Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Globala kärnvapenarsenaler förväntas växa i takt med att stater fortsätter att moderniseras – Ny SIPRI Yearbook ute nu.

 

SIPRI

Kärnvapen växer i takt

med ny teknik

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) lanserar idag resultaten av SIPRI Yearbook 2022, som utvärderar det aktuella läget för upprustning, nedrustning och internationell säkerhet. Ett nyckelfynd är att trots en marginell minskning av antalet kärnstridsspetsar 2021 förväntas kärnvapenarsenaler växa under det kommande decenniet.

Alexandra Manolache: |2022-06-13| Tecken på att nedgången i kärnvapenarsenaler efter det kalla kriget håller på att ta slut. De nio kärnvapenbeväpnade staterna – USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) – fortsätter att modernisera sina kärnvapenarsenaler och även om det totala antalet kärnvapen minskade något mellan januari 2021 och januari 2022 (se tabell nedan), antalet kommer sannolikt att öka under det kommande decenniet.

Av det totala lagret av uppskattningsvis 12 705 stridsspetsar i början av 2022 fanns cirka 9 440 i militära lager för potentiell användning. Av dessa uppskattningsvis 3732 stridsspetsar utplacerades med missiler och flygplan, och runt 2000 – som nästan alla tillhörde Ryssland eller USA – hölls i ett tillstånd av hög operativ beredskap.

Demonteringen av stridsspetsar ersattes av ny stidsspetsteknik

Även om de totala lagren av stridsspetsar i Ryssland och USA fortsatte att minska under 2021, berodde detta på demonteringen av stridsspetsar som hade avgått från militärtjänsten för flera år sedan. Antalet stridsspetsar i de två ländernas användbara militära lager förblev relativt stabilt under 2021. Båda ländernas utplacerade strategiska kärnvapenstyrkor låg inom de gränser som fastställts av ett bilateralt avtal om minskning av kärnvapen (2010 Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic) Offensiva vapen, ny START). Observera dock att New START inte begränsar totala icke-strategiska kärnstridsspetslager.

"Det finns tydliga tecken på att de minskningar som har kännetecknat globala kärnvapenarsenaler sedan slutet av det kalla kriget har upphört", säger Hans M. Kristensen, Associate Senior Fellow med SIPRI:s program för massförstörelsevapen och chef för Nuclear Information Project på Federation of American Scientists (FAS).

Kärnvapenstater ökar eller uppgraderar sina arsenaler

"Alla kärnvapenbeväpnade stater ökar eller uppgraderar sina arsenaler och de flesta skärper kärnvapenretoriken och den roll kärnvapen spelar i deras militära strategier", säger Wilfred Wan, chef för SIPRI:s program för massförstörelsevapen. "Detta är en mycket oroande trend."

Ryssland och USA har tillsammans över 90 procent av alla kärnvapen. De andra sju kärnvapenstaterna håller på att antingen utveckla eller använda nya vapensystem, eller har tillkännagett sin avsikt att göra det. Kina är mitt uppe i en avsevärd utbyggnad av sin kärnvapenarsenal, vilket satellitbilder indikerar inkluderar byggandet av över 300 nya missilsilos. Flera ytterligare kärnstridsspetsar tros ha tilldelats operativa styrkor 2021 efter leveransen av nya mobila bärraketer och en ubåt.

Läs mera på SIPRI Yearbook 2022

www.sipri.org