IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Det är hög tid att regering och kommuner tar utvecklingen på allvar. Vi efterlyser en långsiktig plan för hemlöshetsarbetet i stort men även en samordning med äldreomsorgen.

FOTO: RLC

Stockholms Stadsmission varnar:

Äldre i Sverige

Allt fler tvingas till hemlöshet

Stockholms Stadsmission har presenterat rapporten Hemlös 2014 i riksdagen. Årets rapport fokuserar på den ökande andelen äldre i hemlöshet. I dag lever 1 500 personer över 65 år i hemlöshet i Sverige.* En siffra som förväntas öka markant då antalet medborgare som är 65 år eller äldre beräknas bli fler inom de närmaste fem åren.  


Sandra Axell: |2014-11-20| Bostadsbrist är ett stort problem i de flesta av Sveriges kommuner och en verklighet som nu allt fler äldre i landets storstadsregioner tvingas uppleva. Men trots att svenska kommuner enligt lag måste ge alla medborgare en bostad har endast 8 av 26 kommuner i Stockholm en övergripande plan mot hemlöshet. Det visar en ny rapport från Stockholms Stadsmission som varnar för en framtid med fler äldre i hemlöshet och efterlyser ett större engagemang kring hemlöshetsfrågan i stort från både storstadskommuner och regering.

– Vi ser en tydlig trend. Bostadsbristen är särskilt tuff i storstäderna och det drabbar många pensionärer som lever i ensamhet med svag ekonomi. Det tänder en varningslampa hos oss då vi vet att äldre som hamnar i hemlöshet tenderar att fastna i utanförskap. I årets rapport har vi därför kartlagt hur Stockholms kommuner arbetar för att motverka och avhjälpa hemlöshet. Resultatet är skrämmande, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

I Hemlös 2014 presenteras hur Stockholms Stadsmission sett antalet äldre deltagare, i de egna verksamheterna som riktar sig mot människor i hemlöshet, öka under de senaste åren. På akutboendet Bostället är drygt en av tio besökare över 60 år och på Boställets stödboende som tar emot människor under en längre period är närmare 25 procent över 60 år gamla.

Få kommuner i Stockholm arbetar aktivt för att minska hemlöshet

I rapporten kartlägger Stockholms Stadsmission hur Stockholms kommuner arbetar för att motverka hemlöshet. Rapporten visar att färre än en tredjedel av kommunerna har en övergripande plan mot hemlöshet och endast hälften av kommunerna samarbetar aktivt med bostadsföretag/hyresvärdar för att minska hemlösheten.

Utdrag ur rapporten Hemlös 2014:

8 av 26 kommuner har en övergripande plan mot hemlöshet.

I 7 av 26 kommuner har socialtjänsten en skriftlig handlingsplan för hur hemlöshetsarbetet ska skötas av handläggarna.

6 av 26 kommuner erbjuder Bostad först.

15 av 26 kommuner uppger att det finns övergripande överenskommelser om samarbete mellan kommunen och bostadsföretag/hyresvärdar.

10 av 26 kommuner samarbetar aktivt med lokala frivilligorganisationer för att motverka och avhjälpa hemlöshet.

Regering och kommuner måste ta hemlöshet på allvar

Stockholms Stadsmission vill nu se en skärpning av den nuvarande bostadsförsörjningslagen och efterfrågar en starkare regional samordning mellan kommunerna för att komma tillrätta med bostadsbristen och ett ökat nationellt ansvar för hemlöshetspolitiken.

– Det är hög tid att regering och kommuner tar utvecklingen på allvar. Vi efterlyser en långsiktig plan för hemlöshetsarbetet i stort men även en samordning med äldreomsorgen. Det löser inte hemlöshetsproblematiken i en handvändning men det skulle tydliggöra utmaningarna, ange riktningen för politiken och hjälpa vilsna kommuner att fokusera sina insatser, säger Marika Markovits.

Ladda ned rapport Hemlös 2014 från Stadsmissionens hemsida.  

www.stadsmissionen.se

RLC