IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

En lag om att suspendera icke-statliga organisationer och frysa deras tillgångar om de deltar i "politiska" aktiviteter.

AMNESTY/RYSSLAND

Ryssland

30 organisationer inspekteras

I ett gemensamt uttalande från Amnesty International, Frontline Defenders och Human Rights Watch, kritiserar de tre organisationerna den våg av inspektioner som genomförts av ryska myndigheter mot icke-statliga organisationer (NGO:s). Bara i Moskva har minst 30 organisationer blivit inspekterade av olika myndigheter de senaste veckorna och liknande inspektioner har utförts runt om i Ryssland. Detta visar tydligt att pressen ökar på det civila samhället efter att ett antal repressiva lagar trätt i kraft under 2012.


 Elisabeth Löfgren: |2013-03-22Myndigheternas tillslag verkar rikta in sig främst mot organisationer som bedriver opinionsbildning och som får bidrag från utlandet. Enligt den ryske riksåklagaren planerar myndigheterna att inspektera mellan 30-100 organisationer i var och en av de 13 regionerna i Ryssland. Bara i S:t Petersburg meddelar myndigheterna att minst 100 organisationer ska inspekteras.

– Omfattningen av dessa inspektioner saknar motstycke och det förstärker den hotfulla atmosfär som civilsamhället verkar inom. De ryska myndigheterna borde minska tillslagen som pågått under det senaste året i stället för att öka dem, säger Hugh Williamson chef på Europaavdelningen på Human Rights Watch.

utan förvarning 

Den 31 mars dök fem tjänstemän från, riksåklagaren, inrikesministeriet, justitiedepartementet och skattemyndigheterna utan förvarning upp på en av Rysslands främsta människorättsorganisationer, Memorials, kontor. Inspektörerna var åtföljda av ett tv-team från den regeringsvänliga tv-kanalen, NTV. Det är oklart hur tv-kanalen kunde veta om att inspektionen skulle ske eftersom den skedde utan förvarning. 

TV-kanalen sände inslaget senare under dagen och då påstods att Memorial kan ha gjort sig skyldig till att ha brutit mot lagen om "utländska agenter". NTV har under senare år ofta sänt program där den ryska oppositionen framställs som sponsrad av utlandet.

Lagen om "utländska agenter" var från första start direkt riktad mot att demonisera organisationer och grupper som bedriver opinionsbildning i Ryssland. Det är beklämmande men tyvärr inte alls förvånande att NTV medverkar i arbetet med att misskreditera oberoende röster.

regleringen av icke-statliga organisationer

– Det har länge funnits en rädsla för att den nya lagen som reglerar icke-statliga organisationers verksamhet skulle riktas mot framstående kritiska organisationer. De senaste veckornas inspektionsvåg tycks bekräfta denna oro, men rädslan är ännu större för att detta bara är början och att nästa steg, efter smutskastning, blir att organisationer tvingas att stänga ner sin verksamhet, säger Johan Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europaavdelning.

Lagen om "utländska agenter har mött stark kritik både i Ryssland och utomlands, bland annat från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och Europarådets parlamentariska församling, där Ryssland är medlem. Under flera månader efter att lagen antagits var det osäkert hur den skulle implementeras. Den 14 februari kom dock besked från president Putin, när han i ett möte med säkerhetstjänsten sa: "Vi har en samling regler för NGO's i Ryssland, de omfattar även regler och förordningar om utländsk finansiering. Dessa lagar ska självklart verkställas. Varje form av inblandning, direkt eller indirekt i våra inre angelägenheter, varje form av påtryckning mot Ryssland eller våra allierade och partners kommer att avvisas".

allvarliga inskränkningar av handlingsfriheten 

Efter Putins återkomst som president i maj 2012, har parlamentet/duman, som domineras av medlemmar som tillhör Putins parti, Enade Ryssland, antagit en serie lagar som allvarligt inskränker handlingsfriheten för det civila samhället. I juni antogs en lag som begränsar mötesfriheten och höjde bötesbeloppen. Ytterligare två lagar antogs i juli. En som kriminaliserar förtal och den andra begränsar innehållet på Internet. 

I november kom en ny lag som utvidgar definitionen av förräderi, vilket i praktiken nu kan kriminalisera engagemang i internationella frågor gällande mänskliga rättigheter. 

I december kom ytterligare en lag om att suspendera icke-statliga organisationer och frysa deras tillgångar om de deltar i "politiska" aktiviteter och får finansiering från amerikanska medborgare eller organisationer.

– De pågående trakasserierna mot människorättsförsvarare går tvärs emot Rysslands internationella åtaganden. Det visar en stat som är rädd för fri och öppen diskussion om de mänskliga rättigheterna i Ryssland, säger Andrew Anderson, biträdande chef för organisationen Frontline Defenders.