Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Javiera Ragnartz är chef för SEB Investment Management

Foto: SEB

SEB:s FONDBOLAG

SEB:s fondbolag

Ansluter till nytt klimatinitiativ

Javiera Ragnartz: I linje med sin nyligen antagna klimatstrategi har SEB:s fondbolag Investment Management anslutit sig till  initiativet Net Zero Asset Managers Initiative. Det innebär att fondbolaget åtar sig att stödja investeringar i linje med nettonollutsläpp fram till 2050 eller tidigare.

Javiera Ragnartz: |2021-03-29| – Klimatförändringarna och den snabba uppvärmningen av jordens atmosfär är idag den enskilt största utmaningen för samhällen, företag och individer. För SEB Investment Management är klimatfrågan därför prioriterad och av strategisk betydelse. Vårt mål är att den samlade investeringsportföljen ska vara koldioxidneutral redan år 2040 och därför är det naturligt att vi nu ansluter oss till Net Zero Asset Managers Initiative. Vi ser fram emot att samarbeta med andra kapitalförvaltare och med de bolag som vi investerar i, för att nå det gemensamma målet; netto nollutsläpp.

Undertecknandet av initiativet, som stöds av flera stora kapitalförvaltare samt av bland andra PRI och IIGCC, är i linje med den klimatambition och de hållbarhetsmål som SEB Investment Management redan arbetat fram. Åtagandet innebär en möjlighet att förfina våra metoder och verktyg ytterligare. Fondbolaget åtar sig bland annat att sätta delmål för hur stor andel av det förvaltade kapitalet som förvaltas i linje med klimatambitionen och att följa upp dessa minst vart femte år tills målet är uppfyllt för alla tillgångsslag.

IIGCC står för The Institutional Investors Group on Climate Change och är en global sammanslutning av kapitalförvaltare. PRI står för Principles for Responsbile Investments och är ett FN-stött närverk av kapitalförvaltare.

Läs mer om Net Zero Asset Managers Initiative och vilka organisationer som ingår:

Net Zero Asset Managers Initiative

 

 

GREENPEACE

SEB, sluta pumpa in miljarder

i smutsig oljeindustri!

Visste du att den svenska storbanken SEB sedan Parisavtalet slöts har stöttat några av de smutsigaste fossilbolagen med 158 miljarder kronor? Av dessa pengar har nästan 34 miljarder pumpats in i oljeutvinning i Arktis under de senaste tre åren.

Rolf Lindahl: Skrämmande siffror tycker vi, när vetenskapen säger att vi måste göra allt som står i vår makt för att hålla oss under 1,5 graders global uppvärmning.

Enligt Fair Finance Guides senaste granskning är Wallenbergägda banken SEB värst av alla svenska banker. Banken har bland annat lånat ut miljarder till kolkraftsbolaget Uniper, som är en av Europas största utsläppare av koldioxid. SEB har heller inga planer på att följa målen i Parisavtalet, när det gäller kolkraft. Banken planerar bland annat att fortsätta finansiera bolag med kolverksamhet i Tyskland, såsom Uniper och RWE  fram till 2038, trots att kolanvändningen behöver fasas ut senast 2030 för att vara förenligt med Parisavtalet.

Hjälp oss att stoppa SEB:s miljardrullning till den klimatskadliga fossilindustrin!

Sex av tio oroas av klimatfrågan

Sex av tio svenskar tycker att klimatfrågan är den den mest oroande samhällsfrågan, visade nyligen en opinionsundersökning från Sifo. Vi är övertygade om att svenska småsparare inte vill att deras boräntor och sparpengar ska investeras i den verksamhet som är själva orsaken till den globala uppvärmningen.

Inför SEB:s bolagsstämma tisdag den 30 mars har vi därför lämnat in en motion där vi kräver att SEB senast 2025 endast ska finansiera företag och projekt som är i linje med vad vetenskapen kräver för att världen ska hålla sig under 1,5 grader. Liknande krav har även ställts av en pensionssparare inför stämman.

Tillsammans höjer vi rösten och markerar tydligt att även bankerna måste ta hänsyn till Parisavtalet och vad vetenskapen säger och stoppa fossila investeringar nu!

Rolf Lindahl, Kampanjledare klimat på Greenpeace

www.greenpeace.se