monument över imperiet mer än en kristen kyrka. Katedralen har under hela sin tillvaro varit kontroversiell. Londonborna har aldrig riktigt accepterat denna skapelse. Vad beror det på? Turisterna tar sig gärna till Sant Pauls Cathedral och kikar på sevärdheterna. Medan Londonborna har haft en helt annan erfarenhet av sociala konsekvenser efter det att London brann upp i slutet av 1600-talet. När katedralsbygget satte igång var London ännu en ruinhög, med mängden av bostadslösa och fattiga människor. Så när katedralen sakta växte på höjden fanns ruinhögen London fortfarande i samma tillstånd. Detta har säkert fått känslorna i svall. När bländverket stod färdigt och glänste var London fortfarande på många sätt och vis något som kunde liknas en soptipp. Wren själv hade blandade känslor inför det färdiga verket.

Kritiken mot katedralen var stor men inte homogen. Åsikterna gick isär. Invånarna har aldrig varit särskilt förtjusta i byggnaden, medan besökarna har låtit sig imponeras. Invånarna såg en annan symbolik än den som avsetts för Imperium Britannica. Katedralen blev en symbol för en grotesk cynism, med orättvisor och slöseri, när de humanitära behoven var av större vikt.  

FÖRDÖMELSE OCH SYMBOLISK HEROISM

Den berömde poeten och konstnären William Blake vände sig mot Sant Pauls på grund av dess utnyttjande med den institutionella religionen i imperialismens tjänst. Lord Byron vände sig mot den imperialistiska symboliken med kyrkan, handeln och slavsystemet och uttryckte det "handel staplat upp till himlen". Den konservativa och viktorianska överklassen hade ingenting emot imperialism, men tyckte inte Wrens arkitektur hade någon kristen stil, så som den engelska gotiken, medan de ringare londonborna var helt medvetna och hade klarsynen av att Sant Pauls Cathedral var ett verk av överklassegoism och Mammon.

Under Andra världskriget kom vändningen till katedralens försvar, då de tyska massbombningarna sökte lägga London i ruiner. De bombade Sant Pauls Cathedral och alla trodde att hon skulle brista, med tanke på hennes ostadiga ben. Men till allas glädje höll hon. Bombningen av katedralen blev en vändning på många olika sätt och fick en ny betydelse för både London, Britannien och motståndet mot nazismen. Sant Pauls stora kupol blev något av en symbol för hela folket under den tyska blitzen.

Christopher Wren hade turen att få se sitt byggnadsverk färdigbyggt under sin levnad. Han inspekterade ständigt byggnaden minutiöst och han blev 90 år innan han gick bort.

Fleet Street mot Sant Pauls Cathedral. Katedralen och flera av gatans byggnader är ritade av arkitekten Christofer Wren.

En av Londons mest besökta sevärdheter är stadens domkyrka.

BIIIG! Stor som en katedral helt enkelt. Idag mer ett historiskt museum för ett bedagat imperium. Och det gör det både intressant och lärande för den som sätter värde på sanningen.

Romersk renässansstil med en inte alltför överbelastad detaljrikedom. Gravkatafalker över krigare och mänskliga koryféer och dignitärer. Det påminner kanske mer om ett mausoleum än Guds hus. 

Sant Paulskyrkan är en mycket massiv koloss, med en tyngd som höll på att få byggnaden att kollapsa. Ombyggnader har skett vid många tillfällen för att få kyrkan att hålla sig på fötter.

Södra skeppet i gångriktning mot Themsen. En vacker plats som leder till gångbron över Themsen, och till Shakespeares rekonstruerade teater.  

Londons domkyrka ramponerades allvarligt på grund av blitzen under Andra världskriget. Monument över de heroiska insatser som utfördes av brandmännen som räddade och säkrade stora konstnärliga dyrgripar.

Ära i höjden. Sant Pauls tinnar och torn som dominerade London under några sekel konkurreras numera av Mammons tinnar och torn. London är numera ett av världens mäktigaste transaktionscentra för värdepapper och finansspekulation. En av Londons främsta inkomstkälla och handelsvara är just bankaffärer.

ICE